Από τη ΓΓΑ επικοινωνήθηκε επιπλέον έγγραφο με εισήγηση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο ελέγχθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την άσκηση σε οργανωμένες και φυλασσόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε ανοικτούς χώρους με ελεύθερη πρόσβαση, οι πολίτες θα μπορούν να ασκούνται ατομικά, ακολουθώντας αυστηρά τις ισχύουσες οδηγίες της Πολιτείας και τα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19, με ατομική ευθύνη. Υπαίθρια όργανα γυμναστικής καθώς και μπασκέτες δεν θα πρέπει να είναι προς το παρόν προσβάσιμα στους πολίτες, με ευθύνη του διαχειριστή του υπαίθριου χώρου.

Στις εγκαταστάσεις έχει αναρτηθεί και ο βασικός Υγειονομικός 10 λογος με μέτρα προστασίας

-> Δεκάλογος COVID (.pdf)

Ακολουθούν αναλυτικά τα μέτρα προστασίας και τα ερωτηματολόγια-ιστορικά

Για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και των εργαζομένων στους αθλητικούς χώρους, καθορίζονται τα ακόλουθα μέτρα:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 • Ο ιατρός της κάθε ομοσπονδίας (για αθλητές εθνικής ομάδας) ή κάθε συλλόγου (για
  τους άλλους αθλητές) πριν την έναρξη των προπονήσεων θα πρέπει να εξετάσει κλινικά
  όλους τους αθλητές και να πάρει λεπτομερές ιστορικό, με έμφαση στα
  κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19
  (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον). Σε
  περίπτωση βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για
  εκτεταμένο παθολογικό και εργαστηριακό έλεγχο. Τα ιατρικά αρχεία των αθλητών θα
  φυλάσσονται από τον ιατρό της ομοσπονδίας ή του συλλόγου, με τις προϋποθέσεις της
  ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με
  αντίστοιχο τρόπο, ιατρικό ιστορικό σχετιζόμενο με τον COVID-19 θα συμπληρώνει και
  το τεχνικό προσωπικό που θα εισέρχεται στην εγκατάσταση.
 • Σε περίπτωση που ο αθλητής κατοικεί σε διαφορετική πόλη από τον ιατρό της
  ομοσπονδίας ή του σωματείου, τότε η προ-αγωνιστική εκτίμηση θα γίνεται από ιατρό
  παθολόγο της περιοχής και το ιστορικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ιατρό της
  ομοσπονδίας ή του σωματείου, ο οποίος θα κρατά το αρχείο και θα αποτελεί και το
  σύνδεσμο με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας
  Αθλητισμού.
 • Οι αθλητές δεν θα προσέρχονται σε προπόνηση αν δεν έχουν ενημερώσει
  προηγουμένως τον προπονητή, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή κατάλληλη εφαρμογή
  κινητού τηλεφώνου, ότι είναι απύρετοι και χωρίς κανένα σύμπτωμα κόπωσης,
  δύσπνοιας ή βήχα, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου ή ανοσμίας (απώλειας
  όσφρησης). Σε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ο αθλητής παραμένει στο σπίτι
  και ενημερώνει τον ιατρό της ομοσπονδίας ή του σωματείου, ο οποίος θα ενημερώσει
  και τον ΕΟΔΥ για οδηγίες ενεργειών. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε μέλος του
  προπονητικού/ τεχνικού επιτελείου.
 • Συνίσταται οι αθλητές να μετακινούνται από και προς την προπόνηση μεμονωμένα, με
  ιδιωτικά μέσα. Αν χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να ακολουθούν
  τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αν χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις θα
  πρέπει οι αθλητές να κάθονται ένας σε κάθε σειρά, στην άκρη και εναλλάξ στις σειρές,
  πάντα φορώντας μάσκα.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 • Η προσέλευση/αποχώρηση προς/από τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα γίνεται από μία
  μόνο είσοδο/έξοδο, η οποία θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης εγκαταστάσεων.
 • Ο φύλακας θα επιτρέπει την είσοδο μόνο στους αθλητές, προπονητές, ιατρούς και
  τεχνικό προσωπικό που έχει προβλεφθεί. Κανένας επισκέπτης δεν θα εισέρχεται χωρίς
  προηγούμενη άδεια από τη Διοίκηση της εγκατάστασης (δεν επιτρέπονται θεατές).
 • Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο
  εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία
  επικοινωνίας, η ώρα εισόδου και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα
  υπογράφεται από όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση.
  Δενεπιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα που
  αναφέρεται στην παράγραφο 3, αλλά και στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων.
  Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου της
  εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. Συνίσταται,
  όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε όσους εισέρχονται στην
  εγκατάσταση, με απαγόρευση της εισόδου σε όσους έχουν σε τρεις μετρήσεις
  θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37οC. Σε ύποπτο κρούσμα COVID-19, του συστήνεται η
  επιστροφή στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό του.
 • Οι αθλητές θα κατευθύνονται σε ανοικτό, κατά προτίμηση σκεπασμένο χώρο
  (υπόστεγο), όπου μπορούν να αποθέτουν τα προσωπικά τους είδη σε καρέκλες που θα
  απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον δύο (2) μέτρα. Οι καρέκλες θα πρέπει να έχουν
  απολυμανθεί από το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την άφιξη των
  αθλητών, με οικιακή χλωρίνη (σε αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής
  συγκέντρωσης 5%), σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Η προπόνηση θα πραγματοποιείται σε ανοικτό χώρο ή σε μεγάλες, καλά αεριζόμενες
  αίθουσες, με τις ακόλουθες οδηγίες:
  α. Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ αθλητών σε στάση
  β. Απόσταση 5 μέτρων από προπορευόμενο βαδιστή
  γ. Απόσταση 10 μέτρων από προπορευόμενο δρομέα ταχύτητας
  δ. Απόσταση 20 μέτρων από προπορευόμενο ποδηλάτη
  ε. Αποφυγή άμεσης επαφής, αποφυγή αγγίγματος προσώπου
  στ. Αυστηρή χρήση ατομικών ειδών υγιεινής
  ζ. Χρήση ατομικών αθλητικών οργάνων (π.χ αλτήρες, λάστιχα, μπάλες)
  η. Απολύμανση όλων των αθλητικών οργάνων με κατάλληλο διάλυμα
  πριν τη χρήση από τον επόμενο αθλητή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ
