Από αναφορές του Ξενοφώντα στο βιβλίο του «περί ιππικής» μαθαίνουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα οι ανάπηροι πολέμου είχαν ιατρική βοήθεια σε τομείς που δεν θα φανταζόμασταν! Οι γιατροί χρησιμοποιούσαν τα άλογα και τη ιππασία για να βοηθήσουν τόσο την σωματική όσο και την ψυχική αποκατάσταση των αναπήρων πολέμου. Ήταν γνωστό ότι η ιππασία δημιουργώντας ιδιαίτερη σχέση αλόγου και αναβάτη, έχει ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο.

[IMGL]http://briefcase.pathfinder.gr/download/584444[/IMGL]Η θεραπευτική ιππασία χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια από τους Ρωμαίους αλλά ακόμη και στην μακρινή Κίνα γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο.
Σήμερα, 25 σχεδόν αιώνες μετά τον Ξενοφώντα, η θεραπευτική ιππασία ξαναβρίσκει τρόπο να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες. ‘Ανθρωποι με σωματικά ή νοητικά προβλήματα, δέχονται την ευεργετική επίδραση της ιππασίας, βελτιώνοντας την κατάστασή τους κι όχι απλά κάνοντας ευχάριστες βόλτες όπως κάποιοι από εμάς θα νομίζαμε.

Τι είναι όμως η Θεραπευτική Ιππασία;

Η Αναπτυξιακή Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί θεραπευτικό σύστημα αποκατάστασης ασθενών με κινητικά, αισθητηριακά, ψυχολογικά και μαθησιακά προβλήματα με θεραπευτικό μέσο το κινούμενο άλογο.
Το παιδί ή ο ενήλικας όταν βρίσκεται πάνω στη ράχη του αλόγου, αφενός δέχεται παθητικά την τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου στον χώρο και αφετέρου πραγματοποιεί ενεργητικά ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις από ποικίλες αρχικές θέσεις, ανάλογα με τους θεραπευτικούς στόχους που έχει θέσει ο φυσιοθεραπευτής. (θέσεις: ιππαστί, πλάγιο κάθισμα, τετραποδική, γονυπετής, όρθια, ύπτια, πρηνής κ.ά.) (Dr. Wolfgang Heipertz, 1977).

Το θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε ατόμου σχεδιάζεται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Προηγείται αξιολόγηση κάθε συμμετέχοντος και ακολουθεί αξιολόγηση της προόδου του με ειδικό σύστημα.
Εκτός από τον εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή που είναι υπεύθυνος του προγράμματος, η θεραπευτική ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει ψυχολόγο και εκπαιδευτή ιππασίας, ενώ τα βοηθητικά μέλη (οδηγοί και πλαϊνοί βοηθοί) θα ήταν προτιμότερο να προέρχονται από ειδικότητες όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, γυμναστική ακαδημία και λογοθεραπεία.

“RIDING PHYSIOTHERAPY – Φυσιοθεραπεία & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ”

Το πρόγραμμα ” RIDING PHYSIOTHERAPY – Φυσιοθεραπεία & Θεραπευτική Ιππασία ” (RPT) διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων από την Ειδική Φυσιοθεραπεύτρια Ειρήνη Κάπαρη , υπεύθυνη προγράμματος. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή θεραπευτικής ομάδας που περιλαμβάνει Σχολικό Ψυχολόγο, Εκπαιδευτή ιππασίας και 6 βοηθούς (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και γυμναστές ως οδηγοί των αλόγων και πλαϊνοί βοηθοί των ιππέων).

Οι συμμετέχοντες είναι παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν κινητικά, αισθητηριακά, ψυχολογικά ή μαθησιακά προβλήματα και πραγματοποιούν ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων πάνω στο άλογο που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση (βάδην). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν ημίωρες ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες . Χρησιμοποιούνται ένα έως τρία κατάλληλα επιλεγμένα και εκπαιδευμένα άλογα, με ειδικό εξοπλισμό και ειδικά βοηθητικά θεραπευτικά μέσα. Το κόστος των συνεδριών είναι αντίστοιχο με το κόστος των συνεδριών φυσιοθεραπείας στο σπίτι.

