Καταστατικό ΚΟΕΑΣ

-> .pdf


΄Αρθρο 1ο: ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα τη Λευκωσία Ερασιτεχνικός Σύνδεσμος Αθλητικών Σωματείων Στίβου με την επωνυμία «Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου» (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) – The Amateur Athletic Association of Cyprus(C.A.A.A.), που στα πιό κάτω θ’ αναφέρεται «η Ομοσπονδία».

΄Αρθρο 2ο : ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Σκοποί και μέσα της Ομοσπονδίας:
(1) «Να καλλιεργεί και αναπτύσσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στίβου στην Κύπρο σαν σύνολο και σ’ όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα απο φύλο, κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ενθαρρύνοντας, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες των Μελών της και όσων άλλων καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στίβου στον τόπο».
(2) «Να διοργανώνει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Στίβου όλων των κατηγοριών, να θέτει υπό την αιγίδα της περιφερειακούς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις ή να συμμετέχει σε Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και να αναλαμβάνει τη διοργάνωση Διεθνών Αθλητικών Συναντήσεων στην Κύπρο».
(3) «Να μεριμνά για την υγεία των αθλητών, τους οποίους να προστατεύει απο τη χρήση απαγορευμένων ουσιών με την επιβολή κυρώσεων τόσο κατά των ιδίων, εάν εν αγνοία των προπονητών ή των αρχών του σωματείου στο οποίο ανήκουν λαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες όσο και των προπονητών ή/και των αρχών του σωματείου εάν με την παραίνεση ή τη συγκατάθεση τούτων λαμβάνουν απαγορευμένες ουσίες ως διαλαμβάνονται εις τον πίνακα που έχει εγκρίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΙΑΑF) με την οποία συνεργάζεται για την πάταξη της συνήθειας χρήσης των απαγορευμένων ουσιών».
(4) «Να διοργανώνει στην Κύπρο σε συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείςμαθήματα ή σεμινάρια για την εκπαίδευση κριτών, εφόρων και προπονητών, να διευκολύνει τη συμμετοχή κριτών, εφόρων και προπονητών σε σεμινάρια στο εξωτερικό και να παρέχει σε προπονητές ευκαιρίες για επιμόρφωση και ειδίκευση σε συγκεκριμένα αγωνίσματα».
(5) «Να επιλέγει αθλητές για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Αθλητικές εκδηλώσεις και συναντήσεις και να οργανώνει και προπονεί τις καταρτιζόμενες εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών με βάση τις επιδόσεις και ανεξάρτητα από καταγωγή ή εθνική κοινότητα που ανήκουν οι αθλητές».
(6) «Να επικοινωνεί με Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις για την παρακολούθηση της αγωνιστικής κίνησης στη ξένη και να συνεργάζεται μαζί τους για τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, για προπονητικές ανταλλαγές, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση γυμναστών ή προπονητών, για αθλητικές κατασκηνώσεις σε αμοιβαία βάση και γενικά για κάθε αγωνιστικό ή αθλητικό θέμα».
(7) «Να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες κυπριακές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε οργανισμούς που υπάρχουν ή θα γίνουν και επιδιώκουν τους ιδίους ή παράλληλους σκοπούς».
(8) «Να παρακολουθεί τη σχολική γυμναστική αγωνιστική κίνηση και να συνεργάζεται με τα αρμόδια πρόσωπα του Υπουργείου Παιδείας για την ανεύρεση ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα και κίνητρα για την παρά πέρα ανέλιξη τους και γενικά την καλλιέργεια του ολυμπισμού στη μαθητιώσα νεότητα».
(9) «Να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, εγγραφές νέων σωματείων στη δύναμη της, τους όρους παραχώρησης υποτροφιών ή άλλων ωφελημάτων σε αθλητές και προπονητές, με την πειθαρχία αθλητών και προπονητών, τη διάρθρωση των υπηρεσιών και γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας ως του εθνικού φορέα άσκησης του ερασιτεχνικού αθλητισμού στίβου στην Κύπρο».
(10) «Να επιδιώξει την ένταξη της στη Διεθνή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (Ι.Α.Α.Φ.) και στη διεκδίκηση θέσεως στην ανώτατη ομάδα (Group) με αιτιολογικό ότι οι ιδρυτές είναι από το 1896 ιδρυτικά μέλη του ΣΕΓΑΣ και επομένως και της ΙΑΑΦ».
(11) « Να φροντίζει για την ίδρυση και το συνεχή εμπλουτισμό αθλητικής βιβλιοθήκης, τον εφοδιασμό με βιντεοκασέτες σχετικές με προπονητικά προγράμματα, Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τις τελευταίες εξελίξεις του αθλητισμού με σκοπό λειτουργίας και των δύο για επιστημονικότερη προετοιμασία και καταρτισμό αθλητών και προπονητών».
(12) «Να φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμματισμών της».

