Οδηγός αποτελεσμάτων διοργανώσεων

Ακολουθούν τα link των αποτελεσμάτων για τις κυριότερες ελληνικές & διεθνείς διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ανδρών / Γυναικών

+σύνθετα: 2013, 2014
+Νέων: 2009, 2011, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022

Νέων (Κ23)

Ε / Ν (Κ20)

Π / Κ (Κ18)

ΠΠ/ΠΚ Α’ (Κ16)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

-> Olympics, WA & EAA champs – αποτελέσματα τελικών