Συντομεύσεις αποτελεσμάτων

-> World Athletics terms & abbreviations (.pdf) <

-> Συντομεύσεις χωρών (abbreviations)

Επιδόσεις:

 • : (άνω κάτω τελεία) για διαχωρισμό από ώρες σε λεπτά κι από λεπτά σε δευτερόλεπτα.
 • . (τελεία) για διαχωρισμό πριν τα εκατοστά (δευτερολέπτων σε δρόμους και μέτρων σε άλματα, ρίψεις)

Κύριες συντομεύσεις

 • DNS : Did not start – Δεν ξεκίνησε
 • DNF : Did not finish (Running or Race Walking Events) – Δεν τερμάτισε
 • NM : No valid trial recorded – Δεν κατέγραψε έγκυρη προσπάθεια
 • DQ : Disqualified (followed by the applicable Rule number) – Ακυρώθηκε
 • O” : Valid trial in High Jump and Pole Vault – Έγκυρη προσπάθεια
 • X” : Failed trial – Άκυρη προσπάθεια
 • ” : Passed trial – Ο αθλητής άφησε προσπάθεια
 • r : Retired from competition (Field or Combined Events) – Αποσύρθηκε από τον αγώνα
 • Q : Qualified by place in Track Events – Πρόκριση από θέση
 • q : Qualified by time in Track Events – Πρόκριση από χρόνο
 • Q : Qualified by standard in Field Events – Πρόκριση με επίτευξη ορίου
 • q : Qualified by performance in Field Events – Πρόκριση χωρίς επίτευξη ορίου
 • qR : Advanced to next round by Referee – Πρόκριση στον επόμενο γύρο από απόφαση του Εφόρου
 • qJ : Advanced to next round by Jury of Appeal – Πρόκριση στον επόμενο γύρο από την Ελλανόδικο Επιτροπή
 • >” : Bent knee (Race Walking Events) – Λυγισμένο γόνατο
 • ~” : Loss of contact (Race Walking Events) – Απώλεια επαφής
 • YC : Yellow Card (followed by the applicable Rule number) – Κίτρινη Κάρτα
 • YRC : Second Yellow Card (followed by the applicable Rule number) – Δεύτερη Κίτρινη Κάρτα
 • RC : Red Card (followed by the applicable Rule number) – Κόκκινη Κάρτα
 • L : Lane Infringement – Παραβίαση διαδρόμου

Αν ένας αθλητής δεχθεί προειδοποίηση ή ακυρωθεί σε ένα αγώνισμα λόγω παραβίασης
κάποιου Άρθρου, στα επίσημα αποτελέσματα θα αναγράφεται το Άρθρο το οποίο
παραβιάστηκε.
Αν ένας αθλητής ακυρωθεί σε ένα αγώνισμα επειδή επέδειξε αντιαθλητική ή ανάρμοστη
συμπεριφορά, αυτό θα αναγράφεται στα επίσημα αποτελέσματα με παράθεση των λόγων που επέφεραν αυτόν τον αποκλεισμό.

Συνήθεις ακυρώσεις:

 • TR 16.8 : άκυρη εκκίνηση
 • TR 17.4.3 : πάτημα εσωτερικής, σε αγώνισμα σε διάδρομο
  (ή 17.4.4 για αγώνισμα που δεν διεξάγεται ανά διάδρομο)
 • TR 17.2.2 : σπρώξιμο / παρεμπόδιση
 • TR 24.7 : μεταβίβαση σκυτάλης εκτός ζώνης αλλαγής

Άλλες συντομεύσεις:

 • BLJ : Best Legal Jump = καλύτερο άλλο οριζόντιο άλμα με άνεμο έως +2,0μ/”
 • IRM : Irregular measurement = παράτυπη μέτρηση