Βαθμολόγηση αγωνισμάτων για εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ

Επιλογή 3 από 4 αγωνίσματα :

 1. δρόμος 400μ. Aγοριών / 200μ. Kοριτσιών
 2. άλμα σε μήκος
 3. σφαιροβολία 6κ. Αγοριών / 4κ. Κοριτσιών
 4. κολύμβηση 50μ.

Σε κλίμακα 0-20, οι βαθμολογίες για Αγόρια / Κορίτσια
που αντιστοιχούν σε επιδόσεις ίσες και καλύτερες από..:
(Σε μήκος και σφαίρα βαθμολογείται η καλύτερη από 3 προσπάθειες)

-> .pdf

Δρόμος 400μ. Α / 200μ. Κ

 • 20) 55.00 / 29.00
 • 19) 55.50 / 29.50
 • 18) 56.00 / 30.00
 • 17) 56.50 / 30.50
 • 16) 57.00 / 31.00
 • 15) 57.50 / 31.50
 • 14) 58.00 / 32.00
 • 13) 58.50 / 32.50
 • 12) 59.00 / 33.00
 • 11) 59.50 / 33.50
 • 10) 60.00 / 34.00
 • 09) 60.50 / 34.50
 • 08) 61.00 / 35.00
 • 07) 61.50 / 35.50
 • 06) 62.00 / 36.00
 • 05) 62.50 / 36.50
 • 04) 63.00 / 37.00
 • 03) 63.50 / 37.50
 • 02) 64.00 / 38.00
 • 01) 64.50 / 38.50

Μήκος Α / Κ

 • 20) 6,20 / 5,15
 • 19) 6,05 / 5,00
 • 18) 5,90 / 4,85
 • 17) 5,75 / 4,70
 • 16) 5,60 / 4,55
 • 15) 5,45 / 4,40
 • 14) 5,30 / 4,25
 • 13) 5,15 / 4,10
 • 12) 5,00 / 3,95
 • 11) 4,85 / 3,80
 • 10) 4,70 / 3,65
 • 09) 4,55 / 3,50
 • 08) 4,40 / 3,35
 • 07) 4,25 / 3,20
 • 06) 4,10 / 3,05
 • 05) 3,95 / 2,90
 • 04) 3,80 / 2,75
 • 03) 3,65 / 2,60
 • 02) 3,50 / 2,45
 • 01) 3,35 / 2,30

Σφαίρα 6κ. Α / 4κ. Κ

 • 20) 14,00 / 11,00
 • 19) 13,60 / 10,60
 • 18) 13,20 / 10,20
 • 17) 12,80 / 09,80
 • 16) 12,40 / 09,40
 • 15) 12,00 / 09,00
 • 14) 11,60 / 08,60
 • 13) 11,20 / 08,20
 • 12) 10,80 / 07,80
 • 11) 10,40 / 07,40
 • 10) 10,00 / 07,00
 • 09) 09,60 / 06,60
 • 08) 09,20 / 06,20
 • 07) 08,80 / 05,80
 • 06) 08,40 / 05,40
 • 05) 08,00 / 05,00
 • 04) 07,60 / 04,60
 • 03) 07,20 / 04,20
 • 02) 06,80 / 03,80
 • 01) 06,40 / 03,40

Κολύμβηση 50μ. Α / Κ

 • 20) 29.00 / 31.00
 • 19) 30.00 / 32.00
 • 18) 31.00 / 33.00
 • 17) 32.00 / 34.00
 • 16) 33.00 / 35.00
 • 15) 34.00 / 36.00
 • 14) 35.00 / 37.00
 • 13) 36.00 / 38.00
 • 12) 37.00 / 39.00
 • 11) 38.00 / 40.00
 • 10) 39.00 / 41.00
 • 09) 40.00 / 42.00
 • 08) 41.00 / 43.00
 • 07) 42.00 / 44.00
 • 06) 43.00 / 45.00
 • 05) 44.00 / 46.00
 • 04) 45.00 / 47.00
 • 03) 46.00 / 48.00
 • 02) 47.00 / 49.00
 • 01) 48.00 / 50.00

Βάσει ΦΕΚ 27/4/2016
Αριθ. Φ. 251/66296/Α5
Τροποποίηση της υπʼ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β ́/10−12−2002) υπουργικής απόφασης.
(Από το 2016 έγιναν κατά 2,5 δευτερόλεπτα πιο εύκολες οι επιδόσεις σε 400μ/200μ.)

Όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε 3 από τα 4 αγωνίσματα που αναφέρονται παραπάνω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γʼ τάξης Λυκείου.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό.

Ο μέσος όρος των 3 επιλεγμένων αγωνισμάτων πολλαπλασιάζεται επί 200 για να δώσει τα επιπλέον μόρια. (Άριστα: 4000 μόρια)

Τα αγωνίσματα όλα μαζί έχουν συντελεστή 20% επί των μαθημάτων, όπου το άριστα ως άθροισμα στα 4 μαθήματα είναι 20.000 μόρια (Σύνολο λοιπόν για άριστα τα 24.000 μόρια)
Σημείωση: Πριν το 2000 που υπήρχε το σύστημα με τις δέσμες, η βαρύτητα των αγωνισμάτων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη, στο 50% (με άριστα 6400 τα μαθήματα + 3200 τα αγωνίσματα, σύνολο 9600 μόρια)

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. (από 2021) :
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας και των τεσσάρων αγωνισμάτων όλων των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη χώρα, πολλαπλασιαζόμενος με το 0,7 μας δίνει τον ελάχιστο μέσο όρο που θα πρέπει να έχει πετύχει ο κάθε υποψήφιος για να μπορέσει να εισαχθεί, εφόσον θα “πιάσει” και την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής.

ΤΕΦΑΑ υπάρχουν σε:

 • Αθήνα (Εθνικό Καποδιστριακό) *
 • Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο) *
 • Τρίκαλα (Θεσσαλίας) από 1994
 • Σέρρες (Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης) από 1985
 • Κομοτηνή (Δημοκρίτειο Θράκης) από 1983

*Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν Τ.Ε.Φ.Α.Α. στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.