Όρια Πανελ. πρωταθλήματος ΠΠ/ΠΚ (Κ16)

Όρια βαθμολόγησης πρωταθλήματος πρόκρισης
2024

 • 80μ : 10″24 – 9″84 / 11″14 – 10″84
 • 150μ : 18″84 – 18″44 / 21″34 – 20″44
 • 300μ. : 42″54 – 40″24 / 47″54 – 46″14
 • 600μ. : 1.38″94 – 1.35″04 / 1.55″14 – 1.50″14
 • 1000μ : 3.04″14 – 2.56″04 / 3.30″14 – 3.25″14
 • 2000μ : 6.59″04 – 6.50″04 / 8’00″14 – 7’45″14
 • Βάδην 5000μ. / 3000μ. : 31’30″00 – 30.30″00 / 19’30″14 – 18.30″14
 • 100μ εμπ. / 80μ εμπ. : 16″14 – 15″34 / 14″54 – 13″44
 • 300μ εμπ. : 47″14 – 45″14 / 53″14 – 51″14
 • 2000μ στ. : 7’50″14 – 7’40″14 / 9’10″14 – 8’50″14
 • Ύψος: 1.60 – 1.64 / 1.40 – 1.46
 • Επι κοντώ : 2.80 – 3.10 / 2.30 – 2.50
 • Μήκος : 5.55 – 5.85 / 4.76 – 5.12
 • Τετραπλούν : 13.90 – 14.40 / 12.00 – 12.50
 • Σφαίρα: 12.00 – 13.00 / 9.20 – 10.20
 • Δίσκος : 35.00 – 39.00 / 25.00 – 27.00
 • Σφύρα : 38.00 – 42.00 / 31.50 – 34.00
 • Ακόντιο : 36.00 – 40.00 / 28.00 – 30.00
 • Σύνθετα : 8αθλο 4200β. – / 6αθλο 3250β. –
 • 4Χ80μ. : 41″14 – / 44″14 –
 • 4χ200μ. x: (μεικτή) 1’50″14 –

Δεν διεξάγονται :
(ενδεικτικά τα όρια τελ. εμφάνισης)

 • 200μ εμπ. : 30″74 – 29″24 / 34″24 – 32″24
 • 1200μ : 3.54″14 – 3.40″14 / 4.30″14 – 4.14″14
 • 3000μ : 11.10″14 – 10.30″14 / 13’15″14 – 12’18″14
 • 3χ1200μ.: 12’08″14 – 11’50″14 / 14’04″14 – 13’45″14 πριμ.
 • κορίτσια Βάδην 5000μ. : / 34’00″14 – 33’00″14
 • αγόρια Τριπλούν : 11.60 – 12.00 / –
 • κορίτσια 5αθλο : / 2550β. – 2900β.
 • 4X300μ. : 3.08″64 – 2.48″14 / 3.24″14 – 3.09″14

Τροποποιήσεις

Από το 2022:
Το 6αθλο αγοριών στο πανελλήνιο γίνεται 8αθλο (με την προσθήκη των 80μ και της δισκοβολίας)

Από το 2020 έως το 2022 :
Δεν διεξάγονταν τα 300μ. & 600μ.
Γίνονταν 200μ. εμπ. αντί για 300μ. εμπόδια (τα κορίτσια είχαν 200μ. εμπ. παλαιότερα)
Γίνονταν 1200μ. και 3000μ. (αντί για 1000 και 2000μ. για τα κορίτσια)
Τα σύνθετα τελείωναν με 1200μ., αντί για 1000μ σε αγόρια και 600μ. σε κορίτσια.
Γινόταν σκυταλοδρομία 3χ1200μ.
Στα κορίτσια αντί για 3000μ. βάδην είχε 5000μ. βάδην.
Το τετραπλούν είχε φόρα έως 15μ. 

Από το 2020:
Γίνεται μεικτή 4χ200μ.
Γίνονται 2000μ. με φυσικά εμπόδια, χωρίς λίμνη.

Το τριπλούν έγινε τετραπλούν (με εναλλάξ βήματα) και μπήκε και για τα κορίτσια.

Πριν το 2020 :
Διεξάγονταν και 4χ300μ.

Για τα αγόρια γίνονταν 3000μ. αντί για 2000μ.
Δεν γίνονταν τα στηπλ (χωρίς λίμνη) και η μεικτή σκυταλοδρομία.
Αντί τετραπλούν γινόταν τριπλούν και μόνο σε αγόρια.

Το 6αθλο κοριτσιών ήταν 5αθλο, χωρίς ύψος.

-> Κατηγορίες & τεχνικά στοιχεία (Ύψη-αποστάσεις εμποδίων και βάρη οργάνων)

Δείτε και:
-> Όρια πανελ.πρ. κατηγοριών [Κ23 , Κ20 , Κ18]