Σχεδιασμός παροχής κινήτρων – Κύπρος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2018
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΩΝ)

Ο Σχεδιασμός που εφάρμοσε η Ομοσπονδία το 2017, κατάταξε τους αθλητές-τριες σε ενιαία λίστα, με βάση τις επιδόσεις στην αγωνιστική παρουσία σε Παγκύπριες και Διεθνείς Διοργανώσεις, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα αποτελέσματα που έφεραν οι αθλητές-τριες σε διεθνές κυρίως επίπεδο τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια.

Ο Σχεδιασμός είναι εξ’ ολοκλήρου βασισμένος σε σύστημα βαθμών και οι αθλητές-τριες πιστώνονται με βαθμούς ανάλογα με τη διοργάνωση, τη θέση που κατατάσσονται και την επίδοσή τους.
Η αύξηση του αριθμού αθλητών-τριών που επιχορηγούνται μέσα από το σχεδιασμό καθώς και η αύξηση των ποσών που προβλέπονται για κάθε θέση ξεχωριστά, είναι στις πρώτες προτεραιότητες της Ομοσπονδίας.

Με βάση τις πρόνοιες του σχεδιασμού, οι αθλητές – τριες έχουν το δικαίωμα να πιστωθούν με βαθμούς στους πιο κάτω βασικούς τομείς:
1. Επιδόσεις/με βάση την ουγγρική βαθμολογία
2. Διεθνείς Διακρίσεις
3. Διεθνείς Συμμετοχές
4. Εσωτερικές Διακρίσεις όλων των κατηγοριών
5. Μπόνους για κατάρριψη Παγκύπριας επίδοσης
6. Μπόνους Ατομικής Επίδοσης
7. Πίστωση βαθμών από προηγούμενες επιτυχίες, πx μετάλλια, συμμετοχή σε τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις.

Τα ποσά που θα παραχωρηθούν με βάση την τελική κατάταξη από τη συγκέντρωση των πιο πάνω στοιχείων, καλύπτουν περιοριστικά τους πρώτους τριάντα (30) αθλητές – τριες της κατάταξης.

Ο Σχεδιασμός εφαρμόζεται πάνω στα ίδια κριτήρια και την αγωνιστική περίοδο του 2018, με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις στις διοργανώσεις, το βαθμό δυσκολίας της κάθε μίας ξεχωριστά και τις πιστώσεις από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις των τελευταίων οκτώ (8) χρόνων.
Οι βασικές πρόνοιες του σχεδιασμού αναλύονται ως ακολούθως:

1. Κατάταξη αθλητών-τριών στις θέσεις 1 – 30 και τα ποσά που θα δικαιούνται με βάση αυτή, είναι:

1η θεση 27,000.00 
2 21,000.00
3 20,000.00
4 18,000.00
5 15,000.00
6 14,000.00
7 13,000.00
8 12,000.00
9-12η 10,000.00
13 8,000.00
14 7,000.00 
15 6,000.00 
16-20η 4,000.00
21-24η 3,000.00
25 3,000.00
26-30η 2,500.00

ΣΥΝΟΛΟ 248,500.00

2. Νικητές – τριες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών που δεν περιλαμβάνονται στις θέσεις 1 – 30 της κατάταξης του συστήματος βαθμών.

3. Αθλητές – τριες που δεν εντάσσονται στις δύο (2) προηγούμενες κατηγορίες και συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων σα βασικοί αθλητές της Εθνικής ομάδας στα ατομικά αγωνίσματα. 
Οι αθλητές – τριες που επιλέγονται εκτάκτως να συμμετάσχουν για σκοπούς αντικατάστασης βασικών αθλητών των εθνικών ομάδων δεν θεωρούνται αυτοδικαίως βασικοί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν διεξάγεται μια χρονιά, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών και των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ να καθορίζει διαφορετικό κριτήριο επιχορήγησης βασικών αθλητών-τριών που δεν εμπίπτουν στις δύο προηγούμενες πρόνοιες.

