Τεχνικές ανάλυσης

(απο Πανεπιστήμιο Μονάχου σχετικά με Doping:
http://www.doping-prevention.sp.tum.de/el.html)

Όλα τα δείγματα αναλύονται μόνο από τα διαπιστευμένα από τη WADA εργαστήρια (μόνο 33 εργαστήρια παγκοσμίως). Τα διαπιστευμένα από τη WADA εργαστήρια πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-ντόπινγκ που αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για τα εργαστήρια. Αποτελεί υποχρεωτικό διεθνές πρότυπο επιπέδου 2 και αναπτύχθηκε ως τμήμα του Παγκοσμίου Προγράμματος Αντι-ντόπινγκ. Ο εξοπλισμός καθορίζεται ως εξής:

Αέρια χρωματογραφία (GC) με φασματομετρία μάζας (MS) και διαδοχική φασματομετρία μάζας (MS/MS)
… για την ανίχνευση των διεγερτικών, των ναρκωτικών, των διουρητικών, των στεροειδών, των β-αναστολέων κ.λπ.

Ένας αέριος χρωματογράφος χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πτητικών ενώσεων. Οι χωρισμένες ενώσεις κατευθύνονται στην ιοντική πηγή (σε απευθείας σύνδεση) ενός φασματομέτρου μάζας (ανιχνευτής), το οποίο αποτελείται από μια μεταλλική ίνα στην οποία εφαρμόζεται υψηλή τάση. Οι ενώσεις ιονίζονται και προσδιορίζεται η αναλογία μάζας προς φορτίο των άθικτων ιόντων (MS). Χρησιμοποιώντας ένα διαδοχικό φασματόμετρο μάζας, οι ενώσεις μπορούν να θρυμματιστούν, παράγοντας προβλέψιμες μορφές. Αυτές οι μορφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του προσδιορισμού των ενώσεων (πρόδρομος-ιον) χρησιμοποιώντας την ΜS/MS.

Υγρή χρωματογραφία (LC) με ανιχνευτή UV/VIS – ή φασματομετρία μάζας (MS) και διαδοχική φασματομετρία μάζας (ΜS/MS)
… για την ανίχνευση των γλυκοκορτικοστεροειδών, των διεγερτικών, των ναρκωτικών, των διουρητικών κ.λπ.

Η υγρή χρωματογραφία διαχωρίζει τις διαλυτές ενώσεις χρωματογραφικά πριν αναλυθούν στον ανιχνευτή. Αυτό επιτυγχάνεται είτε από την απορροφητικότητά τους (UV/VIS ανιχνευτής) είτε από το λόγο μάζας-φορτίου (φασματόμετρο μάζας). Η μέθοδος διαφέρει από την GC/MS στο γεγονός ότι η κινητή φάση είναι υγρή και συνήθως αποτελεί ένα συνδυασμό νερού και οργανικών διαλυτών, αντί αερίου.

Αέρια Χρωματογραφία με καύση και φασματομετρία μάζας λόγου ισοτόπων (GC/C/IRMS)
… για τη διάκριση των ενδογενών από τα εξωγενή στεροειδή.

Η φασματομετρία μάζας λόγου ισοτόπων (IRMS) είναι μια ειδίκευση της φασματομετρίας μάζας, στην οποία οι φασματομετρικές μέθοδοι μάζας χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τη σχετική αφθονία των ισοτόπων σε ένα δεδομένο δείγμα. Το φασματόμετρο μάζας λόγου ισοτόπων επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των μιγμάτων σταθερών ισοτόπων. Είναι ακριβέστερο από ένα συμβατικό φασματόμετρο επειδή οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Οι διπλοί είσοδοι του οργάνου επιτρέπουν την αξιόπιστη επανάληψη των μετρήσεων με την παροχή ενός συνεχούς ρεύματος αερίων αναφοράς και δειγμάτων που μεταβάλλονται διαδοχικά από μια βαλβίδα μεταστροφής. Ένας τύπος συλλέκτη IRMS εμφανίζει επίσης μια σειρά Faraday (αγώγιμα, μεταλλικά αγγεία που εξουδετερώνουν τα ιόντα που προσκρούουν σε αυτά και φέρουν πλέον φορτίο), ο “πολυσυλλέκτης” που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλαπλών ισοτόπων. Τα δείγματα πρέπει να εισαχθούν στη φάση αερίου, που επιτυγχάνεται μέσω της καύσης, της αέρια χρωματογραφίας και του χημικού περιορισμού. Με τη σύγκριση των ανιχνευμένων ισοτοπικών αναλογιών προς μετρημένα πρότυπα, επιτυγχάνεται η ακριβής μέτρηση του ισοτοπικού προσδιορισμού του δείγματος. Παραδείγματος χάριν, οι αναλογίες ισοτόπων άνθρακα μετριούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για το CO2, που είναι απολιθωμένο ρύγχος βελεμνίτη (βρέθηκε στο γεωλογικό σχηματισμό PeeDee, ένας ασβεστόλιθος που διαμορφώθηκε στην κρητιδική περίοδο στη νότια Καρολίνα, ΗΠΑ) με ισοτοπικό λόγο 13C:12C της τάξεως του 0.0112372. Επειδή, η διαφορά μεταξύ της αναφοράς και των δειγμάτων είναι συχνά πολύ μικρή, οι αναλογίες των ισοτόπων άνθρακα εκφράζονται ως μέρη ανά χίλια σε σχέση με το πρότυπο.

