Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι φορέας του Ελληνικού κράτους, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα Υπουργείο «Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και «Πολιτισμού και Τουρισμού», μαζί με τη «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» συγκρότησαν το 2012 το Υπουργείο «Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) που το 2013 διαιρέθηκε σε 2 Υπουργεία: το «Παιδείας και Θρησκευμάτων» και το «Πολιτισμού και Αθλητισμού». Το 2023 αυτά μετασχηματίστηκαν σε αυτόνομο Υπουργείο «Πολιτισμού» και σε Υπουργείο «Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) έργο της είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και οικονομική στήριξη του αθλητισμού.

Ειδικότερα, αποστολή της Γ.Γ.Α. είναι:

α) Η πρόληψη και διασφάλιση της υγείας του αθλητή και αθλούμενου.

β) Η συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού και η διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Η επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και η αποτύπωσή τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, που εφαρμόζεται με επιχειρησιακά προγράμματα δράσεις, ενέργειες και έργα.

δ) Η θεσμική, επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονο μική στήριξη των εποπτευομένων δημοσίων και ιδιωτικών  αθλητικών φορέων (Ν.Π.), ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα στο παραγόμενο αθλητικό έργο τους.

ε) Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η αξιολόγηση της δράσης τους με βάση τον εκάστοτε διαμορφούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής.

Γενικοί Γραμματείς

 • 1974-1976: Πάνος Στασινόπουλος
 • 1976-1981: Κώστας Παπαναστασίου
 • 1981-1985: Κίμων Κουλούρης
 • 1985-1988: Δημήτριος Σαρρής
 • 1988-1989: Γιώργος Κασιμάτης
 • 1989-1989: Κυριάκος Βιρβιδάκης
 • 1989-1991: Στέλιος Σφακιανάκης
 • 1991-1993: Κυριάκος Βιρβιδάκης
 • 1993-1993: Στέλιος Σφακιανάκης
 • 1993-1996: Γιώργος Βασιλακόπουλος
 • 1996-1996: Γιώργος Λυσσαρίδης
 • 1996-2001: Γιάννης Σγουρός
 • 2001-2004: Νίκος Έξαρχος
 • 2004-2006: Κώστας Κουκοδήμος
 • 2006-2009: Σταύρος Δουβής
 • 2009-2012: Παναγιώτης Μπιτσαξής
 • 2012-2015: Κυριακή Γιαννακίδου
 • 2015-2019: Ιούλιος Συναδινός
 • 2019-2023: Γιώργος Μαυρωτάς