Το Εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας προωθεί σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Paris2024 αλλά και με τη συμβολή της Γαλλικής Ομοσπονδίας στίβου, 30 λεπτά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, ώστε οι μαθητές να “ξυπνήσουν” το σώμα τους και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για τη βελτίωση του κλίματος στην τάξη, να βιώσουν τις αξίες του Αθλητισμού και των σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων ενώ διασκεδάζουν, να αναπτύξουν τις αθλητικές δραστηριότητες ως βάσεις υγιεινής ζωής.

Τα σωματεία θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 30 λεπτών με την εμπειρία τους και με άμεση στήριξη κατά τη διάρκεια της πρακτικής και η Ομοσπονδία τονίζει τη δημιουργία συνδέσμου μεταξύ σχολείου, αθλητικού κινήματος και οικογενειών.

30 λεπτά καθημερινής σωματικής άσκησης

Η καλή υγεία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την καλή μάθηση. Επίσης, η Γαλλική Εκπαίδευση έχει δεσμευτεί, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Paris2024, έτσι ώστε κάθε μαθητής να επωφελείται από τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινής σωματικής άσκησης. (“30 minutes d’activité physique quotidienne”)

Αυτή η δράση είναι μέρος της πρωτοβουλίας “Το Σχολείο Προάγει την Υγεία” που συγκεντρώνει όλη την εκπαιδευτική δράση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προαγωγή της υγείας στο σχολικό πρόγραμμα, και εμπίπτει επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής εθνικής αθλητικής υγείας (SNSS). Η Οργανωτική Επιτροπή Paris2024, συμμετέχει στο πρόγραμμα “Generation 2024” προωθώντας την ανάπτυξη των κινητικών και σωματικών δεξιοτήτων των παιδιών, και συμβάλλει έτσι να τα κάνουν να θέλουν να ανακαλύψουν τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αγωνίσματα.
Η μέθοδος αυτή είναι επίσης το θέμα της Ολυμπιακής-Παραολυμπιακής Εβδομάδας στα σχολεία από 1 έως 6 Φεβρουαρίου 2021.

Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα πρέπει να διακρίνεται από τη φυσική και αθλητική αγωγή (EPS – Education Physique & Sportive), μια επιτακτική διδακτική πειθαρχία. Η ανάπτυξη της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας αντιμετωπίζει πρωτίστως σημαντικά ζητήματα της δημόσιας υγείας και ευεξίας. Αυτό το έργο συμπληρώνει επομένως τη διδασκαλία του EPS που συμβάλλει επίσης στην εκπαίδευση υγείας. Ως υπενθύμιση, είναι απαραίτητο να παρέχονται 3 ώρες EPS στο δημοτικό σχολείο. Στην πράξη, συνιστάται η ανάπτυξη 30 λεπτών σωματικής άσκησης τις ημέρες που δεν έχει προγραμματιστεί η διδασκαλία EPS. Η ανάπτυξη αυτού του μέτρου στοχεύει να δημιουργήσει ένα κίνημα υποστήριξης γύρω από έναν κοινό στόχο στην υπηρεσία της ευεξίας των μαθητών και της υγείας τους και προς όφελος της μάθησής τους.

Οι μορφές που μπορούν να λάβουν τα “30 λεπτά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας” ποικίλλουν και πρέπει να προσαρμοστούν στο πλαίσιο κάθε σχολείου. Μπορούν να χωριστούν και να συνδυαστούν σε διαφορετικές σχολικές ώρες, αλλά και εξωσχολικές. Ο χρόνος παιχνιδιού μπορεί επίσης να επενδυθεί για να κάνει τα παιδιά να ασκούνται περισσότερο και να καταπολεμηθεί ένας καθιστικός τρόπος ζωής με διασκεδαστικές πρακτικές.

Κατευθύνσεις που δίνονται σχετικά:

 • Καταστήστε το διάλειμμα ευνοικό για την σωματική άσκηση των μαθητών.
 • Συμπεριλάβετε τη δράση στο μέρος του πειράματος “Μαθήματα το πρωί, EPS και Αγωνιστικό Αθλητισμό (συλλόγων) το απόγευμα”
 • Συμμετοχή σχολείων με την ένδειξη «Generation 2024»
 • Συμμετοχή σχολείων εγγεγραμμένων σε περιοχές με την ένδειξη «εκπαιδευτικές πολιτείες»
 • Κινητοποίηση της τεχνογνωσίας και με τη συμμετοχή των σχολικών αθλητικών και συνεργαζόμενων αθλητικών ομοσπονδιών

