Σχεδιασμοί – Α’ κατηγορία

2024
Διακεκρ.:
Τεντόγλου, Φραντζεσκάκης
Ντρισμπιώτη, Τζένγκο, Στεφανίδη
Α’
Καραλής, Ανδρικόπουλος, Τσιάμης, Αναστασάκης
Πεσιρίδου, Εμμανουηλίδου

2023
Διακεκρ.:
Τεντόγλου, Φραντζεσκάκης
Ντρισμπιώτη, Τζένγκο, Στεφανίδη
Α’
Φιλτισάκου, Παπαδοπούλου, Κουρκουτσάκη, Φιάσκα, Σκαρβέλη
Καραλής

2022
Α’
Στεφανίδη, Κυριακοπούλου, Παπαχρήστου, Ντρισμπιώτη
Τεντόγλου, Καραλής

2021
Α’
Στεφανίδη, Κυριακοπούλου, Παπαχρήστου, Τζένγκο
Τεντόγλου

2020
Α’
Στεφανίδη, Παπαχρήστου, Κυριακοπούλου
Τεντόγλου

2019
A’
Στεφανίδη, Μπελιμπασάκη, Παπαχρήστου, Κυριακοπούλου
Τεντόγλου, Τσιάμης, Μέρλος, Φιλιππίδης, Καραλής

2018
Α’
Στεφανίδη, Μπελιμπασάκη, Παπαχρήστου,
Τεντόγλου, Κυριαζής, Φιλιππίδης

2017
Α’
Στεφανίδη, Παπαχρήστου, Κυριακοπούλου, Πεσιρίδου, Ρεμπούλη, Υφαντίδου, Ρωμαίου
Μπανιώτης, Φιλιππίδης, Αναστασάκης, Τεντόγλου, Κυριαζής, Μάστορας

2016
Α’
Κυριακοπούλου, Στεφανίδη
Μάστορας, Τσάκωνας

2015
Α’
Φιλιππίδης, Τσάτουμας, Τσάκωνας.
Στεφανίδη, Κυριακοπούλου, Κοροσίδου.

2014
Α’
Φιλιππίδης, Μπανιώτης, Τσάτουμας, Τσιάμης, Μάστορας.
Πέρρα.

2013
Α’
Φιλιππίδης, Λεμπέσης, Τσάκωνας, Μπανιώτης, Τσάτουμας, Δουβαλίδης, Ιακωβάκης.
Κυριακοπούλου, Πανέττα, Πέρρα.

2012
Α’
Μπανιώτης, Φιλιππίδης, Χονδροκούκης.
Κυριακοπούλου.

2011
Α1
Ιακωβάκης, Φιλιππίδης.
Λίκα.
Α2
Τσάκωνας, Τσάτουμας.
Κοκλώνη, Κυριακοπούλου, Πέρρα, Υφαντίδου.

2010
Α’
Ιακωβάκης, Τσάτουμας.
Δεβετζή, Κοκκιναρίου, Λίκα, Παπαγεωργίου, Παπαδοπούλου Στ., Παπαχρήστου, Πέρρα.

2009
Α1
Ιακωβάκης, Τσάτουμας.
Δεβετζή, (Τσουμελέκα).
Α2
Δουβαλίδης.
Κοκκιναρίου, Λίκα, Ξυνού, Παπαδοπούλου Στ.

2008
Α1
Ιακωβάκης, (Γκούσης), Τσάτουμας.
Δεβετζή, (Χαλκιά), Λίκα, Τσουμελέκα.
Α2
Τσιάμης, Παπαδημητρίου.
Αστροπεκάκη, Ρεντούμη, Κοκκιναρίου, Στρατάκη, Παπαγιάννη.

2007
Α1
Ιακωβάκης, Ρέγας.
Δεβετζή, Μανιάνι, Τσουμελέκα, Χαλκιά.
Α2
Αλοζίδης, Γκατσιουδης, Γκούσης, Τσάτουμας, Τσιάμης.
Βασδέκη, Καρασταμάτη, Κοκλώνη, Παπαγιάννη, Πιλάτου, Στρατάκη.

2006
Α1
Κεντέρης, Μελέτογλου.
Δεβετζή, Θάνου, Μανιάνι, Τσιολακούδη, Τσουμελέκα, Χαλκιά.
Α2
Ζαλαγκίτης, Ιακωβάκης, Παπαδημητρίου, Τσάτουμας, Φιλιππίδης.
Βόγγολη, Δημητράκη, Εφεντάκη,Καρασταμάτη, Κοκλώνη, Ντόβα,
Παπαγιάννη, Παπαδοπούλου Στ., Πέρρα, Πιλάτου, Ρεντούμη, Στρατάκη, Χαντζή.