Σε ποιους απευθύνεται
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποκατάστασης απευθύνεται τόσο σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών , όσο και σε ενήλικες , χωρίς περιορισμό ορίου ηλικίας.
Ενδείξεις της μεθόδου αποτελούν οι εξής:

· Εγκεφαλική παράλυση (όλοι οι τύποι),
· κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
· απουσία άκρων,
· μυϊκή ατροφία, μυϊκή δυστροφία,
· κακώσεις νωτιαίου μυελού,
· δισχιδής ράχη,
· παραπληγία (παράλυση των κάτω άκρων),
· ημιπληγία (παράλυση σύστοιχου άνω και κάτω άκρου),
· σκλήρυνση κατά πλάκας,
· καρδιαγγειακές παθήσεις,
· διαταραχές του λόγου,
· προβλήματα όρασης – τύφλωση,
· προβλήματα ακοής,
· σύνδρομο Down ,
· αυτισμός,
· νοητική υστέρηση,
· προβλήματα συμπεριφοράς,
· υπερκινητικότητα,
· δυσλεξία,
· μαθησιακές δυσκολίες,
· ψυχικές διαταραχές

Αποτελέσματα

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα που σημειώνονται και έχουν ερευνηθεί σε χώρες του εξωτερικού διεξοδικά, περιλαμβάνουν κινητικά, ψυχολογικά και εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά οφέλη .
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:

· μείωση της σπαστικότητας και ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου,
· βελτίωση ελέγχου κεφαλής, κορμού και λεκάνης,
· προώθηση σωστής στάσης σώματος,
· βελτίωση του λόγου (ποιότητα και ένταση αυτού),
· βελτίωση της ισορροπίας,
· προώθηση και βελτίωση της βάδισης,
· αύξηση του εύρους κινήσεων των αρθρώσεων,
· αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης και προώθηση των φυσιολογικών,
· βελτίωση των προστατευτικών αντιδράσεων,
· βελτίωση του συντονισμού,
· ανάπτυξη του αισθητικοκινητικού και οπτικοκινητικού συστήματος,
· βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της αντοχής,
· ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης,
· ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της υπομονής,
· ανάπτυξη αυτοέλεγχου και υπευθυνότητας,
· ελάττωση της εσωστρέφειας,
· καλλιέργεια σεβασμού και αγάπης προς τα ζώα,
· ανάπτυξη διαχωρισμού αντικειμένων, χρωμάτων, μεγεθών, γραμμάτων και αριθμών,
· βελτίωση της συγκέντρωσης και της αντίληψης του ατόμου, καθώς και
· ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης που έχει ο ιππέας για τον εαυτό του

Με ποιους τρόπους

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών RPT χρησιμοποιούνται άλογα κατάλληλα επιλεγμένα ως προς τον βηματισμό τους (μήκος βήματος, ποιότητα κίνησης, στροφή λεκάνης, κατακόρυφη ανύψωση, εμβαδόν ράχης κ.ά.)
Επίσης τα άλογα αυτά εκπαιδεύονται τακτικά για το πρόγραμμα , δηλαδή υπακούουν ακόμη και μόνο με τη φωνή του φυσικοθεραπευτή (voice training) , δεν ενοχλούνται από το κάθισμα ή την αλλαγή θέσεων των ιππέων εκ κινήσει, δέχονται τους πλαϊνούς βοηθούς του ιππέα και κάνουν με ευκολία! αλλαγή ρυθμού βηματισμού (αργό, μεσαίο, γρήγορο βάδην). Ο θεραπευτικός βηματισμός είναι μόνο το βάδην.
Ο φυσιοθεραπευτής επιλέγει το κατάλληλο άλογο και τον κατάλληλο ρυθμό βηματισμού για κάθε περιστατικό .
Κατά τις συνεδρίες χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, ειδικά βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (σέλες, ηνία, σφήνες, αναβολείς, ζώνη γυμνιππευτικής κ.ά.) καθώς και ειδικά εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά μέσα (παιχνίδια όπως μπάλες, κρίκοι, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, κ.ά.). Κατά τις συνεδρίες το άλογο κινείται σε ευθεία γραμμή, κύκλους, ημικύκλια, σερπαντίνες, ζιγκ-ζαγκ κ.ά.

Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

Ο ΣΘΙΕ ανήκει στις εθελοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και αναλαμβάνει να βοηθήσει άτομα με κινητικά προβλήματα, σύνδρομο Down, αυτισμό, σκλήρυνση κατά πλάκας, προβλήματα συμπεριφοράς, τύφλωση, κώφωση, νευρολογικές και άλλες παθήσεις. Η Θεραπευτική Ιππασία βασίζεται σε εναλλακτικά προγράμματα αποκατάστασης, που χρησιμοποιούν το άλογο ως μέσο θεραπείας, βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση.
Το άλογο γίνεται προέκταση του σώματος τους βοηθώντας τα να ανακαλύψουν πρωτόγνωρα συναισθήματα, όπως η χαρά ενός περιπάτου, μιας βόλτας στην ύπαιθρο και κυρίως, της κινητικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

Όταν το άλογο περπατά, μιμείται τον ανθρώπινο βηματισμό, μεταφέροντας στον κορμό του ιππέα του την ίδια ακριβώς κίνηση που μεταδίδουν τα πόδια, στους ανθρώπους με φυσιολογική κίνηση.

Έτσι, αναπτύσσονται σημαντικά οι μύες του κορμού των ατόμων με δυσκολίες στην κίνηση, ενώ, παράλληλα, το ευθύ κάθισμα διευκολύνει την αναπνοή τους.

Η Θεραπευτική Ιππασία είναι μία μοναδική εμπειρία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν είχαν καν ονειρευτεί ότι μπορούν να ιππεύσουν, αφού διαφέρει πολύ από τις συνηθισμένες θεραπείες. Αξιοποιώντας την κίνηση του αλόγου, την θερμότητά του, την θετική αύρα που εκπέμπει, την ικανότητά του για επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο, την ομαδικότητά του και το παιχνίδι, η Θεραπευτική Ιππασία, σύμφωνα με παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες προσφέρει μοναδικά σωματικά, νοητικά, αισθητηριακά και ψυχολογικά οφέλη στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας του Συνδέσμου, ο εξοπλισμός και η φροντίδα των αλόγων, καθώς και η επιμόρφωση των βοηθών κι εκπαιδευτών, είναι μερικά μόνο από τα κόστη που σε καθημερινή βάση, καλείται να καλύψει ο ΣΘΙΕ, προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Η ιππασία είναι διασκέδαση, αλλά αν οι ικανότητες που αποκτώνται κάνουν τη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα τότε είναι έργο ζωής.

Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις:

• Είτε προσφέροντας 3 ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο χρόνο σου ως εθελοντής βοηθός στην υλοποίηση των προγραμμάτων
• Είτε υιοθετώντας ένα από τα άλογά μας
• Είτε συνεισφέροντας οικονομικά στους σκοπούς της Θεραπευτικής Ιππασίας. Ένα ποσό που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο για κάποιους είναι σημαντικό για εμάς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά στο τηλέφωνο 210 7488566 (9.00πμ -13.00μμ) ή μέσω e-mail : trag@acn.gr

Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων είναι στην οδό Π. Κανελλοπούλου 10, στο Γουδί (Περιφερειακός Κατεχάκη μετά το Άλσος Στρατού)

Προηγούμενο άρθροRudisha και Vlasic οι κορυφαίοι του 2010
Επόμενο άρθροDiamond League 2011 – πόλεις και αγωνίσματα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