  θ. Αθλητικά ποτά και νερό μόνο εμφιαλωμένα και αυστηρά ατομικά, όχι ψύκτες.
  ι. Αυστηρά ατομικές πετσέτες προσώπου και σώματος
  ια. Σε περίπτωση επαφής μεταξύ αθλουμένων, άμεση απολύμανση των χεριών με
  αλκοολούχο διάλυμα 70% και μετά έκπλυση προσώπου με καθαρό
  εμφιαλωμένο νερό.
 • Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκόμενων, ανά πάσα στιγμή, (αθλούμενοι και
  προσωπικό) σε έναν οργανωμένο, υπαίθριο αγωνιστικό χώρο διαστάσεων
  ποδοσφαιρικού γηπέδου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά, σε καμία περίπτωση, τα 80 άτομα.
 • Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων και προπονητικού επιτελείου σε κλειστό αθλητικό
  χώρο (για ατομική άθληση) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό που προκύπτει από
  τη διαίρεση του εμβαδού του διαθέσιμου για προπόνηση χώρου με τον αριθμό 30.
 • Εκτός από τα συμπληρώματα διατροφής (διαλύματα υδατανθράκων ή /και πρωτεϊνικά
  καθώς και ενεργειακές συσκευασμένες μπάρες) που θα φέρνει ο ίδιος ο αθλητής ή η
  ομοσπονδία του, κανένα άλλο τρόφιμο δεν θα πρέπει να διατίθεται στο χώρο της
  αθλητικής εγκατάστασης.
 • Ο χρησιμοποιημένος αθλητικός ιματισμός θα μπαίνει σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα,
  με προσοχή, για αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα ρούχα. Πλύσιμο στο πλυντήριο,
  με κοινό οικιακό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60οC – 90οC) και καλό
  στέγνωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο θα φορά μάσκα, ειδικά σε κλειστούς ή
  πολυσύχναστους χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Μασάζ στους αθλητές, αν είναι απαραίτητο, θα γίνεται μόνο από τον
  φυσικοθεραπευτή της ομάδας τους (και όχι της εγκατάστασης), φορώντας μάσκα. Αν ο
  αθλητής βρίσκεται σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια του μασάζ, πρέπει να φορά και ο
  ίδιος μάσκα. Εφόσον ο φυσικοθεραπευτής κάνει μαλάξεις, θα πλένει και θα
  απολυμαίνει τα χέρια του πριν και μετά την κάθε μάλαξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του
  ΕΟΔΥ. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας φυσικοθεραπευτές στην ομάδα, συνίσταται
  να ασχολείται ο καθένας με συγκεκριμένους αθλητές.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Αποδυτήρια, ντους, λουτρά και τυχόν δωμάτια με σάουνα θα πρέπει να είναι κλειστά.
  Οι αθλητές θα αλλάζουν ιματισμό, αν επιθυμούν, στις καρέκλες που θα τους έχουν
  διατεθεί. Προτείνεται η ανάρτηση οδηγιών για COVID-19 σε εμφανή σημεία της αθλητικής εγκατάστασης και ιδιαίτερα στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης.
 • Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (ή gel) 70% σε εμφανή
  σημεία και στους χώρους των προπονήσεων. Τα αποχωρητήρια θα πρέπει να
  αποφεύγονται, ενώ οι νιπτήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι πάντα με υγρό
  σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μίας χρήσης. Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών
  καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή, όπως και η διαθεσιμότητα
  διαλύματος χλωρίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (οικιακή χλωρίνη σε αραίωση
  1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%).
 • Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητών θα πρέπει να απολυμαίνονται κάθε βράδυ με
  κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά από τον καθαρισμό με
  ουδέτερο απορρυπαντικό. Τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ διαλύματα είναι 0.5%
  υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής
  συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5000 ppm, αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες). Για
  επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους
  νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση
  στον καθαρισμό θα πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα
  χέρια, όπως τα πόμολα, οι διακόπτες, οι κουπαστές των κλιμακοστασίων, οι νιπτήρες,
  τα αθλητικά όργανα και οι επιφάνειες των επίπλων.
 • Τα κυλικεία θα πρέπει να είναι κλειστά.
 • Ένας χώρος (π.χ. ένα δωμάτιο αποδυτηρίων) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν
  χρειαστεί, προκειμένου να απομονωθεί προσωρινά κάποιο άτομο με
  συμπτωματολογία COVID-19. Συστήνεται η απομάκρυνση του από την εγκατάσταση, η
  απομόνωση στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό της ομοσπονδίας ή τον
  προσωπικό γιατρό του, ενώ ο ΕΟΔΥ ειδοποιείται σε κάθε περίπτωση ύποπτου
  κρούσματος και αυτός αναλαμβάνει την ιχνηλάτηση και την παροχή σχετικών οδηγιών.
 • Στους αθλούμενους εντός της αθλητικής εγκατάστασης θα γίνεται περιοδικός,
  δειγματοληπτικός έλεγχος για COVID-19, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκπονήσει
  ο ΕΟΔΥ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα ανωτέρω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις
και εφαρμόζονται παράλληλα με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που επιβάλλονται
δυνάμει της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) «Κανόνες
κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.
Η εξειδίκευση των μέτρων, ανά άθλημα, θα γίνεται σε συνεργασία με τις οικείες αθλητικές
ομοσπονδίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική
ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή του COVID-19.
Σημαντικό ρόλο στην προστασία των αθλητών θα διαδραματίσει η ιατρική ομάδα της κάθε
ομοσπονδίας, η οποία μέσω του ιατρικού της συνδέσμου με την Υγειονομική Επιστημονική
Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα και θα
αναφέρει άμεσα στον ΕΟΔΥ οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα COVID-19 σε αθλητή ή συνεργάτη της ομοσπονδίας.
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα παρακολουθεί
συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες καταστάσεις
εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες οδηγίες.

