Όρια διασυλλογικών

Όρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
– πριμοδότησης διασυλλογικού (& πρόκρισης σε Π.Π.)
Α/Γ 2022

 • 100μ.: 11″84 – 11″24 / 13″74 – 12″84
 • 200μ.: 24″24 – 22″84 / 28″54 – 26″54
 • 400μ.: 54″24 – 51″14 / 65”04 – 61″14
 • 800μ.: 2’06″14 – 1’58″64 / 2’32″14 – 2’23″14
 • 1500μ.: 4’23″14 – 4’08″14 / 5’27″14 – 5’05″14
 • 5000μ.: 17’00″14 – 16’16″14 (προκρ.15’50″00) / 21’15″14 – 20’20″14 (προκρ.19’20″00)
 • 110/100μ. εμπ.: 17″24 – 16″54 / 18″14 – 16″84
 • 400μ. εμπ.: 62″74 – 59″64 / 72″64 – 69″64
 • 3000μ. στ.: 10’50”14 – 10’15″14 (προκρ.10’00″00) / 13’50″14 – 13’00″14
 • Ύψος : 1.82 – 1.90 / 1.50 – 1.59
 • Επί κοντώ : 3.60 – 4.10 / 2.90 – 3.20
 • Μήκος : 6.10 – 6.80 / 5.00 – 5.50
 • Τριπλούν : 12.80 – 13.80 / 10.40 – 11.20
 • Σφαίρα : 11.50 – 13.00 / 9.60 – 10.70
 • Δίσκος : 35.00 – 40.00 / 32.00 – 36.00
 • Σφύρα : 42.00 – 47.00 / 35.00 – 40.00
 • Ακόντιο : 44.00 – 52.00 / 33.00 – 36.00
 • 10.000μ. βάδην : 54’00″14 – 52’00″14 / 60’30″14 – 58’30″14
 • 10αθλο/7αθλο : 4500β. – 4900β. / 3100β. – 3600β.
 • 4×100μ.: 46″44 – 44″44 / 54″44 – 51″64
 • 4×400μ.: 3’42″14 – 3’35″14 / 4’24″14 – 4’19″14

Σημείωση: Σε 100μ.-200μ. αν οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 2 σειρές γίνεται και προκριματικός  – όταν δεν γίνονται οι 2 αγωνιστικές ημέρες συνεχόμενα.
Στον τελικό αν αθλητές δεν λάβουν μέρος ή δεν τερματίσουν, τότε δεν βαθμολογούνται (οι αντίστοιχοι βαθμοί δεν δίδονται σε άλλον). Αν δεν κάνουν το όριο βαθμολόγησης αλλά το είχαν πετύχει στα προκριματικά, βαθμολογούνται βάσει κατάταξης στον τελικό.

Όρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
– πριμοδότησης διασυλλογικού (& πρόκρισης σε Π.Π.)
Π/Κ [Κ18] 2022

 • 100μ.: 12″64 – 11″64 (προκρ.: 11″54) / 14″64 – 13″04
 • 200μ.: 26″14 – 23″64 / 31″04 – 27″04
 • 400μ.: 58″94 – 52″84 / 69”94 – 62″84
 • 800μ.: 2’16″14 – 2’04″14 / 2’48″14 – 2’27″14
 • 1500μ.: 4’50″14 – 4’22″14 / 6’03″64 – 5’12″14
 • 3000μ.: 10’25″14 – 9’42″14 / 13’12″14 – 11’40″14
 • 110/100μ. εμπ.: 18″74 – 16″84 / 19″14 – 16″64
 • 400μ. εμπ.: 65″84 – 60″64 / 77″14 – 71″14
 • 2000μ. στ.: 7’53”14 – 6’52″14 / 9’00″14 – 8’30″14
 • 10000μ/5000μ. βαδην: 60’00″14 – 56’00″14 / 33’00″14 – 31’00″14
 • Ύψος: 1.64 – 1.75 / 1.38 – 1.53 (προκρ.:1.56)
 • Επί κοντώ: 3.00 – 3.70 / 2.50 – 2.90 (προκρ.:3.10)
 • Μήκος: 5.40 – 6.35 (προκρ.: 6.40) / 4.50 – 5.25 (προκρ.:5.35)
 • Τριπλούν: 11.55 – 13.00 / 9.40 – 10.50 (προκρ.:10.80)
 • Σφαίρα: 10.90 – 14.20 / 9.40 – 12.00
 • Δίσκος: 31.00 – 42.00 / 25.00 – 32.00
 • Σφύρα: 34.00 – 48.00 / 33.00 – 41.00 (προκρ.:43.00)
 • Ακόντιο: 34.50 – 48.00 / 28.00 – 35.00
 • 10αθλο/7αθλο: 3850β. – 5050β. πριμ. / 2900β. – 3600β. πριμ.
 • 4×100μ.: 50″74 – 46″14 πριμ. / 58″94 – 52″04 πριμ.
 • 4×400μ.: 4’01″74 – 3’44″04 πριμ. / 4’46″04 – 4’24″04 πριμ.

Όρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
– πριμοδότησης διασυλλογικού (& πρόκρισης σε Π.Π.)
ΠΠ/ΠΚ Α’ [Κ16] 2022

 • 80μ. : 10″84 – 9″94 / 12″04 – 10″94
 • 150μ. : 20″04 – 18″64 / 22″64 – 20″74
 • 1.200μ. : 4.08″14 – 3.40″14 / 4.49″14 – 4.14″14
 • 3.000μ. : 11.50″14 – 10.30″14 / 14.37″14 – 12.18″14
 • 100μ. εμπ. / 80μ. εμπ. : 18″04 – 15″74 / 16″24 – 13″34
 • 200μ. εμπ. : 33″24 – 29″24 / 36″24 – 32″24
 • 2000μ. στ. : 8’24″14 – 7’48″14 / 9’30″14 – 8’48″14
 • 5.000μ. / 3000μ. βάδην : 33.00″14 – 30.00″14 / 21.30″14 – 17.45″14
 • Ύψος : 1.52 – 1.64 / 1.33 – 1.47
 • Επι κοντώ : 2.60 – 3.00 / 2.20 – 2.40 (προκρ.:2.50)
 • Μήκος : 5.10 – 5.80 / 4.30 – 4.90 (προκρ.:5.00)
 • Τετραπλούν : 13.50 – 14.30 / 11.50 – 12.40
 • Σφαίρα : 10.50 – 13.00 / 8.30 – 10.50
 • Δίσκος : 29.50 – 40.00 / 22.00 – 28.00
 • Σφύρα : 33.00 – 42.00 / 28.00 – 35.00
 • Ακόντιο : 32.50 – 41.00 / 24.00 – 31.00
 • 6αθλο : 2900β. – 3400β. πριμ. / 3000β. – 3500β. πριμ.
 • 4Χ80μ. : 43″64 – 39″14 πριμ. / 48″34 – 43″14 πριμ.
 • 3χ1200μ.: 12’38″14 – 11’50″14 πριμ. / 14’37″14 – 13’45″14 πριμ.
 • 4χ200μ. x (μεικτή) : 2’02″14 – 1’52″14 πριμ.

Δεν διεξάγονται πλέον (ενδεικτικά τα όρια 2019) :

 • 300μ. : 45″54 – 40″64 / 49″14 – 46″64
 • 600μ. : 1.46″14 – 1.36″14 / 2.02″14 – 1.49″14
 • 1.000μ. : 3.20″14 – 2.58″14 / 3.56″14 – 3.24″14
 • 300μ. εμπ. : 50″54 – 45″64 / 54″54 – 52″14
 • κορίτσια 2000μ. : / 8.31″14 – 7.43″14
 • κορίτσια 5.000μ. Βάδην : / 37.00″14 – 33.00″14 (είχαν γίνει το 2020&2021)
 • αγόρια Τριπλούν : 11.10 – 12.00 / –
 • κορίτσια 5αθλο : / 2500β. – 2900β.
 • 4X300μ. : 3.08″64 – 2.48″14 / 3.24″14 – 3.09″14