2005
Α1
Θεοδωρίδης, Ιακωβάκης, Κεντέρης, Μελέτογλου.
Βόγγολη, Δεβετζή, Θάνου, Κελεσίδου, Μανιάνι, Τσουμελέκα, Χαλκιά.
Α2
Γκούσης, Παπαδημητρίου, Τσάτουμας.
Βασδέκη, Γκουντενούδη, Εφεντάκη, Καιδαντζή, Καφετζή, Λίκα, Μπουντά, Ντόβα,
Ουζούνη, Παπαγεωργίου, Παπαγιάννη, Ρεντούμη, Στρατάκη, Τσικούνα, Τσιολακούδη.

2004
Α1
Βόγγολη, Θάνου, Κελεσίδου, Μανιάνι.
Γκατσιούδης, Ιακωβάκης, Κεντέρης, Παπαδημητρίου.
Α2
Γκαβέλας, Γκούσης, Δημοτσιός, Ζαλαγκίτης, Μελέτογλου,
Πολυχρονίου, Σαρρής, Σερέλης, Τσάτουμας, Φιλίνδρας.
Βασδέκη, Γκουντενούδη, Δεβετζή, Εφεντάκη, Ξάνθου, Ουζούνη, Παπαγεωργίου,
Πιλάτου, Στρατάκη, Τερζόγλου, Τσαμογλου, Τσικούνα, Τσουμελέκα.

2003
Α1
Γκατσιούδης, Κεντέρης, Παπαδημητρίου.
Βόγγολη, Θάνου, Κελεσίδου, Μανιάνι, Ξάνθου.
Α2
Γκαβέλας, Ζαλαγκίτης, Θεοδωρίδης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίου.
Αμπατζή, Δεβετζή, Κοκλώνη, Παπαγεωργίου, Παπαγιάννη,
Πιλάτου, Τσικούνα, Τσιλιγκίρη, Τσιολακούδη.

2002
Α1
Γκατσιούδης, Κεντέρης.
Βασδέκη, Θάνου, Κελεσίδου, Ξάνθου, Μανιάνι, Τσιαμήτα, Τσικούνα.
Α2
Γκαβέλας, Ζαλαγκίτης, Θεοδωρίδης, Ιακωβάκης, Κορκιζογλου,
Μελέτογλου, Παπαδημητρίου, Παπακώστας, Παυλακάκης, Πολυχρονίου.
Αμπατζή, Βόγγολη, Καιδαντζή, Κοκλώνη, Ουζούνη,
Παπαγιάννη, Πατσου, Τσιλιγκίρη, Τσιολακούδη.

2001
Α1
Γκατσιούδης, Κεντέρης.
Βασδέκη, Θάνου, Κελεσίδου, Μανιάνι, Τσιαμήτα, Τσικούνα.
Α2
Ζαλαγκίτης, Θεοδωρίδης, Κορκίζογλου, Λένης, Παπαδημητρίου.
Παπαδιάς, Παπακώστας, Παυλακάκης, Πολυχρονίου
Βόγγολη, Ξάνθου, Ουζούνη, Παπαβασιλάκη, Μπακογιάννη, Παπαγιάννη.

2000
Α1
Γκατσιούδης.
Βασδέκη, Θάνου, Κελεσίδου, Μπακογιάννη.
Α2
Αλεξόπουλος, Κεντέρης, Κορκίζογλου, Κουκοδήμος, Μελέτογλου.
Βόγγολη, Ξάνθου.

1999
Α1
Γκατσιούδης, Παπαδιάς, Παπακώστας, Παυλακάκης.
Βασδέκη, Θάνου, Κόφφα, Ξάνθου, Μπακογιάννη.
Α2
Ιακωβάκης, Κοκκότης, Κουκοδήμος, Παναγιωτόπουλος, Πολυχρονίου.
Βόγγολη, Κελεσίδου, Τσιαμήτα, Τσικούνα, Μανιάνι.

1998
Α1
Γκατσιούδης, Παναγιωτόπουλος, Παπαδιάς, Παπακώστας.
Βασδέκη, Κόφφα, Μπακογιάννη, Ξάνθου.
Α2
Βασδέκης, Κουκοδήμος, Μελέτογλου, Παυλακάκης, Παπαδημητρίου,
Παπούλιας, Στρουμπάκος.
Θάνου, Κελεσίδου, Μανιανι, Πολύζου, Τσικούνα.

1997
Α1
Κουκοδήμος, Παπακώστας.
Βασδέκη, Ξάνθου, Μπακογιάννη, Πατουλίδου.
Α2
Αλεξόπουλος, Βασδέκης, Γενοβέλης, Παπαδημητρίου, Παπαδιάς,
Παπούλιας, Σμπώκος.
Θάνου, Κελεσίδου, Κόφφα.

1996
Α1
Κουκοδήμος, Παπακώστας.
Πατουλίδου.
Α2
Αλεξόπουλος, Βασδέκης, Σμπώκος.
Θάνου, Κελεσίδου.

O σχεδιασμός θεσπίστηκε το 1984 από τον τότε πρόεδρο κ. Κατσιμπάρδη και ουσιαστικά υλοποιήθηκε από το 1987 με τότε πρόεδρο τον κ. Μολυβά.

-> Σχεδιασμοί