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Ο κορωνοϊός SARS–CoV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο.

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS–CoV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.). Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού στον περιβάλλοντα χώρο, η υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητη την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την λήψη μέτρων εξυγίανσης (υγιεινής, καθαριότητος και απολύμανσης των επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία, ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό απαραίτητη ενέργεια πριν την κάθε απολύμανση. Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης των επιφανειών και των αντικειμένων.

Για την επαρκέστερη παροχή διευκρινήσεων παρατίθενται οι κάτωθι ορισμοί :

 • Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή κ.λπ.).
 • Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

Οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι και σημεία επαφής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια, καρότσια, καλάθια, ασανσέρ, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, κλπ.) καθαρίζονται επαρκώς. Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες τεχνικές καθαρισμού. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την απολύμανση.

Για τη χρήση απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει να χρησιμοποιείται χλιαρό νερό ενώ για τη χρήση απολυμαντικών, π.χ χλωρίνης, κρύο νερό για την αποφυγή της δημιουργίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

Μετά τον καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει για να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (σχετ. ε), με ιοκτόνο δράση (συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών) και να συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία ασφαλείας. Η εφαρμογή του γίνεται με την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους και εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του χώρου.

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης επιφανειών εντός ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%. 
Το απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50 της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%.

Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο).

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων.

Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης SARS-CoV-2 στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (εργαζόμενος ή καταναλωτής), η εξυγίανση των χώρων των επιφανειών και των αντικειμένων είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο υπεύθυνος της επιχείρησης έτσι, ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα και να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης), να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Είχατε πρόσφατα νoσηλευτεί για CoVID-19;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (Αναφέρατε Νοσοκομείο και Ημερομηνίες )
2. Είχατε κάνει για οποιοδήποτε λόγο τεστ PCR (ρινικό ή φαρυγγικό επίχρισμα) για CoVID-19;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΗΜΕΡΟΜ)
Γ. ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ KAI ΕΜΕΙΝΑ ΣΠΙΤΙ (ΗΜΕΡΟΜ)
3. Είχατε κάνει για οποιοδήποτε λόγο τεστ αντισωμάτων για CoVID-19;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΗΜΕΡΟΜ)
Γ. ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ KAI ΕΜΕΙΝΑ ΣΠΙΤΙ (ΗΜΕΡΟΜ)
4. Είχε κάποιο άτομο του στενού περιβάλλοντος σας πρόσφατα νοσήσει από CoVID-19;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (Αναφέρατε Νοσοκομείο και Ημερομηνίες)
5. Ταξιδέψατε τις τελευταίες 20 μέρες στο εξωτερικό;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (Σε ποιες χώρες)
6. Είχατε πρόσφατα (τελευταίες 6 εβδομάδες) κάποιο εμπύρετο νόσημα;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (Αναλύστε)
7. Έχετε αίσθημα εύκολης κόπωσης, ξηρό βήχα ή δύσπνοια τις τελευταίες 6 εβδομάδες;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (Αναλύστε)
8. Είστε καπνιστής/καπνίστρια;
Α. ΟΧΙ
Β. ΝΑΙ (μέσος αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα)
9. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΗ

1. Είχατε πρόσφατα νoσηλευτεί για CoVID-19;
2. Είχατε κάνει για οποιοδήποτε λόγο τεστ PCR (ρινικό ή φαρυγγικό επίχρισμα) για CoVID-19;
3. Είχατε κάνει για οποιοδήποτε λόγο τεστ αντισωμάτων για CoVID-19;
4. Είχε κάποιο άτομο του στενού περιβάλλοντος σας πρόσφατα νοσήσει από CoVID-19;
5. Ταξιδέψατε τις τελευταίες 20 μέρες στο εξωτερικό;
6. Είχατε πρόσφατα (τελευταίες 6 εβδομάδες) κάποιο εμπύρετο νόσημα;
7. Έχετε αίσθημα εύκολης κόπωσης, ξηρό βήχα ή δύσπνοια τις τελευταίες 6 εβδομάδες;
8. Είστε καπνιστής/καπνίστρια;
9. Κάνατε άσκηση στο σπίτι στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού;
10. Είχατε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης (ταχυκαρδία, ζάλη, δύσπνοια);
11. Έχετε λιποθυμήσει ποτέ στην άσκηση ή μετά από αυτή;
12. Έχετε κάποια χρόνιο νόσημα (όπως σακχαρώδης διαβήτης ή άσθμα);
13. Παίρνετε αυτή την περίοδο κάποια φάρμακα;
14. Έχετε αλλεργία σε ουσίες, φαγητό ή φάρμακα;
15. Είχατε ποτέ παλαιότερα πόνο στο στήθος ή δυσφορία στο στέρνο κατά την άσκηση;
16. Είχατε ποτέ παλαιότερα ταχυκαρδία (έντονη) ή αρρυθμία (άρρυθμο σφυγμό) κατά την άσκηση;
17. Σας έχει ενημερώσει ποτέ ιατρός ότι έχετε ένα από τα ακόλουθα;
Α. Υψηλή αρτηριακή πίεση
Β. «Φύσημα» στην καρδιά
Γ. Υψηλή χοληστερίνη
Δ. Φλεγμονή στην καρδιά (περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα)
18. Έχετε κάνει πρόσφατα καρδιολογικές εξετάσεις (π.χ. καρδιογράφημα ή triplex);
19. Υπάρχει κάποιος στην οικογένειά σας που υπέστη αιφνίδιο θάνατο;
20. Υπάρχει κάποιος στην οικογένειά σας που έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα;
21. Υπάρχει κάποιος στην οικογένειας σας που πέθανε πριν την ηλικία των 50 ετών;
22. Υπάρχει κανείς στην οικογένεια σας με σύνδρομο Marfan (αραχνοδακτυλία);
23. Νοσηλευτήκατε ποτέ σε νοσοκομείο;
24. Είχατε ποτέ κάνει επέμβαση;
25. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τραυματιστεί στα μαλακά μόρια (συνδεσμικές κακώσεις, τενοντίτιδα, θλάση) με αποτέλεσμα να χάσετε προπονήσεις ή αγώνα;

-> ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & COVID (ενημέρωση από ΓΓΑ)

Προηγούμενο άρθροΗ λίστα της ΕΟΕ και το ΦΕΚ
Επόμενο άρθροΟδηγίες για Ασφαλή Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