Μέγιστες αποστάσεις ανά ηλικία

Από την περίοδο 2019-2020, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις ως μέγιστες ανά ηλικία:

  • μέχρι και 9 ετών : 1χλμ
  • 10-12 ετών : 3χλμ
  • 13-15 ετών : 5χλμ
  • 16-17 ετών (Π/Κ) : 10χλμ
  • 18-19 ετών (Ε/Ν) : 25χλμ
  • από 20 ετών και πάνω : χωρίς όριο