΄Άρθρο 3ο: MΕΛΗ

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι:
(α) Τα «ιδρυτικά» μέλη, που είναι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι
«Ολύμπια» (έτος ιδρύσεως 1892),
«Παγκύπρια» (έτος ιδρύσεως 1894),
«Ζήνων» (έτος ιδρύσεως 1896),
«Κόροιβος» (έτος ιδρύσεως 1896),
«Ευαγόρας» (έτος ιδρύσεως 1903) και
«Πράξανδρος» (έτος ιδρύσεως 1919),
που καλλιεργούν αποκλειστικά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στίβου από της ιδρύσεως των και χαρακτηρίζονται ως «ιδρυτικά».
(β) Τα «Τακτικά» μέλη που είναι όσα σωματεία ήθελε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με απόφαση της λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων των δικαιούμενων να παραστούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση, ύστερα απο αίτηση του ενδιαφερομένου συλλόγου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλος της Ομοσπονδίας αποστερείται του δικαιώματος του μέλους και διαγράφεται υποχρεωτικά απο το Μητρώο των Μελών απο τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων εάν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι απο τους ακόλουθους λόγους:
(α) Δηλώνει γραπτώς την παραίτηση ή αποχώρηση του απο την Ομοσπονδία.
(β) Εάν αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει σε δύο συνεχείς διοργανώσεις των Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών και Γυναικών.
(γ) Εάν διαλυθεί.
(δ) ΄Όταν δεν περιλαμβάνει στις τάξεις του τουλάχιστο 20 Μέλη.

΄Άρθρο 4ο: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

«Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
(1) Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
(2) Η επιχορήγηση της Κυπριακής Κυβερνήσεως που με το αρμόδιο όργανο καλύπτει όλα τα ελλείμματα του εγκεκριμένου από αυτή προϋπολογισμού.
(3) Οποιεσδήποτε εισπράξεις από αθλητικές διοργανώσεις, διαφημίσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.
(4) Εισφορές φιλάθλων, δωρεές και κληροδοτήματα.

΄Άρθρο 5ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(1) «Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές ως και έναντι Τρίτου από τον Πρόεδρο της εκτός εάν διαφορετικά ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση».
(2) «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση τις λεπτομέρειες της αντιπροσωπεύσεως».

΄Άρθρο 6ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
«Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Ετήσιες και ΄Έκτακτες, απαρτίζονται δε από αντιπροσώπους των Ιδρυτικών και Τακτικών αυτής Μελών. Κάθε Ιδρυτικό μέλος εκπροσωπείται σ ’αυτές από πέντε αντιπροσώπους, κάθε δε Τακτικό μέλος από ένα. Και στις δύο περιπτώσεις οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου συλλόγου ή σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας και υποδεικνύονται με έγγραφο κατατεθειμένο στη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, εφ’ όσον δεν είναι αντιπρόσωποι συλλόγων ή σωματείων-μελών, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου».