Οι άξονες του προγράμματος

Ένα ευέλικτο πλαίσιο βασισμένο στον εθελοντισμό:

 • δεν στοχεύει να επιβάλει ένα ομοιόμορφο ή δεσμευτικό μοντέλο σε όλα τα σχολεία, αλλά να προτείνει σημεία εφαρμογής, εργαλεία και παραδείγματα
 • μια ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέψει την αξιολόγηση των εμπειριών που πραγματοποιούνται στα σχολεία
 • μπορεί να προσφερθεί υποστήριξη, κατόπιν αιτήματος των εκπαιδευτικών ομάδων: υποστήριξη, συναντήσεις με καταξιωμένους της Φυσικής Αγωγής, συναντήσεις με κορυφαίους αθλητές…

Καθημερινή σωματική δραστηριότητα που βασίζεται στο υπάρχον περιβάλλον και τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας:

 • η αθλητική ενδυμασία δεν είναι απαραίτητη.
 • θα χρησιμοποιηθούν κυρίως η αυλή του σχολείου, οι σχολικοί χώροι και τα περίχωρα του σχολείου.
 • όλοι οι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, οικογένεια, δήμος, σύλλογοι, συνεργάτες όπως η Ένωση Σχολικής Φυσικής Αγωγής “USEP” και η Γενική Αθλητική Ένωση Ελεύθερης Εκπαίδευσης “UGSEL”, τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι, κ.λπ.) ενδέχεται να συμμετέχουν στο ορισμό ενός έργου που θα εντάσσεται στο σχολικό έργο.

1 Δυνατότητα ημερήσιας φυσικής δραστηριότητας 15 έως 30 λεπτών, οργανωμένη μέσα στο σχολείο, στα μαθήματα ή / και στις παιδικές χαρές, εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (“EPS”). Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί η απόκτηση ή η σταθεροποίηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, η εξισορρόπηση της πορείας μιας ημέρας εν μέσω της αδράνειας, την έντασης ή της κόπωσης στους μαθητές, να ξυπνήσουν το σώμα και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για βελτίωση του κλίματος μέσα στην τάξη.

2 Η παιδαγωγική σε κίνηση είναι μια ενεργή και συμμετοχική μέθοδος εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τη σωματική δραστηριότητα ως εργαλείο. Με αυτό το νέο μέσο, μπορείτε να προσεγγίσετε τις αξίες του αθλητισμού και των σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, ενώ διασκεδάζετε. Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, με τις Ολυμπιακές αξίες. Συγκεντρώνει τα τρία πρώτα συστατικά του προγράμματος γύρω από τις αξίες του Ολυμπισμού: φιλία, σεβασμό και αριστεία.

3 Οι προκλήσεις αναψυχής σχεδιάστηκαν για να επεκτείνουν την καθημερινή λειτουργία “Στο USEP, ο Αθλητισμός είναι ζωντανός!” Αυτό το εθνικό σύστημα στοχεύει στην ανάπτυξη της πρακτικής των αθλητικών δραστηριοτήτων ως μοχλού για την εκπαίδευση υγείας από νεαρή ηλικία. Αυτές οι προκλήσεις επιτρέπουν στο παιδί να ζήσει, να εξασκηθεί και να καταλάβει ότι η ποσότητα, η κανονικότητα και η ένταση της πρακτικής επηρεάζουν τη γενική τους κατάσταση και τη σωματική και ψυχική τους μορφή.

4 Ισότητα. Καταδικάζονται τα κορίτσια να μην είναι αθλητικά; Πώς να συνδέσετε την ποικιλομορφία και την ισότητα; Πώς να σχεδιάσετε παιχνίδια όπου οι χαμένοι δεν αποκλείονται; Οι «κλέφτες και αστυνόμοι» προσφέρουν τροφή για να σκεφτούν τη σχέση αγοριών και κοριτσιών σε σωματικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει ιδίως να εξαλειφθούν τα πιο επίπονα κατάλοιπα νοοτροπιών. Αυτό το εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων είχε δημοσιευθεί αρχικά στον ιστότοπο ABCD για την ισότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.

Ο ρόλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας στίβου

Η Γαλλική Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού (FFA) υπέγραψε τη Δευτέρα μια συμφωνία που ενισχύει τους δεσμούς της με τον σχολικό κόσμο, για να δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην άσκηση του αθλήματός μας σε σχολεία της Γαλλίας, ιδίως στο πλαίσιο του μηχανισμού των 30 λεπτών δραστηριότητας.

