Κριτήρια σχεδιασμου και παραμονής 2016-2017

Με βάση το νέο μοντέλο οι αθλητές και οι αθλήτριες θα παραμένουν για δύο χρόνια στην ίδια κατηγορία εφόσον έχουν καταφέρει να σημειώσουν τις διακρίσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα στο σχεδιασμό, είτε αυτές που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες των μικρότερων κατηγοριών θα εξασφαλίζουν διετή παραμονή στην ίδια κατηγορία με βάση τις διακρίσεις τους στην πρώτη στήλη. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια οι αθλητές θα εντάσσονται στην Α΄κατηγορία και με βάση την θέση της επίδοσης τους στην παγκόσμια κατάταξη.
Βασική προϋπόθεση για παραμονή στην κατηγορία για δύο χρόνια είναι το δεύτερο χρόνο οι αθλητές να συνεχίζουν την αγωνιστική τους δράση και να συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της εθνικής ομάδος της κατηγορίας τους εφόσον κληθούν από την ομοσπονδία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1-12 Ολυμπιακοί Αγώνες (Παραμένει)
• 1-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ (Παραμένει: 1-8)
• 1-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού (Παραμένει: 1-6)
• 1-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ (Παραμένει: 1-6)
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού (Παραμένει)
• 1-3 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-6 Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ (Παραμένει: 1-3)
• 1-6 Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ (Παραμένει: 1-3)
• 1-3 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Βάδην Α/Γ (Παραμένει)
• 1η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23 (Παραμένει)
• Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν (Παραμένει)
• 1η έως 12η επίδοση στην Παγκόσμια κατάταξη Α/Γ (Παραμένει)
[Η επίδοση να έχει επιτευχθεί στο Παν/νιο πρωτ/μα – σε διεθνή μίτινγκ – σε διεθνείς συναντήσεις]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 13-16 Ολυμπιακοί Αγώνες
• 13-16 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/ Γ
• 9-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού
• 9-12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
• 4-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ (Παραμένει)
• 7-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1-6 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)
• 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Α΄ κατηγορία
• 2-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων U23 (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων (S.L.)
• 1 Ευρωπαϊκό Κύπελλο Α΄ κατηγορία-Σύνθετα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

• 4-8 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων U23 (Παραμένει)
• 7-12 Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην
• 9-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ (Παραμένει)
• 4-6 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν (Παραμένει)
• 4-8 Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1-6 Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ. Α/Γ
• 4-8 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ (Παραμένει)
• 7-12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν (Παραμένει)
• 1-3 Ολυμπιακοί αγώνες Π/Κ (Παραμένει)
• 4-6 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L
• 4-6 Ευρωπαϊκό κύπελλο Συνθέτων S/L