΄Άρθρο 7ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 1. «Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη 15 τουλάχιστο μέρες πριν απ’ αυτή. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και ώρα της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα».
 2. ΄Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης γραπτής αίτησης που υποβάλλουν τα ήμισυ τουλάχιστο των Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 (1) σε ό,τι αφορά τον τρόπο ειδοποιήσεως των μελών. Στην κατηγορία των ΄Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ανήκουν και οι Καταστατικές Συνελεύσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο 16ο.
 3. Απαρτία έχουν οι Γενικές Συνελεύσεις όταν είναι παρόντες σ’ αυτές τουλάχιστο οι ήμισεις πλέον ενός των αντιπροσώπων των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μία ώρα, μετά την παρέλευση της οποίας οσοιδήποτε αντιπρόσωποι ήθελαν παραστεί αποτελούν απαρτία.
 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός όπου προνοείται ειδικά στο παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.
 6. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει Πρόεδρος εκλεγόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 8ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι:

 1. Ακούει την έκθεση πεπραγμένων και τον αθλητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα παρουσιάζουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Ταμίας, και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των αθλητικών πραγμάτων.
 2. Συζητεί και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Αθλητικό Προγραμματισμό της νέας χρονιάς.
 3. Εκλέγει το Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και το αιρετό μέλος ως προνοεί το άρθρο 9ο (1, α και β) πιο κάτω:
 4. Επικυρώνει υποχρεωτικά τους δώδεκα (12) αντιπροσώπους που ορίζουν οι Γυμναστικοί Σύλλογοι – Μέλη της Ομοσπονδίας και τον αρχαιότερο Επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ως προνοεί το άρθρο
  9ο (1, γ και δ) πιο κάτω:
 5. Ορίζει το Ελεγκτικό Γραφείο για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας.
 6. Εγκρίνει κανονισμούς που ρυθμίζουν τα της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, τα περί εγγραφών και μεταγραφών αθλητών και οποιοδήποτε θέμα ήθελε παρουσιασθεί.
 7. Απονέμει, ύστερα απο εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον κλασσικό αθλητισμό και ανακηρύσσει επίτιμους Προέδρους της Ομοσπονδίας.
 8. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών που υπογράφουν και σφραγίζουν τα ψηφοδέλτια πριν απο τη διεξαγωγή τους.
 9. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, εκτός απο την εκλογή Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία η ψηφοφορία είναι μυστική η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός αν σε κάποια περίπτωση υπάρχει ένσταση από 5 αντιπροσώπους, ότε η ψηφοφορία είναι και σ ’αυτή την περίπτωση μυστική.

Άρθρο 9ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται:
(α) Από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία μεταξύ προσώπων που θα έχουν υποβάλει γραπτώς υποψηφιότητα προς το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου επτά τουλάχιστο μέρες πριν από την εκλογή. Νοείται ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γυμναστικού Συλλόγου ή σωματείου μέλους αυτής, ούτε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ομοσπονδίας ή Οργανισμού ή να ανήκει στο προσωπικό ανώτερης αθλητικής αρχής. Νοείται ότι η περιοριστική πρόνοια δεν περιλαμβάνει την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας η Ομοσπονδία είναι μέλος. Νοείται ότι κανένας δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα αν δεν είναι Μέλος Γυμναστικού Συλλόγου – Μέλους της Ομοσπονδίας.
(β) Από ένα αιρετό μέλος, που εκλέγεται μεταξύ προσώπων που υποβάλλουν γραπτώς αίτηση στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας επτά (7) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι κανένας δε μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα αν δεν είναι μέλος Γυμναστικού Συλλόγου-Μέλους της Ομοσπονδίας.
(γ) Από δύο εκπροσώπους από τον καθένα από τους Γυμναστικούς Συλλόγου – Μέλη της Ομοσπονδίας, του οποίους υποδεικνύουν τα Διοικητικά των Συμβούλια.
(δ) Από τον αρχαιότερο τη τάξει Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης της Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας

 1. Ο εκλεγόμενος σύμφωνα με το άρθρο 8(3) Πρόεδρος καλεί σε συνεδρία τα εκλεγέντα μέλη αμέσως ύστερα από την εκλογή τους στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας:
  (α) Τον Αντιπρόεδρο
  (β) Το Γενικό Γραμματέα και
  (γ) Τον Ταμία
 2. (α) Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρία, μπορεί ν ’αναπληρωθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μέλους, στον οποίο ανήκει ο κωλυόμενος για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
  (β) Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αν μεν είναι εκ των εκπροσώπων που υποδείχθηκαν από τους Συλλόγους – Μέλη της Ομοσπονδίας αντικαθίστανται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, αν δε είναι αιρετό μέλος αντικαθίσταται απο τον πρώτο επιλαχόντα. Αν δεν υπάρχει επιλαχών διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή.
 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν παρίστανται τα μισά μέλη συν ένα.
 5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσαν ψήφο.

΄Άρθρο 10ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει Τακτικά κάθε μήνα κι έκτακτα όσες φορές
ήθελε κρίνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ήθελαν ζητήσει τούτο εγγράφως οκτώ (8)
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία διεθνώς και μετέχει των εργασιών της ΙΑΑF και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητισμού στην οποία είναι εντεταγμένη.
 2. Χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και καταρτίζει τον αθλητικό προγραμματισμό κάθε χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού.
 3. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των κονδυλίων που αναφέρονται σ ’αυτόν.
 4. Καθορίζει με ειδικούς κανονισμούς κριτήρια αξιολόγησης των Γυμναστικών Συλλόγων και Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και τους επιχορηγεί ανάλογα με τις δυνατότητες της, και των δικών τους αναγκών για εκτέλεση τους προγράμματος των.
 5. Προκηρύσσει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα όλων των Κατηγοριών και αναθέτει τη διοργάνωση των σε Γυμναστικούς Συλλόγους ή Σωματεία – Μέλη της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των Διεθνών κανονισμών κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
 6. Προγραμματίζει σειρά Διεθνών αθλητικών συναντήσεων στην Κύπρο κι αποφασίζει για τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις στο εξωτερικό.
 7. Παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών με εισηγήσεις και παρατηρήσεις στο θέμα της τήρησης των σχετικών κανονισμών.
 8. Εκδίδει κανονισμούς όπως προβλέπει το άρθρο 2 (9) του Καταστατικού.
 9. Διορίζει προπονητές με αποκλειστικό έργο την προπόνηση των αθλητών που απαρτίζουν τις εθνικές όλων των κατηγοριών και ενθαρρύνει με ηθικές και υλικές αμοιβές καθηγητές σωματικής αγωγής για τη δραστηριότερη λειτουργία του αθλητισμού στίβου στα σχολεία και τις κοινότητες που υπηρετούν.
 10. Φροντίζει για την υγεία και τη συντήρηση των αθλητών παρέχοντας ιατροφαρμακευτικές διευκολύνσεις και την κατάλληλη σίτιση σε αθλητές που εντάσσονται στις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών.
 11. Υποδεικνύει στη Γενική Συνέλευση πρόσωπα για απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε αθλητές, φιλάθλους, δωρητές και γενικά υπηρέτες της αθλητικής ιδέας.
 12. Διορίζει τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και επικυρώνει το διορισμό δύο Εκπροσώπων κάθε Γυμναστικού Συλλόγου – Μέλους της Ομοσπονδίας που υποδεικνύονται εγγράφως από τους οικείους Συλλόγους και διορίζει όσα Μέλη ήθελε τιμής ένεκεν. Νοείται ότι κανένας δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής αν δεν είναι Μέλος Γυμναστικού Συλλόγου – Μέλους της Ομοσπονδίας.
 13. Μεριμνά για την είσπραξη χρημάτων, εισφορών, δωρεών, δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών και οποιονδήποτε άλλων εσόδων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.
 14. Εκδίδει αθλητικές ταυτότητες στους αθλητές-μέλη της Ομοσπονδίας σύμφωνα με κανονισμούς που θα θεσπισθούν όπως προνοεί το άρθρο 8(7) πιό πάνω.
 15. Διορίζει και αξιολογεί το προσωπικό της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την επιμόρφωση του σε θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της.
 16. Καταρτίζει επιτροπές με επικεφαλής ένα εκ των μελών του με ειδικούς όρους εντολής.
 17. Νοείται ότι έγγραφη απόφαση υπογεγραμμένη απο όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παραστούν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και να ψηφίσουν κατ’ αυτήν ή μέσω τηλεομοιότυπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ώς ληφθείσα σε έκτακτη συνεδρία δεόντως συγκληθείσαν και λαβούσαν χώραν κατά την ημερομηνία την αναφερόμενη στο έγγραφο της απόφασης.
 18. Προβαίνει σε δανεισμό και προσφέρει εξασφαλίσεις δι αυτόν προς τον σκοπόν όπως εκπληρώνει τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