4. Αθλητές-τριες που θεωρούνται βασικοί στις Εθνικές Ομάδες Ανδρών & Γυναικών, αλλά λόγω αποδεδειγμένου τραυματισμού δεν αξιολογηθούν στις κατηγορίες 1, 2 και 3, είναι δυνατό να επιχορηγηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Τα ποσά που θα επιχορηγούνται στις κατηγορίες 2, 3 και 4 θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ.
Φιλοσοφία Σχεδιασμού

Ο Σχεδιασμός αξιολογεί τον κάθε αθλητή-τρια για τη συνολική αγωνιστική παρουσία, την προσφορά στον Κυπριακό Στίβο, τις επιδόσεις και το επίπεδο του τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Ο αθλητής – τρια πιστώνεται με συγκεκριμένους βαθμούς, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις μεγάλες διοργανώσεις και στην ατομική επίδοση που αξιολογείται με βάση την ουγγρική βαθμολογία που είναι
απόλυτα αποδεκτή σε Παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί την επίσημη βαθμολογία της ΙΑΑF.

Οι διοργανώσεις και οι θέσεις που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθες:
1. Ολυμπιακοί Αγώνες
2. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
3. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
4. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών
5. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών
6. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23
7. Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα
8. Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Ανδρών και Γυναικών
9. Μεσογειακοί Αγώνες Ανδρών και Γυναικών
10. Ολυμπιάδα Νέων U18
11. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18
12. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών
13. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
14. Μεσογειακοί U23
15. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων
16. Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων Αγωνισμάτων
17. Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων Ανδρών – Γυναικών & U23
18. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18
19. Κοινοπολιτειακοί Αγώνες U18
20. Αγώνες Νέων Ευρώπης U17 (Φεστιβάλ Νέων)
21. Παγκόσμια Γυμνασιάδα (ISF WORLD GYMNASIADE)
22.Ευρωπαϊκoί Αγώνες επιλογής/Νέων U18 (Ολυμπιάδα Νέων)
23.Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ευθύνη ΚΟΕ)
24.Διεθνής Συνάντηση Εφήβων – Νεανίδων
25.Συνάντηση Παίδων – Κορασίδων, Κύπρος – Ελλάδα
26.Διεθνή Μήτιγκς με τη συμμετοχή αθλητών-τριών πέραν των 3 χωρών.
27.Βαλκανικοί Αγώνες όλες οι κατηγορίες
28.Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
29.Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου
30.Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10000μ.
31.Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
32.Grand Prix Diamond Leaque
33.Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης Στίβου

Τα όρια στις διάφορες διοργανώσεις, είναι αυτά που καθορίζονται επίσημα από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΙΑΑF και Ε.Α.Α. ή εκείνα που κατά την άποψη της Ομοσπονδίας πρέπει να διαφοροποιηθούν για αγωνιστικούς λόγους.
Στις διοργανώσεις όπου δεν ισχύουν όρια που καθορίζουν οι επίσημες διεθνείς Ομοσπονδίες, αυτά καθορίζονται κυρίως από την ΚΟΕ, την Επιτροπή Πανεπιστημιακών Αγώνων, το Υπουργείο Παιδείας σε
συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.
Οι διοργανώσεις που αξιολογούνται και οι βαθμοί που πιστώνονται για τις θέσεις που καταλαμβάνουν είναι οι ακόλουθες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Όριο ή πρόκριση 1000 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 + 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 1000 + 700 ”
3η θέση 1000 + 500 ”
4η θέση 1000 + 300 ”
5η θέση 1000 + 200 ”
6η θέση 1000 + 100 ”
7η – 8η θέση 1000 ”
9η – 12η θέση 800 ”
13η – 20η θέση 600 ‘’

