Κανονισμοί για παπούτσια

-> Κανονισμοί για παπούτσια (WA, από 01/2022)

-> Λίστα με επιτρεπόμενα παπούτσια (05/2023)

Μέγιστο πάχος σόλας
(Βάσει κανονισμών 5.5, σημ. (i), (ii), (iii) και αρ. (a) & (b) στον 5.5, και καν. 5.13.3).

  • Αγωνίσματα κονίστρας: 20mm, ειδικά για τριπλούν: 25mm (από 1/11/2024: 20mm)
    Η σόλα στο κέντρο του μπροστινού μέρους (στο 75% του μηκους) του ποδιού του αθλητή δεν πρέπει να είναι ψηλότερη από τη σόλα στο κέντρο της φτέρνας (στο 12%) του αθλητή.
  • Δρομικά αγωνίσματα κάτω από 800μ. : 20mm
  • Δρομικά αγωνίσματα από 800μ. και πάνω : 25mm (από 1/11/2024: 20mm)
    (για βάδην ισχύει ότι σε αγωνίσματα σε δρόμο)
  • Αγωνίσματα σε δρόμο: 40mm
    Ανώμαλος δρόμος: 25mm για παπούτσια spikes (από 1/11/2024: 20mm)

Spikes

Κάθε παπούτσι μπορεί να έχει μέχρι και 11 καρφιά.

Τα καρφιά μπορούν να είναι μέχρι και 9mm, ενώ ειδικά σε ύψος και ακοντισμό μέχρι και 12mm. Σε ανώμαλο δρόμο πιθανόν να επιτρέπονται και μεγαλύτερα.