Antidoping – Whereabout

Τα “whereabout” είναι φόρμα/σύστημα πληροφοριών που παρέχονται από περιορισμένο αριθμό κορυφαίων αθλητών ελίτ σχετικά με το που βρίσκονται δεδομένη χρονική περίοδο, στη Διεθνή Ομοσπονδία ή στον Εθνικό Οργανισμό anti-doping που τους συμπεριέλαβε στην αντίστοιχη ομάδα ελέγχου (testing pool).

Οι αθλητές πέρα από το πρόγραμμα-χώρο προπονήσεων και αγώνων πρέπει να δηλώνουν μια διαθεσιμότητα μιας ώρας (μεταξύ 6πμ-11μμ) για κάθε ημέρα ξεχωριστά και που θα είναι διαθέσιμοι για έλεγχο. Οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται εγκαίρως

Πληροφορίες

Η παροχή πληροφοριών εντοπισμού αφορά στην προστασία του δικαιώματος όλων των αθλητών για καθαρό αθλητισμό. Δίνουν τη δυνατότητα για έλεγχο χωρίς προειδοποίηση, κάτι πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια, το αδιάβλητο της διαδικασίας, αλλά και τη διασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων.

Οι πληροφορίες εντοπισμού που μπορεί να ζητηθούν, είναι διεύθυνση κατοικίας, πληροφορίες και τοποθεσία προπόνησης, τα αγωνιστικά προγράμματα και οι συνήθεις προσωπικές δραστηριότητες όπως εργασία ή σχολείο.

Για τους αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα RTP, παρέχεται χρονική περίοδος 60 λεπτών την ημέρα, ώστε να είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο.

Όλοι οι αθλητές μπορούν να ελεγχθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για τους αθλητές ΚΕΑ, ο έλεγχος μπορεί να καταλογιστεί ως άκαρπος αν δεν είναι διαθέσιμοι. Οι πληροφορίες εντοπισμού παρέχονται κάθε τρεις μήνες, ωστόσο οφείλουν να επικαιροποιούνται σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να μην υπάρχουν συνέπειες.

-> whereabouts quick guide

Athletics Integrity Unit – WHEREABOUTS FAILURES

Η AIU δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού το 2017 και είναι μια ανεξάρτητη Αρχή στην καταπολέμηση του doping.

Συνοπτικά, σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Κανόνες Anti-Doping της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οποιοσδήποτε συνδυασμός 3 αποτυχιών whereabout (σε υποβολή ή / και ελέγχου) εντός περιόδου 12 μηνών συνιστά παραβίαση κανόνα κατά του doping, για τον οποίο η ισχύουσα κύρωση είναι η διαθεσιμότητα 2 ετών (υπό την επιφύλαξη μείωση σε τουλάχιστον 1 έτος, ανάλογα με την έκταση παράβασης).

Οι περιπτώσεις παράβασης:

 1. Δεν καταφέρατε να υποβάλετε το πού βρίσκεστε έως την απαιτούμενη προθεσμία
  [Αποτυχία υποβολής – Filing Failure].
 2. Δεν έχετε ενημερώσει το πού βρίσκεστε ή δεν τα έχετε ενημερώσει το συντομότερο δυνατό μετά από αλλαγή περιστάσεων
  [Αποτυχία υποβολής – Filing Failure].
 3. Έχετε υποβάλει εγκαίρως την τοποθεσία σας, αλλά είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή ανεπαρκείς για να μας επιτρέψουν να σας εντοπίσουμε για έλεγχο (λείπει η διεύθυνση προπόνησης, η διεύθυνση σπιτιού είναι πολύ ασαφής, το πρόγραμμα αγώνων λείπει ή δεν είναι πλήρες, δεν υπάρχει διεύθυνση προσωρινής διαμονής κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης…)
  [Αποτυχία υποβολής – Filing Failure].
 4. Η AIU διαπιστώνει ότι η τοποθεσία σας είναι ανακριβής ή ελλιπής μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια να σας ελέγξει (π.χ. ένας αθλητής ζει σε ένα συγκρότημα με πύλη και δεν δίνει οδηγίες στην πύλη ασφαλείας για να επιτρέψει στον υπεύθυνο ελέγχου doping)
  [Αποτυχία υποβολής – Filing Failure].
 5. Έχετε υποβάλει πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεστε, αλλά δεν είστε διαθέσιμοι για δοκιμή στην τοποθεσία που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 60 λεπτών
  [Αποτυχία ελέγχου – Missed Test]
  (συνήθως χαρακτηρίζεται ως “non-show”).

Kώδικας WADA

Από την αρχή του 2009 εφαρμόζεται ο νέος κώδικας της WADA με μια σειρά αλλαγών με κυριότερη την “ωριαία διαθεσιμότητα”. Καθορίζονται συγκεκριμένοι ορισμοί και διαδικασίες για παραβιάσεις. Οι βασικές ενότητες με τα πιο σημαντικά στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι:

• Εισάγεται η έννοια της «αποτυχίας εντοπισμού»

whereabout failure

Με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τον Ελεγχο ορίζεται ως «αποτυχία εντοπισμού» (Whereabout Failure) μια από τις εξής δύο περιπτώσεις
-η «ανεπαρκής υποβολή» πληροφοριών εντοπισμού (Filing Failure)
-ο «άκαρπος έλεγχος» (Missed Test)

Εάν ένας αθλητής σε διάστημα 12 μηνών δεχθεί 3 παρατηρήσεις για αποτυχία εντοπισμού (είτε είναι άκαρποι έλεγχοι, είτε ανεπαρκείς υποβολές, είτε συνδυασμός τους) τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παράβαση κανονισμών ντόπινγκ για την οποία προβλέπεται από τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ ποινή αποκλεισμού από 1 έως 2 έτη.