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο ή πρόκριση Α 700 ΒΑΘΜΟΙ + Β 500 ΒΑΘΜΟΙ ή +
1η θέση 1000 + 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 1000 + 600 ”
3η θέση 1000 + 300 ”
4η – 8η θέση 1000 ”
9η – 12η θέση 800 ”
13η – 16η θέση 500 ”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο ή πρόκριση 500 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 + 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 1000 + 500 ”
3η θέση 1000 + 200 ”
4η θέση 1000 ”
5η θέση 900 ”
6η θέση 800 ”
7η θέση 700 ”
8η θέση 600 ”
9η – 12η θέση 400 ”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο ή πρόκριση 300 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 + 500 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 1000 + 200 ”
3η θέση 1000 ”
4η θέση 900 ”
5η θέση 800 ”
6η θέση 700 ”
7η θέση 600 ”
8η θέση 500 ”
9η – 12η θέση 300 ”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 + 500 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 1000 + 300 ”
3η θέση 1000 ”
4η – 8η θέση 700 ”
9η – 12η θέση 500 ”
13η – 16η θέση 200 ”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 900 ”
3η θέση 800 ”
4η θέση 500 ”
5η θέση 400 ”
6η θέση 300 ”
7η – 8η θέση 200 ”
9η – 12η θέση 100 ”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 900 ”
3η θέση 800 ”
4η θέση 500 ”
5η θέση 400 ”
6η θέση 300 ”
7η – 8η θέση 200 ”
9η – 12η θέση 100 ”

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 900 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 800 ”
3η θέση 700 ”
4η θέση 600 ”
5η θέση 500 ”
6η θέση 400 ”
7η – 8η θέση 300 ”
9η – 12η θέση 200

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 800 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 700 ”
3η θέση 600 ”
4η θέση 400 ”
5η θέση 300 ”
6η θέση 200 ”
7η θέση 100 ”
8η θέση 50 ”
– 6 –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U18
Πρόκριση 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 900 ”
3η θέση 800 ”
4η θέση 500 ”
5η θέση 400 ”
6η θέση 300 ”
7η – 8η θέση 200 ”
9η – 12η θέση 100 ”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ
Όριο 200 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 300 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 250 ”
3η θέση 200 ”
4η θέση 150 ”
5η θέση 120 ”
6η θέση 80 ”
7η – 8η θέση 50 ”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 900 ”
3η θέση 800 ”
4η θέση 500 ”
5η θέση 400 ”
6η θέση 300 ”
7η – 8η θέση 200 ”
9η – 12η θέση 100 ”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 1000 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 900 ”
3η θέση 800 ”
4η θέση 500 ”
5η θέση 400 ”
6η θέση 300 ”
7η – 8η θέση 200 ”
9η – 12η θέση 100 ”

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U23
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 500 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 400 ”
3η θέση 300 ”
4η θέση 200 ”
5η-6η θέση 100 ”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ/Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η θέση 500 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 200 ”
3η θέση 100 ”
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α, Γ & U23
1η θέση 250 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 150 ‘’
3η θέση 80 ‘’
4η – 6η θέση 40 ‘’

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ
1η θέση 250 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 150 ‘’
3η θέση 80 ‘’
4η – 6η θέση 40 ‘’

EYΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΗΜΑ U18
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 120 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 80 ”
3η θέση 40 ”

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ U18
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 120 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 80 ”
3η θέση 40 ”

ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ U17(Ολυμπιακό φεστιβάλ)
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 120 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 80 ”
3η θέση 40 ”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ (ISF WORLD GYMNASIADE)
Όριο 100 ΒΑΘΜΟΙ +
1η θέση 120 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 80 ”
3η θέση 40 ”

EYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΝΕΩΝ U18 ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ
1η θέση 250 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 100 ”
3η θέση 50 ”

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
1η θέση 100 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 50 ”
3η θέση 25 ”

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1η θέση 80 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 40 ”
3η θέση 20 ”

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΚΥΠΡΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ
1η θέση 50 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 25 ”

ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΤΙΓΚΣ
Τα Διεθνή Μήτιγκς χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες σύμφωνα με το επίπεδο τους.
(Α) DIAMOND LEAGUE
1η θέση 500 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 400 ”
3η θέση 300 ”
4η-6η θέση 200 ”
7η-8η θέση 100 ”
(B) GRAND PRIX – IAAF – EAA
1η θέση 150 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 100 ”
3η θέση 50 ”
(Γ) Άλλα Μήτιγκς στο εξωτερικό με τη συμμετοχή αθλητών-τριών από τέσσερις τουλάχιστον χώρες, τους Πανελλήνιους Αγώνες Ανδρών-Γυναικών, κάτω των 23 ετών και Εφήβων-Νεανίδων , τους Πανελλήνιους Μαθητικούς (Γυμνασίων – Λυκείων) καθώς και του Παναμερικάνικου Φοιτητικού (τελική φάση). Δεν περιλαμβάνονται οι αγώνες σε Ανώμαλο έδαφος και οι Αγώνες Κλειστού Στίβου.
1η θέση 50 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 25 ”
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η θέση 100 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 50 ”
3η θέση 25 ”

