Όρια Πανελ. πρωταθλήματος ΠΠ/ΠΚ (Κ16)

Όρια βαθμολόγησης πρωταθλήματος πρόκρισης (& πριμοδότησης)
2022

 • 80μ : 10″34 – 9″94 / 11″44 – 10″94
 • 150μ : 19″44 – 18″64 / 21″74 – 20″74
 • 1200μ : 3.54″14 – 3.40″14 / 4.30″14 – 4.14″14
 • 3000μ : 11.10″14 – 10.30″14 / 13’15″14 – 12’18″14
 • Βάδην 5000μ. / 3000μ. : 30’59″14 – 30.00″14 / 19’30″14 – 17.45″14
 • 100μ εμπ. / 80μ εμπ. : 16″74 – 15″74 / 14″74 – 13″34
 • 200μ εμπ. : 30″74 – 29″24 / 34″24 – 32″24
 • 2000μ στ. : 8’00″14 – 7’48″14 / 9’10″14 – 8’48″14
 • Ύψος: 1.60 – 1.64 / 1.40 – 1.47
 • Επι κοντώ : 2.70 – 3.00 / 2.30 – 2.50 &πριμ:2.40
 • Μήκος : 5.50 – 5.80 / 4.60 – 5.00 &πριμ:4.90
 • Τετραπλούν : 13.80 – 14.30 / 12.10 – 12.40
 • Σφαίρα: 12.00 – 13.00 / 9.40 – 10.50
 • Δίσκος : 35.00 – 40.00 / 25.00 – 28.00
 • Σφύρα : 38.00 – 42.00 / 31.50 – 35.00
 • Ακόντιο : 37.00 – 41.00 / 28.00 – 31.00
 • Σύνθετα : 8αθλο 3900β. – 6αθλο 3400β. πριμ. / 3200β. – 3500β. πριμ.
 • 4Χ80μ. : 41″44 – 39″14 / 45″64 – 43″14 πριμ.
 • 4χ200μ. x: (μεικτή) 1’57″14 – 1’52″14 πριμ.
 • 3χ1200μ.: 12’08″14 – 11’50″14 / 14’04″14 – 13’45″14 πριμ.

Δεν διεξάγονται (ενδεικτικά τα όρια 2019) :

 • 300μ. : 45″54 – 40″64 / 49″14 – 46″64
 • 600μ : 1.40″14 – 1.36″14 / 1.55″14 – 1.49″14
 • 1000μ : 3.07″14 – 2.58″14 / 3.37″14 – 3.24″14
 • 300μ εμπ. : 48″14 – 45″64 / 53″44 – 52″14
 • κορίτσια 2000μ. : / 8.05″14 – 7.43″14
 • κορίτσια Βάδην 5000μ. : / 34’00″14 – 33’00″14 (2020&2021)
 • αγόρια Τριπλούν : 11.60 – 12.00 / –
 • κορίτσια 5αθλο : / 2550β. – 2900β.
 • 4X300μ. : 3.08″64 – 2.48″14 / 3.24″14 – 3.09″14

Τροποποιήσεις που εφαρμόζονται από 2020

 • καταργούνται τα 300μ., 600μ.
 • τα 300μ. εμπόδια γίνονται 200μ. εμπόδια
 • τα 1000μ. γίνονται 1200μ.
 • θα γίνονται 2000μ. με φυσικά εμπόδια, χωρίς λίμνη
 • στα κορίτσια, τα 2000μ. γίνονται 3000μ. (όπως έχουν τα αγόρια)
  – τα 3000μ. βάδην έγιναν 5000μ βάδην για το 2020&2021.
 • καταργείται η 4χ300μ. και εισέρχεται 3χ1200μ. καθώς και 4χ200μ. μεικτή
 • Το τριπλούν γίνεται τετραπλούν και θα υπάρχει και για τα κορίτσια. Εκτελείται με εναλλάξ βήματα και φόρα έως 15μ. (βαλβίδα στα 13μ. για αγόρια και 11μ. για κορίτσια)
 • Το 5αθλο κοριτσιών γίνεται 6θλο, με την προσθήκη του ύψους.
  Το 6αθλο αγοριών στο πανελλήνιο γίνεται 8αθλο (με την προσθήκη των 80μ και της δισκοβολίας) από το 2022
 • Τα 600μ., όπως και τα 1000μ στο 8θλο αγοριών, γίνονται 1200μ.

-> Κατηγορίες & τεχνικά στοιχεία (Ύψη-αποστάσεις εμποδίων και βάρη οργάνων)

Δείτε και:

-> Όρια πανελ.πρ. κατηγοριών [Κ23 , Κ20 , Κ18]