Τροποποιήσεις που εφαρμόζονται από 2020

 • καταργούνται τα 300μ., 600μ.
 • τα 300μ. εμπόδια γίνονται 200μ. εμπόδια
 • τα 1000μ. γίνονται 1200μ.
 • γίνονται 2000μ. με φυσικά εμπόδια, χωρίς λίμνη
 • στα κορίτσια, τα 2000μ. γίνονται 3000μ. (όπως έχουν τα αγόρια)
  – τα 3000μ. βάδην έγιναν 5000μ βάδην για το 2020&2021
 • καταργείται η 4χ300μ. και εισέρχεται 3χ1200μ. καθώς και 4χ200μ. μεικτή
 • Το τριπλούν γίνεται τετραπλούν και θα υπάρχει και για τα κορίτσια. Εκτελείται με εναλλάξ βήματα και φόρα έως 15μ. (βαλβίδα στα 13μ. για αγόρια και 11μ. για κορίτσια)
 • Το 5αθλο κοριτσιών γίνεται 6αθλο, με την προσθήκη του ύψους
 • Τα 600μ., όπως και τα 1000μ στο 8θλο αγοριών, γίνονται 1200μ.

Υπάρχει κλίμακα βαθμολόγησης:

-> Πολύαθλα ΠΠ/ΠΚ Β’ – βαθμολόγηση

Α. Όταν κάνουν το όριο βαθμολόγησης τουλάχιστον
-σε Α/Γ 12
-σε Π/Κ 10
-σε ΠΠ/ΠΚ Α’ 8

Η βαθμολόγηση είναι για τον νικητή (που λαμβάνει 1β. επιπλέον)
-για Α/Γ 12 +1 επιπλέον = 13β.
-για Π/Κ 10 +1 επιπλέον = 11β.
-για ΠΠ/ΠΚ Α’ 8 +1 επιπλέον = 9β.
και από 1 λιγότερο βαθμό κάθε επόμενη θέση, έως 1 βαθμό,
τον οποίο θα πάρουν και όσοι ακόμα κάνουν το όριο βαθμολόγησης.

Β. Αν κάνουν λιγότεροι από 12/10/8 αθλητές ανά περίπτωση το όριο, υψηλές βαθμολογίες από επάνω θα λάβουν μόνο όσοι κάνουν το όριο πριμοδότησης, ενώ για τους υπόλοιπους η βαθμολόγηση θα ξεκινάει από κάτω. (πχ. σε Π/Κ: 11-9-2-1β.)

Σημειώσεις

Για το 2020 & 2021:
Δεν ίσχυσαν υψηλά όρια βαθμολόγησης (πριμοδότησης), ενώ η πρόκριση στα πανελλήνια πρωταθλήματα ήταν βάσει επίδοσης -ανεξαρτήτως ομίλου- στο αντίστοιχο διασυλλογικό.
Δεν έγιναν προκριματικά σε 100μ.-200μ.

Χρήσιμα

-> Κατηγορίες & τεχνικά στοιχεία (Ύψη-αποστάσεις εμποδίων και βάρη οργάνων)

-> Όρια διασυλ. & πανελληνίων πρωταθλημάτων

Social Media

22,272ΥποστηρικτέςΚάντε Like
4,032ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,296ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Διασυλλογικό Α/Γ 2022 (όμιλοι)

0
-> Όρια βαθμολόγησης και πρόκρισης-> Κατηγορίες, αγωνίσματα, τεχνικά στοιχεία Όμιλοι – πόλεις – ημ/νιες διεξαγωγής : ΣΕΡΡΕΣ (ΑΝ. ΜΑΚ/ΘΡΑΚΗ -ΠΕΛΛΑ-ΚΙΛΚΙΣ) 29-30/4 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΗΜΑΘΙΑ) 29-30/4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ)...

Αλεξάνδρεια: Όριο η Εμμανουηλίδου στα 100μ. και καλά άλματα

0
Το 2ο Αλεξανδρινό meeting, στη μνήμη του Γιώργου Πάντου, διεξήχθη την Τρίτη 17/5 στο Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας που συγκέντρωσε πολύ κόσμο. -> Αποτελέσματα Κατά τους αγώνες,...

Αλεξανδρινό meeting (Αλεξάνδρεια) 17.5.2022

0
100 Μ 1 Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.97 /-3,12 Α ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 2002 Α.Σ.ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11.31 /-3,13 Α ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΦΣΚΑ...

You're currently offline