Οι αθλητές που μετέχουν σε δύο ή και περισσότερα αγωνίσματα πιστώνονται και με τους ανάλογους βαθμούς που προβλέπονται για κάθε διοργάνωση.

(Δ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Για κάθε Διεθνή Διοργάνωση που μετέχει ο αθλητής θα πιστώνεται με ανάλογους βαθμούς ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνει. Στη περίπτωση που ένας αθλητής συμμετέχει σε μια διοργάνωση όπου προβλέπεται όριο και δεν το πληροί, δε θα πιστώνεται τους αντίστοιχους βαθμούς.
Στην περίπτωση που πετύχει το όριο πρόκρισης στη διάρκεια των αγώνων, θα πιστώνεται και τους ανάλογους βαθμούς του προβλεπόμενου ορίου συμμετοχής.
Επισημαίνεται ότι στις διοργανώσεις που προβλέπεται όριο συμμετοχής και ταυτόχρονα καθορίζεται και αριθμός συμμετοχής αθλητών-τριών κατ’ αγώνισμα με δικαίωμα επιλογής από την Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή ή άλλη διεθνή Ομοσπονδία, τότε ο αθλητής – τρια που επιλέγεται μετά από πρόσκληση, πιστώνεται και τους προβλεπόμενους βαθμούς του ορίου.
Ο αθλητής – τρια θα πιστώνεται ταυτόχρονα και τους προβλεπόμενους βαθμούς συμμετοχής στον αγώνα.
Στην περίπτωση που αθλητής – τρια προσκληθεί σε μια τέτοια περίπτωση να συμμετάσχει, αλλά δεν αποδεχθεί την πρόσκληση δε θα πιστώνεται τους βαθμούς συμμετοχής.

Οι Διεθνείς Διοργανώσεις που αξιολογούνται και οι αντίστοιχοι βαθμοί που πιστώνονται είναι: 
Ολυμπιακοί Αγώνες 200 ΒΑΘΜΟΙ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 100 ”
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ανδρών-Γυναικών 50 ”
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών-Γυναικών 50 ”
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 50 ”
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Εφήβων-Νεανίδων 50 ”
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 18ετών 50 ”
Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 50 ”
Μεσογειακοί Αγώνες 50 ”
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών 50 ”
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών 50 ”
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 50 ”
Diamond League 50 ”
Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 50 ”
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Ανδρών-Γυναικών 50 ”
Ολυμπιακοί Αγώνες U18 50 ”
Grand Prix/IAAF-EAA 30 ”
Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ρίψεων 25 ”
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 25 ”
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων Αγωνισμάτων 25 ”
Μεσογειακοί Αγώνες U23 25 ”
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 20 ”
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες U18 20 ”
Αγώνες Νέων Ευρώπης U17 20 ”
Παγκόσμια Γυμνασιάδα 20 ”
Ευρωπαϊκοί Αγώνες Επιλογής/Νέων U18 για Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 20 ”
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 20 ”
Διεθνής Συνάντηση Εφήβων-Νεανίδων 20 ”
Βαλκανικοί Αγώνες 20 ”
Συνάντηση Παίδων-Κορασίδων, Ελλάδα-Κύπρος 10 ”
Διεθνή Μήτγκς 10 ”

(Δ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
Στις Εσωτερικές Διοργανώσεις περιλαμβάνονται τα πιο κάτω Παγκύπρια Πρωταθλήματα:
1. Παγκύπριο Αγώνες Ανδρών – Γυναικών.
2. Παγκύπριοι Αγώνες Δεκάθλου-Επτάθλου Ανδρών-Γυναικών.
3. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου Ανδρών – Γυναικών
4. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου Ανδρών-Γυναικών
5. Παγκύπριοι Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ανδρών – Γυναικών.
6. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Εφήβων – Νεανίδων.
7. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δεκάθλου – Επτάθλου, Εφήβων – Νεανίδων.
8. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων.
9. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων.
10. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Παίδων – Κορασίδων.
11. Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα “MATΣΕΙΑ”.

