Όρια διεθνών διοργανώσεων

2023

2022

2021

Το Παγκόσμιο κλειστού μετατέθηκε από το 2020 για το 2021 και μετά για το 2023.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ευρωπαικό Κ18 μετατέθηκαν από το 2020.
Το Ευρωπαϊκό Κ23 μεταφέρθηκε στο Tallinn από το Bergen.

Το παγκόσμιο ανοικτού ορίστηκε για το 2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004