Όρια διεθνών διοργανώσεων

2024

2023

2022

2021

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ευρωπαϊκό Κ18 είχαν μετατεθεί από το 2020.
Το παγκόσμιο ανοικτού ορίστηκε για το 2022.
Το Ευρωπαϊκό Κ23 μεταφέρθηκε στο Tallinn από το Bergen.
Το Παγκόσμιο κλειστού μετατέθηκε από το 2020 για το 2021 και ακολούθησαν νέες αλλαγές.

2020

Λόγω πανδημίας όλες οι διοργανώσεις αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004