Σύστημα πριμοδότησης προπονητών και αθλητών

(POINTSYSTEM)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ

Α. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

· Το σύστημα πριμοδότησης και οι πίνακες βαθμών αφορούν προπονητές στίβου με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, που γυμνάζουν επίλεκτους αθλητές-τριες Στίβου με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και δεν έχουν κώλυμα συνεργασίας με την Ομοσπονδία, ανεξάρτητα αν είναι η όχι Ομοσπονδιακοί προπονητές.
· Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, που θα λαμβάνουν το πριμ διάκρισης δεν θα λαμβάνουν πριμ πόντων.

· Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της πριμοδότησης στους προπονητές είναι να συνεργάζονται με τον Εθνικό Προπονητή Α/Γ, τους Τεχνικούς Υπεύθυνους Ε/Ν & Π/Κ και να αποδέχονται πλήρως τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του υψηλού αθλητισμού.
· Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου (Οκτώβριος – Νοέμβριος) οφείλουν να καταθέτουν α) το αγωνιστικό πρόγραμμα των αθλητών που γυμνάζουν, β) τις πιθανές προετοιμασίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου & γ) τη συμμετοχή τους σε campπροετοιμασίας της Ομοσπονδίας.
· Ειδικά για τη μοριοδότηση των προπονητών από τις επιτυχίες των αθλητών τους θα ισχύουν τα ακόλουθα:
· Οι προπονητές θα μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις επιτυχίες που θα πραγματοποιήσουν οι αθλητές τους στις διεθνείς διοργανώσεις της αγωνιστικής περιόδου (Πίνακας ΙΙ,ΙΙΙ, κατάρριψης επίδοσης).
· Οι προπονητές που έχουν αθλήτριες \ αθλητές στις εθνικές ομάδες σκυταλοδρομιών θα παίρνουν τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβε η ομάδα μειωμένους κατά 50%.
· Πρόσθετη μοριοδότηση θα ισχύει για τη συμμετοχή αθλητριών / αθλητών τους στην Εθνική Ομάδα Στίβου ανάλογα με τη διοργάνωση (Πίνακας Ι).
· Τέλος οι σωματειακοί προπονητές, που με τη συναίνεση τους θα παραχωρήσουν αθλητή τους προκειμένου να γυμναστεί στα Κέντρα Υψηλού Αθλητισμού της Ομοσπονδίας, με προπονητή της έγκρισης του ΣΕΓΑΣ, θα λαμβάνουν για τα επόμενα 3 χρόνια το 30% της πριμοδότησης, που θα αντιστοιχούσαν στον ομοσπονδιακό Προπονητή του ΣΕΓΑΣ

Β. ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

· Το σύστημα πριμοδότησης και οι αναφερθέντες πίνακες βαθμών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, κατάρριψης επίδοσης) θα εφαρμόζονται και για τη μοριοδότηση επίλεκτων αθλητών-τριών Στίβου, που ΔΕΝ θα εντάσσονται στην Α και Β κατηγορία του σχεδιασμού.
· Ειδικώς για τους αθλητές της Γ και Δ κατηγορίας θα υπολογίζεται το 40% και 60% αντίστοιχα, των πόντων που τους αντιστοιχούν.
· Οι αθλητές – τριες των εθνικών ομάδων σκυταλοδρομιών θα παίρνουν τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβε η ομάδα μειωμένους κατά 50%.

Σημείωση 1η :Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφασίσει να επιβραβεύσει αγωνιστικές επιτυχίες με Πρίμ υψηλών διακρίσεων σε αθλητές και προπονητές την τρέχουσα χρονιά, οι βαθμοί από τις συγκεκριμένες διακρίσεις δεν θα υπολογίζονται από το Σύνολο των βαθμών που θα συμπληρώνουν.

Σημείωση 2η : Οι προπονητές δεν θα πριμοδοτούνται και από τα δύο συστήματα pointsystemτης ομοσπονδίας (Ανάπτυξης και Υψηλού Αθλητισμού), παρά μόνο από το ένα (πριμοδότηση από την συμμετοχή με την εθνική ομάδα).

· Οι προπονητές, που αθλητές τους / Οι αθλητές που θα καταρρίψουν την αγωνιστική περίοδο μια παγκόσμια, ευρωπαϊκή πανελλήνια επίδοση σε αγώνα στόχο της Ομοσπονδίας θα μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΙΨΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Α/Γ: 80 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Α/Γ – Νέων Α/Γ: 70 βαθμοί
Κατάρριψη Παγκόσμιας επίδοσης Ε/Ν: 60 βαθμοί
Κατάρριψη Ευρωπαϊκής επίδοσης Ε/Ν: 50 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Α/Γ – Νέων Α/Γ: 30 βαθμοί
Κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης Ε/Ν : 20 βαθμοί

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ –
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ
30

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ –
25

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΘΛΗΜΑ Α/Γ –
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ
20

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (S.L) –
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ (S.L) –
15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν –
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (U23)
12

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν
10

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

α
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ
/
β
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Α/Γ
/
γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Α/Γ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Α/Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Α/Γ
/
δ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚYΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (S.L.)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚYΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ (S.L.)

#. α / β / γ / δ

1. 300 / 250 / 170 / 140
2. 260 / 200 / 145 / 120
3. 230 / 180 / 130 / 110
4. 210 / 170 / 120 / 100
5. 195 / 150 / 110 / 90
6. 180 / 130 / 100 / 80
7. 165 / 120 / 90 / 70
8. 150 / 110 / 80 / 60

9. 100 / 80 / 60 / –
10. 90 / 70 / 40 / –
11. 80 / 60 / 20 / –
12. 70 / 50 / 10 / –

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ε
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ε/Ν
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ (U23)
/
στ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε/Ν
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Α/Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν
/
ζ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ Ε/Ν
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Κ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε/Ν
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ

#. ε / στ / ζ

1. 100 / 60 / 40
2. 80 / 50 / 35
3. 70 / 45 / 30
4. 60 / 40 / 25
5. 55 / 35 / 22
6. 50 / 30 / 19
7. 45 / 27 / 17
8. 40 / 25 / 15