΄Άρθρο 11ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αρμοδιότητες Προέδρου:

(α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον των Τακτικών Γενικών
Συνελεύσεων.
(β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες και προεδρεύει αυτών.
(γ) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις αυτής εκτός
εάν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ενδεχόμενη περίπτωση.
(δ) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου ύστερα απο την επικύρωση των όπως και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία
έγγραφο προς αθλητικές αρχές και Οργανισμούς, όντας υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων.
(ε) Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γενικό Διευθυντή Τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς. Οι υπογραφές είναι δεσμευτικές εφόσον φέρουν την υπογραφή δύο εκ των τριών προαναφερθέντων.
(στ) ΄Έχει διπλή ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου:

(α) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην απουσία του.
(β) Παρακολουθεί και ελέγχει το έργο του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε απο τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε μεταβιβασθεί σ’ αυτόν απο
τον ίδιο τον Πρόεδρο ή απο το Διοικητικό Συμβούλιο (με συγκατάθεση του ιδίου).

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα:

(α) Τηρεί τα επίσημα βιβλία που είναι:
Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσημο Μητρώο μελών, Ιδρυτικών και Τακτικών.
Μητρώο αθλητών εγγραμμένων στη δύναμη των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.
Μητρώο αποτελεσμάτων αγώνων και επιδόσεων.
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους.
Μητρώο περιουσιακών στοιχείων.
(β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία έγγραφο προς αθλητικές αρχές και Οργανισμούς.
(γ) Φυλάττει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

Αρμοδιότητες Ταμία:

(α) Τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία και παρακολουθεί στενά το έργο του λογιστικού λειτουργού
της Ομοσπονδίας.
(β) Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της περιουσίας της Ομοσπονδίας.
(γ) Καταθέτει σε Τράπεζα που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εισπραττόμενο ποσό.
(δ) Διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα δια του λογιστικού λειτουργού ποσό μέχρι €500.- που
διατηρεί σε μετρητά σαν μικρό Ταμείο.
(ε) Φροντίζει για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας από το εγκεκριμένο απο τη
Γενική Συνέλευση Ελεγκτικό Γραφείο και παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό μαζί με την
έκθεση των ελεγκτών καθώς και τον Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς για έγκριση.
(στ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή όλες τις τραπεζικές επιταγές,
γραμμάτια και λογαριασμούς. Οι υπογραφές είναι δεσμευτικές εφόσον φέρουν την
υπογραφή δύο εκ των τριών προαναφερθέντων.

