Νόμος ερασιτεχνικού & επαγγελματικού αθλητισμού / Προπονητής – Αθλητής

->ΝΟΜΟΣ 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος είναι ουσιαστικά σε ισχύ, με τροποποιήσεις που βρίσκονται στο σχέδιο νόμου 2018 (που ψηφίστηκαν το 2019 και υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες)

-> ΝΟΜΟΣ 2014 (προσχέδιο)
Αθλητικός Νόμος

-> ΝΟΜΟΣ 2016 (προσχέδιο)
Περί ερασιτεχνικού & επαγγελματικού Αθλητισμού


-> ΝΟΜΟΣ 2018 (εκκρεμεί τμήμα του)
Προπονητές & διατάξεις

-> ΝΟΜΟΙ 2021 (νέες τροποποιήσεις νόμου 1999)
Προπονητές – επίπεδα