Όρια διεθνών διοργανώσεων

2024

2023

2022

2021

Το Παγκόσμιο κλειστού μετατέθηκε από το 2020 για το 2021 και μετά για το 2023.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ευρωπαϊκό Κ18 είχαν μετατεθεί από το 2020.
Το Ευρωπαϊκό Κ23 μεταφέρθηκε στο Tallinn από το Bergen.
Το παγκόσμιο ανοικτού ορίστηκε για το 2022.

2020

Λόγω πανδημίας όλες οι διοργανώσεις αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004