Η γνωστοποίηση στον αθλητή ενδεχόμενης παρατήρησης για άκαρπο έλεγχο ή για ανεπαρκή υποβολή γίνεται με επιστολή που λαμβάνει από τον αντίστοιχο φορέα. Όπως ορίζεται σαφώς από το Διεθνές Πρότυπο για τον Έλεγχο, που περιγράφει πλήρως τη διαδικασία, μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της επιστολής πρέπει ο αθλητής να στείλει γραπτώς τις αιτιάσεις του.

• Ορίζεται σαφώς τι συνιστά «άκαρπο έλεγχο»

missed test

Οι αθλητές πρέπει να δηλώνουν ένα διάστημα 1 ώρας από τις 6:00 ως τις 23:00 στο οποίο θα είναι υποχρεωτικά διαθέσιμοι για έλεγχο, δηλώνοντας συγχρόνως και τον αντίστοιχο χώρο στον οποίο θα βρίσκονται (ωριαία διαθεσιμότητα). Αυτό γίνεται για κάθε μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Παράλληλα δηλώνουν όπως και πριν το καθημερινό πρόγραμμα προπονήσεων, αγώνων κλπ.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην προπόνηση είτε στο διάστημα της ωριαίας διαθεσιμότητας. Μόνο όμως στην περίπτωση που δεν βρεθεί ο αθλητής στο διάστημα της ωριαίας διαθεσιμότητας του καταλογίζεται άκαρπος έλεγχος.

Ο έλεγχος είναι δυνατόν (και συνίσταται) να γίνεται στην περίοδο προπόνησης. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον του αθλητή να δηλώνει το πλήρες πρόγραμμα των προπονήσεών του προκειμένου ο έλεγχος να πραγματοποιείται εκεί χωρίς να υπάρχει ο φόβος του ενδεχόμενου άκαρπου ελέγχου. Αξίζει να επισημανθεί ότι το διάστημα ωριαίας διαθεσιμότητας μπορεί να ορισθεί και κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προπονητική δραστηριότητα μια μέρα, πρέπει να δηλωθεί η ωριαία διαθεσιμότητα.

Η έως τώρα εμπειρία από άλλους φορείς που ήδη εφαρμόζουν την ωριαία διαθεσιμότητα έχει δείξει ότι οι περισσότεροι αθλητές βάζουν σαν περίοδο ωριαίας διαθεσιμότητας την ώρα που βρίσκονται σίγουρα στο σπίτι, δηλαδή είτε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Η ωριαία διαθεσιμότητα πρέπει να ορίζεται και τις ημέρες αργιών ή γιορτών ακόμα και τις ημέρες των αγώνων από τις ώρες 06:00 ως τις 23:00.

• Εισάγεται η έννοια της «ανεπαρκούς υποβολής» πληροφοριών εντοπισμού

filing failure

Κάθε αθλητής που εντάσσεται στον ΚΕΑ υποβάλλει κάθε τρίμηνο πληροφορίες εντοπισμού (whereabouts). Αυτό γίνεται ως τις 20 του προηγούμενου μήνα από την έναρξη του τριμήνου (20/12, 20/3, 20/6, 20/9).

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όταν αλλάζει κάτι στο δηλωμένο τριμηνιαίο προγραμματισμό (όπως είναι φυσικό), αποστέλλει σχετική ενημέρωση (μέσω fax, e-mail ή SMS). Αν δεν το στείλει μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία πριν την έναρξη του τριμήνου ή αν είναι ελλιπές θα χρεώνεται με μια παρατήρηση για ανεπαρκή υποβολή.

Οι χώροι που δηλώνονται πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, με διεύθυνση και ελεύθερα προσβάσιμοι, ώστε ο έλεγχος να γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αθλητή ή άλλου προσώπου.

Ηλεκτρονικά η δήλωση γίνεται με αποστολή του αρχείου (Εντυπο Πληροφοριών για τον Εντοπισμό Αθλητή ή Εντυπο Αλλαγών στις Πληροφορίες Εντοπισμού Αθλητή) με το όνομα του αθλητή, στη διεύθυνση whereabouts@eskan.gr

Για τη διευκόλυνση των αθλητών υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και άμεσης αλλαγής για έκτακτες αλλαγές ώρας, χώρου προπόνησης ή αλλαγή στοιχείων ωριαίας διαθεσιμότητας της ίδιας ημέρας.

ADAMS

Εν συνεχεία εξελίχθηκε το Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) που διευκολύνει την πρόσβαση, χρήση, καταχώρηση και οργάνωση δεδομένων


Δείτε στα “χρήσιμα στοιχεία” στο doping/antidoping αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και ειδικότερα στο https://www.stivoz.gr/xrisima/anti-doping/wada-eskan-list-doping-control/