Αρμοδιότητες του Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού:

(α) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα για διορισμό τους ως μελών της
Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού.
(β) Προεδρεύει των συνεδριών της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού.
(γ) Καταρτίζει με την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού τον Αθλητικό προγραμματισμό της
χρονιάς και τον παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
(δ) Μελετά με την Τεχνική Επιτροπή σχεδιασμούς κινήτρων για προώθηση του αθλητισμού
στίβου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους εφαρμογής των σχεδιασμών για
επίτευξη των αναμενόμενων στόχων.
(ε) Καταρτίζει με την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού κατάλογο των αθλητών των Εθνικών
Ομάδων όλων των κατηγοριών για έγκριση απο το Διοικητικό Συμβούλιο.
(στ) Εισηγείται πρόσωπα για πρόσληψη ως προπονητών των Εθνικών Ομάδων.
(ζ) Παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τον αθλητικό απολογισμό της χρονιάς και τον
αθλητικό προγραμματισμό της νέας χρονιάς ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατευθύνει το έργο του Τεχνικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας με τον οποίο συνεργάζεται
στενά για υλοποίηση των εισηγήσεων της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού και των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος μετέχει
υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού.

΄Άρθρο 12ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Τηρούνται τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία, που βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το ήθελε ζητήσει. ΄Όλες οι πληρωμές και εισπράξεις γίνονται απο το λογιστικό λειτουργό με εντολή του Προέδρου και του Ταμία, που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση κι εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οικονομικά. Οι λογαριασμοί ελέγχονται κάθε χρόνο πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση από ελεγκτές που εκλέγονται απ’ αυτή.
Η έκθεση των ελεγκτών αναγιγνώσκεται και αναλύεται απ’ αυτούς κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση.

΄Άρθρο 12Α: ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Η Ομοσπονδία έχει απεριόριστες εξουσίες δανεισμού ή και εξευρέσεως χρημάτων δια
την πραγματοποίησίν των σκοπών της. Αι εξουσίαι αυταί ασκούνται υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Άρθρο 13ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδία έχει ιδία σφραγίδα σχήματος κυκλικού που φέρει στο μέσο το έμβλημα της ΤΕΣΚ, ήτοι την παράσταση της Νίκης με τα αρχικά ΣΕΓΑΣ 1896 και γύρω τις λέξεις ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 1983.

΄Άρθρο 14ο: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τα επίσημα αποτελέσματα οποιασδήποτε αθλητικής συνάντησης υπογράφονται απο τον οικείο ΄Έφορο και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα, που τα καταχωρεί σε ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο. Κανένα αποτέλεσμα αγωνίσματος δεν αναγνωρίζεται σαν ΕΠΙΔΟΣΗ πριν επικυρωθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί ύστερα απο εξακρίβωση της εγκυρότητας του απο τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού. Νοείται ότι κανένα αποτέλεσμα δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΕΠΙΔΟΣΗ αν δεν επιτυγχάνεται σε Πρωταθλήματα ή Ημερίδες την ευθύνη οργάνωσης των οποίων έχει η Ομοσπονδία ή σε Διεθνείς συναντήσεις ή σε Πανεπιστημιακούς Αγώνες τα επίσημα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στην Ομοσπονδία απο τους διοργανωτές.

΄Άρθρο 15ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

΄Όλες οι αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται δυνάμει των κανονισμών της Ομοσπονδίας περιορίζονται σε ερασιτεχνικές όπως καθορίζονται απο τους κανονισμούς της ΙΑΑF. Συγκεκριμένα: «Ερασιτέχνης αθλητής είναι εκείνος που ποτέ δεν διαγωνίστηκε για χρηματικό βραβείο ή αμοιβή σε οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση ή ενδιαφέρθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για στοιχήματα ή καταθέμενα σχετιζόμενα με οποιοδήποτε αθλητικό διαγωνισμό, στον οποίο ήταν μέτοχος ή διαγωνιζόμενος, που ουδέποτε ασχολήθηκε ή βοήθησε ή δίδαξε οποιοδήποτε άθλημα για χρηματική αμοιβή εκτός ως γυμναστής του οποίου η εργασία είναι αποκλειστικά εκπαιδευτική και ο οποίος δεν πληρώνεται άμεσα ή έμμεσα για την προπόνηση αθλητών ή διαγωνιζομένων, που ποτέ με οποιοδήποτε τρόπο επέδειξε την αθλητική ικανότητα για κέρδος, που ποτέ δεν πήρε μέρος σε αθλητικό διαγωνισμό με μ ερασιτέχνες.