Το σχέδιο που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού τον περασμένο Νοέμβριο διαμορφώνει μια πολυμερή συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, μεταξύ του υπουργείου, του USEP και αρκετών αθλητικών ομοσπονδιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το περίγραμμα της λειτουργίας για την καθιέρωση 30 λεπτών καθημερινής σωματικής άσκησης στο σχολείο, επιπλέον από το μαθήμα της γυμναστικής.

Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Εβδομάδας (SOP), που ξεκίνησε από το CNOSF, η οποία πραγματοποιείται από 1 έως 6 Φεβρουαρίου 2021. Σε μεγάλο αριθμό σχολείων στη Γαλλία και σε γαλλικές αποικίες, οι μαθητές και οι οι εκπαιδευτικοί θα οργανώσουν ειδικά προγράμματα για να ανακαλύψουν ή να ξαναβρούν τον Αθλητισμό, τα οφέλη και τις αξίες του.

Η FFA, που έχει υπογράψει το έγγραφο, σκοπεύει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην τοποθέτηση του πρώτου Ολυμπιακού αθλήματος στην καρδιά της σχολικής ζωής, με το σύστημα «Γνωρίζω να κινούμαι».
Σε αυτό το πλαίσιο, το εθνικό τεχνικό τμήμα έχει αναπτύξει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ονομάζεται “Παιχνίδι Κίνησης!” και επικεντρώθηκε σε ένα μάθημα κινητικών δεξιοτήτων και αθλητικά παιχνίδια για παιδιά.

“Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη φόρμουλα, για να οργανώσουμε διαφορετικές καταστάσεις, είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είτε από τους παρεμβαίνοντες που ήδη φροντίζουν τις ώρες του αθλητισμού σε ορισμένα ιδρύματα, ή από τοπικούς εκπαιδευτικούς συλλόγων, και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας: κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας (αλλά εκτός των τριών εβδομαδιαίων ωρών PE), κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (πιθανώς στην αυτονομία), κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού διαλείμματος, ή το βράδυ μετά τα μαθήματα”, εξηγεί ο Philippe Leynier, αναπληρωτής κρατικός τεχνικός διευθυντής.

Ανανεώστε τον κοινωνικό δεσμό.

Οι δημιουργοί αυτού του μέσου προτείνουν να ξεκινήσετε τον καθημερινό κύκλο σωματικής δραστηριότητας με ένα ειδικό συμβάν, προκειμένου να του δώσετε ένα νόημα και μια συγκεκριμένη δυναμική: είτε μια αθλητική συνάντηση, όπως το “Anim’Athlé ή το Anim’Cross” (αθλητικές δραστηριότητες) ή μια ακολουθία “Diagno’Kid” (διαγνωστικό παιδί) η οποία παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τις ικανότητες του καθενός ή την προβολή της ταινίας “Το χρώμα της νίκης”, αναπαράγοντας τη ζωή του Jesse Owens, τεσσάρων φορών Ολυμπιονίκη στο Βερολίνο το 1936, του οποίου οι διδασκαλίες δεν περιορίζονται στο πεδίο του αθλητισμού, πολύ μακριά από αυτό.

Μια πειραματική φάση ξεκινά αυτόν τον μήνα με περίπου δέκα εθελοντικούς συλλόγους στη Γαλλία, προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα μέσω ενός αποκλειστικού εθνικού σχεδίου υποστήριξης. Μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους του Σεπτεμβρίου, έως και 100 σωματεία με ένα έργο προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι σε θέση να λάβουν υλική βοήθεια, χάρη στην υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Αθλητισμού και των συνεργατών της FFA, όπως οι Maif και Dima. Συνεπώς, τα σωματεία της Ομοσπονδίας καλούνται να υποστηρίξουν (να εκπαιδεύσουν σε κόντρα ρόλο) τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 30 λεπτών, είτε παρέχοντάς τους την εμπειρία τους, είτε στηρίζοντάς τους άμεσα κατά τη διάρκεια της πρακτικής. Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, η δημιουργία συνδέσμου μεταξύ σχολείου, αθλητικού κινήματος και οικογενειών, όπως και η ανάληψη δράσης για την προώθηση της κινητικής ανάπτυξης των νέων και των ηλικιωμένων, δεν είχε ποτέ τόσο νόημα όσο τώρα.


Ευχαριστούμε τον προπονητή κ. Πλάτωνα Βούλγαρη για την τελική επιμέλεια!

Προηγούμενο άρθρο“Στιβική” επιτροπή με Πατουλίδου, Κελεσίδου, ξεκινά επαφές για το θέμα Καυτανζογλείου – ΠΑΟΚ (upd.)
Επόμενο άρθροΠρος διεξαγωγή τα περισσότερα εθνικά πρωταθλήματα κλειστού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