Γυμναστική Ακαδημία

Το 1882 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική σχολή γυμναστών και το 1893 επαναλειτούργησε με την ονομασία Ειδική Σχολή Γυμναστών.

Μετά τους Α’ Ολυμπιακούς Αγώνες ο χρόνος εκπαίδευσης των γυμναστών αυξήθηκε στα 2 χρόνια, η Φυσική Αγωγή ορίστηκε ως υποχρεωτικό μάθημα και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προβλέφθηκε η δημιουργία ειδικού χώρου εκγύμνασης για κάθε σχολείο, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στα σχολεία αυξήθηκαν από τρεις σε πέντε και διοργανώθηκαν οι πρώτοι μαθητικοί αγώνες των σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά.

Η Ειδική Σχολή Γυμναστών μετονομάζεται το 1918 σε «Διδασκαλείο της Γυμναστικής» και διευθυντής ορίζεται ο Ι. Χρυσάφης.
Το 1929 εντάχθηκε στην Ανώτερη Εκπαίδευση, το 1933 μετονομάστηκε σε «Γυμναστική Ακαδημία» και η φοίτηση γίνεται τριετής.

Το 1939, λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Γυμναστική Ακαδημία μετονομάζεται σε Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) και στεγάζεται στη Δάφνη Αττικής. Έμεινε ανώτερη Σχολή, εποπτευόμενη από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το 1970, με το Ν.Δ.410/1970 ιδρύθηκε το παράρτημα της ΕΑΣΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στο νεόκτιστο τότε Αλεξάνδρειο Μέλαθρο) και με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν Τ.Ε.Φ.Α.Α. στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Τα Τμήματα :

  • Αθήνα (Εθνικό Καποδιστριακό) από 1882-1918-1939 / 1983
  • Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο) από 1970 / 1983
  • Τρίκαλα (Θεσσαλίας) από 1994
  • Σέρρες (Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης) από 1985
  • Κομοτηνή (Δημοκρίτειο Θράκης) από 1983