Η προβλεπόμενη βαθμολογία για κάθε διοργάνωση έχει ως εξής:
(α) Οι Παγκύπριες Διοργανώσεις 1 – 5:
1η θέση 100 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 50 ”
3η θέση 25 ”
(β) Οι Παγκύπριες Διοργανώσεις 6 – 8:
1η θέση 75 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 40 ”
3η θέση 10 ”
(γ) Οι διοργανώσεις 9 -10:
1η θέση 50 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 25 ”
3η θέση 10 ”
(δ) Η διοργάνωση 11:
1η θέση 30 ΒΑΘΜΟΙ
2η θέση 20 ”
3η θέση 10 ”

Οι αθλητές – τριες των ομαδικών αγωνισμάτων πιστώνονται με το 25% της προβλεπόμενης βαθμολογίας.

(Ε) ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Αθλητής-τρια που πετυχαίνει ατομική επίδοση σε αγώνισμα της ειδικότητας του/της θα πιστώνεται με 100
βαθμούς. Το Μπόνους δίδεται μία φορά εφ’ όσον η επίδοση του αθλητή-τριας είναι καλύτερη της 10ης
καλύτερης επίδοσης του 2017. Η 10η καλύτερη επίδοση κατ’ αγώνισμα για το 2017 είναι:

ΑΝΔΡΩΝ
100Μ. 11.16 
200Μ. 22.48 
400Μ. 51.02 
800Μ. 1.59.54 
1500Μ. 4.13.47 
5000Μ. 16.30.80 
10000Μ. 36.30.28 
ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 1:25.54 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3:09.33 
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ 17.50 
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ 60.96
3000Μ. ΣΤΗΠΛ 11.10.85
ΥΨΟΣ 1.88Μ.
ΚΟΝΤΩ 4.10Μ.
ΜΗΚΟΣ 6.84Μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13.65Μ.
ΣΦΑΙΡΑ 13.80Μ.
ΔΙΣΚΟΣ 39.41Μ.
ΣΦΥΡΑ 40.02Μ(9ος)
ΑΚΟΝΤΙΟ 42.95Μ. 
ΔΕΚΑΘΛΟ 3516Β.(9ος)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Μ. 12.45 
200Μ. 26.06 
400Μ. 61.15 
800Μ. 2.28.63 
1500Μ. 5.02.95 
3000Μ. 12.37.32 
5000Μ. 20.07.26 
10000Μ. 50.48.17(6η) 
ΜΙΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 1:42.51 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 4:37.53
100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ 17.45
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ 70.80
3000Μ.ΣΤΗΠΛ 1.32.73(8η)
ΥΨΟΣ 1.50Μ.
ΚΟΝΤΩ 3.10Μ.
ΜΗΚΟΣ 5.20Μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10.92Μ.
ΣΦΑΙΡΑ 10.09Μ.
ΔΙΣΚΟΣ 32.06Μ.
ΣΦΥΡΑ 35.64Μ.
ΑΚΟΝΤΙΟ 28.76Μ.
ΕΠΤΑΘΛΟ 2623Β.

