Κριτήρια συγκρότησης σχεδιασμού 2016

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ 2015-2016

1. Ε Ι Σ Α Γ Ω ΓΗ

Οι αθλητές εντάσσονται στις κατηγορίες σχεδιασμού σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α/Β/Γ:

Οι παροχές της Ομοσπονδίας για τους αθλητές των κατηγόριων Α-Β- Γ είναι:

– Οδοιπορικά
– διατροφή – διαμονή
– υποτροφίες
– προπονητική προετοιμασία
– βιοχημικές-εργομετρικές εξετάσεις
– ιατρική-φυσικοθεραπευτική υποστήριξη
– συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
– όργανα
– πριμ υψηλής διάκρισης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Οι παροχές της Ομοσπονδίας για τους αθλητές της Κατηγορίας Στήριξης είναι:

– υποτροφίες
– διαμονή
– βιοχημικές-εργομετρικές εξετάσεις
– ιατρική-φυσικοθεραπευτική υποστήριξη
– κατά περίπτωση προπονητική προετοιμασία
– συμμετοχές κατά περίπτωση σε προπονητικές συγκεντρώσεις
– πριμ διάκρισής αθλητών εκτός σχεδιασμού

Σε κάθε περίπτωση η ΕΠ.Ε.Ο. θα μπορεί να στηρίζει οικονομικά αθλητές που
κατά την αιτιολογημένη κρίση της πρέπει να στηριχθούν.

2. ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1-12 Ολυμπιακοί Αγώνες
• 1-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 1-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού
• 1-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
• 1-3 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1-6 Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1-6 Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ
• 1-3 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23
• Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 13-16 Ολυμπιακοί Αγώνες
• 13-16 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/ Γ
• 9-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού
• 9-12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
• 4-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1-3 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
• 7-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1-6 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 1-3 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)
• 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Α΄ κατηγορία
• 2-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1-3 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων (S.L.)
• 1 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Α΄κατηγορία-Σύνθετα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

• 4-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
• 7-12 Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην
• 9-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ
• 4-6 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1-3 Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 4-8 Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1-6 Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 1-3 Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000m Α/Γ
• 4-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
• 7-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 1-3 Ολυμπιακοί αγώνες Π/Κ
• 4-6 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L
• 4-6 Ευρωπαϊκό κύπελλο Συνθέτων S/L

• Επίτευξη ορίων Σ.Ε.Γ.Α.Σ για τις διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ για το 2016, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού 2016, Παγκόσμιο κύπελλο βάδην, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2016, Ολυμπιακοί αγώνες 2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

• Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αθλητές που έχουν πετύχει σε αξιολογημένους αγώνες και εντός της χρονικής περιόδου επίτευξης (έως 11-07-2016), τα όρια των Ολυμπιακών αγώνων ή βρίσκονται μέχρι και την 32η θέση στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης αθλητών της IAAF (2015-2016).

ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

– Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανοικτού και Κλειστού Στίβου
– Βαλκανικά Πρωταθλήματα Κλειστού και Ανοικτού Στίβου
– Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
– Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
– Διεθνή Μίτινγκ εντός και εκτός Ελλάδας
– Ελληνικά Grand prix

Παροχές
– οδοιπορικά
– διατροφή – διαμονή
– υποτροφίες
– προπονητική προετοιμασία
– βιοχημικές – εργομετρικές εξετάσεις
– ιατρική φυσιοθεραπευτική υποστήριξη.
– συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
– πριμ διάκρισης αθλητών εκτός σχεδιασμού

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Οι εντασσόμενοι αθλητές θα πρέπει να προπονούνται με προπονητές της έγκρισης της Ομοσπονδίας.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Υψηλού Αθλητισμού και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ.
3. Παραβίαση ουσιωδών κανόνων του κανονισμού λειτουργίας του Υψηλού Αθλητισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό.
4. Οι αθλητές θα είναι διαθέσιμοι για ελέγχους doping όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
5. Οι αθλητές των κατηγοριών Α-Β-Γ Προολυμπιακής Ομάδας και κατά περίπτωση της κατηγορίας ΣΤΗΡΙΞΗΣ συμμετέχουν σε προπονητικά camps, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί.
6. Συμμετέχουν σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
7. Οι συνεργαζόμενοι προπονητές υποβάλλουν στην αρχή της χρονιάς προπονητικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και προχωρούν στην υλοποίησή του μετά από την έγκριση του Εθνικού προπονητή.
8. Ένταξη αθλητών/τριών στις κατηγορίες Α,Β,Γ, Προολυμπιακής Ομάδας του σχεδιασμού θα γίνεται άμεσα μετά από την επίτευξη των προϋποθέσεων για την αντίστοιχη κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
9. Επίσης αθλητής μικρότερης κατηγορίας θα εντάσσεται άμεσα σε μεγαλύτερη, όταν πετύχει κάποια από τις προϋποθέσεις της κατηγορίας αυτής.
10. Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης ή ανόδου σε κατηγορία ο έλεγχος doping control μετά από επικοινωνία με τον Εθνικό προπονητή.9 (Άμεσα μετά τον αγώνα επίτευξης επίδοσης ένταξης).