Ισοηλεκτρική εστίαση, ανοσοχημικός και προσδιορισμός με χημειοφωταύγεια
… για την ανάλυση ερυθροποιητίνης.

Η ισοηλεκτρική εστίαση (IEF) πραγματοποιείται σε βαθμίδωση pH και μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για τις επαμφοτερίζουσες ουσίες όπως τα πεπτίδια και οι πρωτεΐνες. Τα μόρια κινούνται προς την άνοδο ή την κάθοδο έως ότου φθάσουν σε μια θέση στη βαθμίδωση pH όπου το φορτίο τους θα είναι μηδέν. Αυτή η τιμή του pH ορίζεται ως το “ισοηλεκτρικό σημείο” (pI) της ουσίας και όντας αφόρτιστη σε αυτήν την τιμή, το ηλεκτρικό πεδίο δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση. Η στύπωση (blotting) είναι η μεταφορά των μεγάλων μορίων πάνω στην επιφάνεια μιας ακινητοποιημένης μεμβράνης. Αυτή η μέθοδος διευρύνει τις δυνατότητες της ανίχνευσης για τα ηλεκτροφορητικά χωρισμένα κλάσματα επειδή τα μόρια που απορροφώνται στη μεμβρανική επιφάνεια είναι ελεύθερα διαθέσιμα για μακρομοριακά σύμπλοκα, π.χ. αντιγόνα και αντισώματα. Η συγκεκριμένη σύνδεση των αντισωμάτων χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις μεμονωμένες πρωτεϊνικές ζώνες και το σήμα αυξάνεται περαιτέρω από χημειοφωταύγεια, π.χ. με τη δέσμευση μιας χρωστικής ουσίας μέσω της υπεροξειδάσης βιοτίνη-στρεπταβιδίνη. Για την ανίχνευση των ζωνών, η μεμβράνη εκτίθεται σε μια κατάλληλη φωτογραφική μηχανή CCD σε ένα απολύτως σκοτεινό θάλαμο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Αιματολογικός αναλυτής και κυτταρόμετρο
… για τις αιματολογικές παραμέτρους και για την ανίχνευση της μετάγγισης αίματος.

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια τεχνική που υπολογίζει, εξετάζει και ταξινομεί τα μικροσκοπικά μόρια που αναστέλλονται σε υγρή ροή. Επιτρέπει την ταυτόχρονη πολυπαραγοντική ανάλυση των φυσικών ή/και χημικών χαρακτηριστικών των απομονωμένων κυττάρων που διατρέχουν μια οπτική ή/και ηλεκτρονική συσκευής ανίχνευσης. Τα σύγχρονα κυτταρόμετρα ροής έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν αρκετές χιλιάδες μόρια ανά δευτερόλεπτο, σε “πραγματικό χρόνο” και μπορούν ενεργά να διαχωρίσουν και να απομονώσουν τα μόρια που φέρουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Ένα κυτταρόμετρο ροής είναι παρόμοιο με ένα μικροσκόπιο, εκτός από το ότι αντί να παράγεται η εικόνα του κυττάρου, προσφέρεται υψηλής απόδοσης αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση (για έναν μεγάλο αριθμό κυττάρων) σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο παραμέτρων.

Ανοσοφωτοχημικός προσδιορισμός
… για να διακρίνει την υποφυσιακή από την ανασυνδυαζόμενη αυξητική ορμόνη (hGH).

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται περίσσεια δύο μονοκλονικών αντισωμάτων ειδικών για συγκεκριμένα αντιγόνα που αναγνωρίζουν το αντιγόνο (hGH) σε διαφορετικά πεδία. Το πρώτο αντίσωμα είναι ακινητοποιημένο στην εσωτερική επιφάνεια ενός σωλήνα. Για τον πρώτο προσδιορισμό το επιστρωμένο αντίσωμα αναγνωρίζει κατά προτίμηση την ανασυνδυασμένη hGH ενώ με το δεύτερο προσδιορισμό το επιστρωμένο αντίσωμα αναγνωρίζει κατά προτίμηση την υποφυσιακή hGh. Το δεύτερο αντίσωμα είναι φωτοχημικά σεσημασμένο και χρησιμοποιείται από κοινού και για τις δύο δοκιμές. Ο φωτοχημικός προσδιορισμός ανιχνεύεται με τη χρησιμοποίηση ενός αυτόματου φωτόμετρου.

Μέθοδος φθορισμομετρίας
… για την ανίχνευση των πεπτιδικών ορμονών.

Η φασματομετρία φθορισμού, αποκαλούμενη επίσης φθορισμομετρία, ή φασματοφθορισμομετρία είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής φασματοσκοπίας που αναλύει το φθορισμό ενός δείγματος. Τα ηλεκτρόνια ενός μορίου διεγείρονται από ακτίνα φωτός, συνήθως υπεριώδους φωτός. Αυτό προκαλεί την εκπομπή φωτός χαμηλότερης ενέργειας, το οποίο συνήθως είναι ορατό. Μια συμπληρωματική τεχνική είναι η φασματοσκοπία απορρόφησης. Οι συσκευές που μετρούν το φθορισμό καλούνται φθοριόμετρα ή φθορισιόμετρα.

* Σχετικά με το Βιολογικό Διαβατήριο: www.stivoz.com/forum/showthread.php?9635