(ΣΤ) ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ
Ειδική πίστωση βαθμών γίνεται σε περίπτωση κατάρριψης Παγκύπριας επίδοσης.
(α) Ανδρών – Γυναικών & U23:
Αναγνωρίζεται Παγκύπριο Ρεκόρ για όλα τα Ολυμπιακά αγωνίσματα και κάθε αθλητής που πετυχαίνει ρεκόρ πιστώνεται με 100 βαθμούς.
Αθλητής που βελτιώνει περισσότερες από μία φορές το ρεκόρ πιστώνεται μέχρι και 200 βαθμούς.
Αθλητής – αθλήτρια που βελτιώνει το Παγκύπριο ρεκόρ σε δύο ή περισσότερα αγωνίσματα πιστώνεται μέχρι 100 βαθμούς για κάθε αγώνισμα.
Στα ομαδικά αθλήματα, κάθε αθλητής-τρια πιστώνεται με το 25% των βαθμών.
(β) Εφήβων – Νεανίδων:
Αναγνωρίζονται Παγκύπρια Ρεκόρ στα πιο κάτω αγωνίσματα:
Έφηβοι: 100M-200M-400M-800M-1500M-5000M-10000M-110M. EMΠΟΔΙΑ/ 99εκ.+1.06εκ. -400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ-3000Μ. ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6Κ + 7,257)-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.750 + 2κιλά) -ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (6κιλά + 7,257)-ΔΕΚΑΘΛΟ-4 Χ 100Μ.-4 Χ 400Μ.
Νεάνιδες: 100M-200M-400M-800M-1500M-3000M-5000M-10000M-100M. EMΠΟΔΙΑ -400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ-3000Μ. ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ-ΕΠΤΑΘΛΟ-4Χ 100Μ.-4 Χ 400Μ.
(γ) Παίδων – Κορασίδων
Παίδες: 100M-200M-400M-800M-1500M-3000M-5000M-10000M-110M. EΜΠΟΔΙΑ (91 εκ. ή 106 εκ.)-
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (84 εκ. ή 91 εκ.)-2000Μ. ΣΤΗΠΛ ή 3000Μ. ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ(5 ή 7,257 κιλά)-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1,5 ή 2 κιλά)-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (700 ή 800γρ.)-
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ(5 ή 7,257κιλά)-4 Χ 100Μ-4 Χ 400Μ-ΔΕΚΑΘΛΟ.
Κορασίδες: 100M-200M- 400Μ–800Μ-1500Μ-3000Μ-100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (76εκ. ή 84εκ. )-400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (76εκ. ή 84 εκ.)-2000Μ.ΣΤΗΠΛ(76cm) ή 3000Μ. ΣΤΗΠΛ (76cm)-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 ή 4 κιλά)-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500γρ. ή 600γρ.)-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3 ή 4κιλά)-ΕΠΤΑΘΛΟ-4 Χ 100Μ-4 Χ 400Μ.
Στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων το ρεκόρ πιστώνεται με 100β. μόνο μία φορά ανεξάρτητα αν αυτό επιτευχθεί σε περισσότερα αγωνίσματα.
Στις περιπτώσεις που καταρρίπτεται ένα ρεκόρ και είναι ταυτόχρονα και ρεκόρ άλλης κατηγορίας, ο αθλητής που το πετυχαίνει θα πιστώνεται με 100β. για κάθε κατηγορία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Για πίστωση της ατομικής επίδοσης κάθε αθλητή θα λαμβάνεται υπόψη το έτος που το πέτυχε. Για κάθε έτος που περνά από τη χρονιά που το πέτυχε οι βαθμοί της ουγγρικής βαθμολογίας θα μειώνονται κατά 5%.
2. Για τις Διεθνείς επιτυχίες κάθε έτος που περνά από τη χρονιά που σημειώθηκε, οι βαθμοί θα μειώνονται κατά 5%.
ΣΗΜ.: Για τις πρόνοιες 1 και 2 ο αθλητής – τρια πιστώνεται για τα τελευταία οκτώ χρόνια, περιλαμβανομένου του έτους του σχεδιασμού δηλ. 2011 – 2018.
3. Η συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ένας αθλητής ή αθλήτρια δε συμμετάσχει για οποιοδήποτε λόγο μη εξαιρουμένου του τραυματισμού ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, θα γίνεται μείωση 10% στο σύνολο των βαθμών που συγκεντρώνει κατά την χρονιά της παράληψης. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις άλλες κατηγορίες.