΄Αρθρο 15Α: «ΛΗΨΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (DOPING)

H Oμοσπονδία συμμετέχει ενεργά και με όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα της IAAF για την καταπολέμηση της λήψης απαγορευμένων φαρμάκων και ουσιών και γενικά της χρήσης απαγορευμένων μεθόδων για βελτίωση της αθλητικής επίδοσης, γνωστών σαν Doping, και ρητά και αυτόματα υιοθετεί οποιαδήποτε απόφαση της ΙΑΑF για την διερεύνηση, καταστολή και τιμωρία αναφορικά προς το θέμα αυτό.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία
(α) Θα διεξάγει έλεγχο για Doping εκτός αγώνων και θα υποβάλλει έκθεση στην ΙΑΑF ετήσια και
(β) Επιτρέπει στην ΙΑΑF να διεξάγει έλεγχο για Doping στην διάρκεια οποιονδήποτε Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Στίβου ή άλλων παρόμοιων αθλητικών διοργανώσεων
και
(γ) Επιτρέπει στην ΙΑΑF να διεξάγει έλεγχο για Doping εκτός αγώνων στους αθλητές και αθλήτριες που είναι στη δύναμη της Ομοσπονδίας περιλαμβανομένου και του Challenge Testing όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 57 (3) του Καταστατικού της ΙΑΑF.»
Η ΚΟΕΑΣ συνεργάζεται με την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ (CYADA) και την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ (WADA) για την πάταξη της συνήθειας χρήσης των απαγορευμένων ουσιών.

΄Αρθρο 16ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού ή προσθήκη μπορεί να γίνει από ειδική καταστατική Συνέλευση που συγκαλείτε όπως και οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Σ’ αυτή πρέπει να παρίστανται τουλάχιστο τα 2/3 των αντιπροσώπων και η τροποποίηση να γίνεται αφού ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστο τα 2/3 των παρόντων μελών. Ειδικά για τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 (1) (α) και 16 απαιτείται η παρουσία όλων των αντιπροσώπων των μελών ή δε απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των δικαιούμενων ψήφου, των λευκών ψηφοδελτίων θεωρουμένων ως αρνητικών.
Περαιτέρω ειδικά για την τροποποίηση του άρθρου 3 (1) (β) απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο των 2/3 των δικαιούμενων να παραστούν και ψηφίσουν κατά τη συνέλευση αντιπροσώπων η δε απόφαση να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων.

Το Καταστατικό υπό τη νέα του μορφή εγκρίθηκε από την Καταστατική Συνέλευση των αντιπροσώπων και των έξι Γυμναστικών Συλλόγων, που συνήλθε στη Λευκωσία στις 18 Νοεμβρίου 2017, υπογράφεται δε σε δέκα αντίγραφα από τους Προέδρους αυτών με χρονολογική σειρά ιδρύσεως και σφραγίζεται με τη σφραγίδα τους. Το Καταστατικό με την νέα του μορφή έχει αναδρομική ισχύ από την Γενική Συνέλευση ημερ. 05 Δεκεμβρίου 2015. Κάθε Γυμναστικός Σύλλογος Ιδρυτικό Μέλος θα εφοδιασθεί με ένα αντίγραφο του υπογραμμένου απ’ όλους καταστατικού.

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2017

Γυμναστικός Σύλλογος «ΟΛΥΜΠΙΑ» …………………………………………
Γυμναστικός Σύλλογος «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ» …………………………………………
Γυμναστικός Σύλλογος «ΖΗΝΩΝ» …………………………………………
Γυμναστικός Σύλλογος «ΚΟΡΟΙΒΟΣ» …………………………………………
Γυμναστικός Σύλλογος «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» …………………………………………
Γυμναστικός Σύλλογος «ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ» …………………………………………