4. ΠΟΙΝΕΣ: Ο Σχεδιασμός προβλέπει επιβολή ποινών στην περίπτωση παραπτώματος, άρνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις των Εθνικών Ομάδων, για αδικαιολόγητη αποχή από αγώνες των Εθνικών Ομάδων και γενικά για ανάρμοστη συμπεριφορά. Θα επιβάλλονται επίσης ποινές σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι Διεθνείς Κανονισμοί που αναφέρονται στη διαφήμιση είτε αυτές αφορούν τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας είτε και των ίδιων των αθλητών.
Η Τεχνική Επιτροπή δικαιούται να εισηγηθεί – αφού προηγουμένως εξετάσει τη σοβαρότητα και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το παράπτωμα – μία ή και περισσότερες των ακολούθως ποινών:
(α) Προφορική επίπληξη, (β) γραπτή επίπληξη, (γ) αφαίρεση βαθμών και (δ) χρηματικό πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ1000.
Ποινή θα επιβάλλεται επίσης στις περιπτώσεις καταλογισμού αποτυχίας (missed test) σε έλεγχο Ντόπινγκ εκτός αγώνων, όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς.
Οι ποινές καθορίζονται ως ακολούθως:
(α) 1η αποτυχία ελέγχου/αφαίρεση 300β.
(β) 2η αποτυχία ελέγχου/αφαίρεση 500β.
(γ) 3η αποτυχία ελέγχου που μεταφράζεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς σε αποκλεισμό από αγώνες για δώδεκα μήνες, αποκλείει ταυτόχρονα τον αθλητή/τρια από τα ωφελήματα του σχεδιασμού.
Η τιμωρία αθλητή – τριας σε έλεγχο ντόπινγκ, αποκλείει ταυτόχρονα τον αθλητή – τρια από τα ωφελήματα του σχεδιασμού, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η τιμωρία.
Σε περίπτωση που η διεθνής Ομοσπονδία επιβάλει ποινή/τιμωρία σε αθλητή – τρια σε έλεγχο ντόπινγκ και ταυτόχρονα ακυρώνονται οποιεσδήποτε προηγούμενες διακρίσεις και επιδόσεις, τότε αφαιρούνται ανάλογα από τον ισχύοντα σχεδιασμό.
H ποινή θα ισχύσει από τη στιγμή της επικύρωσης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
5. Στα Εσωτερικά Πρωταθλήματα οι αθλητές πιστώνονται τους βαθμούς μόνο σ’ ένα αγώνισμα (η καλύτερη κατάταξη). Εξαιρούνται οι αθλητές – αθλήτριες του Δεκάθλου – Επτάθλου, Μισού Μαραθωνίου και Μαραθωνίου οι οποίοι δικαιούνται να βαθμολογηθούν και σ’ ένα αγώνισμα στα άλλα πρωταθλήματα των κατηγοριών τους.
6. Οι Έφηβοι – Νεάνιδες δικαιούνται να βαθμολογηθούν τόσο στο Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους όσο και στα Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών.
7. Οι Παίδες-Κορασίδες δικαιούνται να βαθμολογηθούν τόσο στο Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους όσο και σταπρωταθλήματα μεγαλύτερης κατηγορίας.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο και περισσοτέρων αθλητών στις θέσεις 1 – 30 της τελικής κατάταξης, αυτοί θα μοιράζονται εξίσου τα αντίστοιχα ποσά της θέσεως που έχουν καταλάβει.
9. Οι επιδόσεις σε Κλειστό Στίβο θα λογίζονται μόνο σε περίπτωση που αυτές είναι καλύτερες από τον ανοιχτό.
10. Στους δρόμους 100Μ-400Μ και στα αγωνίσματα εμποδίων υπολογίζονται μόνο επιδόσεις με ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
11. Επιδόσεις που σημειώνονται αντίθετα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ΙAAF), δε λαμβάνονται υπόψη και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζονται.
12. Αθλητές που δεν είναι αποδεδειγμένα εν ενεργεία, δε θα αξιολογούνται στο σχεδιασμό.
Αποτελεί βασική πρόνοια ότι ο Σχεδιασμός Παροχής Κινήτρων μπορεί να διαφοροποιηθεί στη διάρκεια της χρονιάς με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ το οποίο και
παραμένει και το μόνο αρμόδιο όργανο για την ορθή ερμηνεία των όρων του.