Κριτήρια σχεδιασμού και παραμονής 2021-2022-2023

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει τον σχεδιασμό που θα ισχύσει για τις επόμενες Δύο (2) αγωνιστικές περιόδους (2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023). Οι κατηγορίες του σχεδιασμού παραμένουν πέντε (5), Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επίσης για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες παραμένουν οι προεθνικές ομάδες στις κατηγορίες Κ23-Κ20-Κ18. Από το 2021 ισχύει και ο θεσμός των κλιμακίων εθνικών ομάδων σε όλες τις ΕΑΣ.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές. Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας καθώς και από την κατάταξη τους στο Ranking system της W.A. Κατ εξαίρεση η ΕΠ.Α.Σ. μπορεί να στηρίζει επίλεκτους αθλήτριες και αθλητές που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων, με αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

3. ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Στήριξης είναι:

 • Οδοιπορικά κάθε μήνα (μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, και Δ).
 • Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους προπονητικών αναγκών.
 • Κατά περίπτωση κάλυψη, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΑΣ, άλλων αναγκών (Ακαδημαϊκές- Βιοποριστικές- Ιατρικές).
 • Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού σε Ξενώνες με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια, τη μόνιμη κατοικία, καθώς και την ηλικία τους (εκτός ειδικών περιπτώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 έτη). Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΕΠΑΣ
 • Εκπαιδευτικές υποτροφίες.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ με την συνέργεια του Metropolitan καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων, (βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη καθώς και προπονητική καθοδήγηση).
 • Ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη στα τρία κέντρα υψηλού αθλητισμού (ΟΑΚΑ-ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑΣ-ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ) , ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον Υπεύθυνο της Ιατρικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας και εγκριθεί από την ΕΠΑΣ και το Δ.Σ.
 • Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
 • Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
 • Συμμετοχή στα συστήματα οικονομικής επιβράβευσης που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ.

4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1η – 8η Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο
• 1η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η– 3η Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ

• 1η -15η θέση στο Ranking-System της W.A.        
• Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ – Κ20   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 9η – 12η  Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο
• 9η – 12η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 4η – 8η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4η – 8η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20       
• 4η – 6η  Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η  Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ
• 4η – 6η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1η – 3η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1η κατηγορία)

• 16η -30η θέση στο Ranking-System της W.A.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

• 13η -16η Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο.
• 13η– 16η Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 9η– 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 9η– 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 9η– 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
• 4η– 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
• 2η– 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20
• 7η– 12η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 7η– 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 4η– 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ
• 2η– 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1η κατηγορία)

• 31η -40η θέση στο Ranking-System της W.A.  

• Επίτευξη ορίων για συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ για το 2021-22, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2022
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2022
Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκυο 2021                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ΄

• 9η– 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
• 9η– 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
• 4η– 8η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20
• 1η– 3η  Ευρωπαϊκό   πρωτάθλημα Κ18
• 2η– 3η  Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Κ20
• 4η– 6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1η κατηγορία)

• 41η -50η θέση στο Ranking-System της W.A.  

Μετά από την κατάργηση λόγω της πανδημίας όλων των δρομικών διοργανώσεων της ομοσπονδίας, με συνέπεια σοβαρή απώλεια εσόδων, με απόφαση του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ τα οδοιπορικά των Αθλητών-τριών ανά κατηγορία είναι:
-Α=800
-Β=600
-Γ=400
-Δ=300.
Μετά το τέλος της Πανδημίας και την έναρξη των δρομικών διοργανώσεων τα οδοιπορικά θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Όλοι οι αθλητές της κατηγορίας Κ20 (τελευταία χρονιά)-Κ23 που επέτυχαν τα αγωνιστικά όρια συμμετοχής στους αγώνες στόχους της ομοσπονδίας και επιβεβαίωσαν αυτά στους ίδιους αγώνες. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ23 2021, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ20 2021, Παγκόσμιο. Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ20 2021-2022, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοικτού Κ18 2021.
 • Διακεκριμένοι αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Α/Γ που δεν πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια ένταξης στις 4 κατηγορίες (λόγω τραυματισμού ή απουσίας λόγω ειδικών συνθηκών) και χρήζουν υποστήριξης για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που πιθανόν θα προκύψουν στην διάρκεια της προπονητικής τους προετοιμασίας.
 • Αθλητές και αθλήτριες που δεν πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια ένταξης στις 4 κατηγορίες είναι όμως υποψήφιοι να εκπροσωπήσουν την Εθνική ομάδα στις διεθνείς της υποχρεώσεις.
 • Αθλήτριες και αθλητές της εθνικής ομάδας συνθέτων αγωνισμάτων σε περίπτωση ανόδου από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων Αγωνισμάτων (μόνο για αθλήτριες και αθλητές που θα βαθμολογηθούν)

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

 • Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με προπονητή που τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας.
 • Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ.
 • Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή στη λίστα της WADA ή στην ΚΕΑ του ΕΟΚΑΝ (έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Where about καθώς και πιστοποίηση στο πρόγραμμα I run clean της ΕΑΑ) καθώς και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
 • Υποβολή από τους προπονητές τους στην αρχή της χρονιάς προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και υλοποίησή του μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.
 • Για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών σε κατηγορία μπαίνουν οι (4) αθλητές αθλήτριες που θα συμμετέχουν και (1) ένας-μία αναπληρωματικός.

7. ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.

 • Παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του ΣΕΓΑΣ σε όλα τα άρθρα του συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.
 • Παραβίαση κανονισμών A.I.U και ΕΟΚΑΝ και η Αδικαιολόγητη και κατ επανάληψη λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους στον κατάλογο της A.I.U και της ΚΕΑ του ΕΟΚΑΝ.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ 
(Αφορά Αθλητές-τριες που έχουν ενταχθεί στις κατηγορίες του Σχεδιασμού, μετά από τις παρακάτω διακρίσεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

 • 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
 • 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20
 • 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
 • 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

 • 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
 • 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20
 • 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
 • 1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Κ20
 • 1η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Κ20
 • 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20

Σε κάθε περίπτωση για να παραμείνουν αθλήτριες και αθλητές στην κατηγορία που προβλέπεται, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση από τον Εθνικό προπονητή αποδοχή αυτής από την ΕΠΑΣ και έγκριση από το Δ.Σ της ομοσπονδίας..

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ18, Κ20 & Κ23 (2021-2022)

Κ18

 • Να έχουν πετύχει τα όρια της EAA του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 του 2021
 • Μετά από εισήγηση του εθνικού προπονητή Κ18 και απόφαση της ΕΠΑΣ για περιορισμένο αριθμό αθλητών- τριών που είχαν μεγάλη αγωνιστική εξέλιξη την προηγούμενη χρονιά από τα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων των ΕΑΣ.

Κ20

 • Να έχουν πετύχει το 2021 τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 του 2021 και 2022.
 • Να έχουν πετύχει όρια της W.A για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 2021.
 • Ακόμη και όσοι αθλητές Κ18 (τελευταία χρονιά) πετύχουν τα όρια της ΕΑΑ 2021 και συμμετέχουν στο Ριέτι.

Κ23

 • Να έχουν πετύχει τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23 του 2021.

Οι Προεθνικές ομάδες είναι ανοικτές για καινούργιες εντάξεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πετύχει κάποιος αθλητής η αθλήτρια τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι νέες εντάξεις θα αρχίσουν από την περίοδο του κλειστού στίβου (επίσημοι αγώνες η ημερίδες του ΣΕΓΑΣ).

Απεντάξεις από τις προεθνικές ομάδες θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση που οι προπονητές των επιλεγμένων αθλητών δεν συνεργάζονται με τους αντίστοιχους εθνικούς προπονητές, αρνούνται να συμμετάσχουν στα CAMP τις ομοσπονδίας, διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών του ΕΣΚΑΝ και της WADA όπως και μη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ..

10. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι παροχές δίδονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αθλητή και αθλήτριας, μετά από εισήγηση του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ιατροφαρμακευτική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη στα κέντρα υψηλού αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης της Ομοσπονδίας.
 • Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, όπου κρίνεται αναγκαίο και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αντίστοιχου εθνικού προπονητή στην ΕΠΑΣ.
 • Στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη σοβαρών προπονητικών ή βιοποριστικών αναγκών.
 • Φιλοξενία σε ξενώνες για όσους αθλητές η αθλήτριες μετακινούνται από την επαρχία στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και γυμνάζονται με Ομοσπονδιακούς προπονητές, καθώς επίσης και ενίσχυση διατροφής, σε ειδικές περιπτώσεις.

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Βασική παράμετρος της επιτυχίας του θεσμού των προεθνικών ομάδων είναι η διοργάνωση προπονητικών συγκεντρώσεων (camp) με συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών που ανήκουν στις Ομάδες αυτές και των προπονητών τους. Η συμμετοχή στα camps για τους αθλητές και προπονητές των προεθνικών ομάδων είναι υποχρεωτική.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι προπονητές των αθλητών- αθλητριών των Προεθνικών Ομάδων οφείλουν να καταθέτουν στην αρχή της χρονιάς στον αρμόδιο Εθνικό προπονητή για έγκριση τον αγωνιστικό και προπονητικό σχεδιασμό του αθλητή – αθλήτριας τους και επίσης και ετήσιο απολογισμό στο τέλος της χρονιάς. Θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μαζί τους, όπως και με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές που θα τους υποδειχτούν και να συμμετέχουν στις προπονητικές και επιμορφωτικές δράσεις της ομοσπονδίας.

13. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΑΣ

Νέος θεσμός θα λειτουργήσει από το 2021.Στα κλιμάκια αυτά συμμετέχουν μόνο Αθλητές της κατηγορίας Κ16. Υπεύθυνος για την δημιουργία την λειτουργία και την καθοδήγηση είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Κ18 σε συνεργασία με τις κατά τόπον ΕΑΣ και τους Τεχνικούς Σύμβουλους των ΕΑΣ. Δικαίωμα ένταξης έχουν οι Αθλητές-τριες που τον προηγούμενο χρόνο κατέλαβαν μία από τις τρείς πρώτες θέσεις στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ16. (Πανελλήνιο πρωτάθλημα με 2 έως 5 ομίλους)

Καθιερώνεται συνάντηση των αθλητών το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα στην έδρα της ΕΑΣ ή σε όποιο Στάδιο κρίνεται πρόσφορο με ευθύνη του τεχνικού συμβούλου και παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους προπονητές των Αθλητών-τριών σε θέματα των περιεχομένων της προπόνησης. Ορισμένοι από αυτούς τους αθλητές και οι προπονητές τους με εισήγηση των ομοσπονδιακών προπονητών και του εθνικού προπονητή Κ18 θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στα θεματικά προπονητικά camp του ΣΕΓΑΣ.

Οι κατά τόπους ΕΑΣ πρέπει να έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία αυτών των προπονήσεων (ωράρια-κλείσιμο Σταδίου) και να παρέχουν μικρό αθλητικό υλικό π.χ ένα t-shirt με τα λογότυπα της ΕΑΣ κ.α. Σε αυτούς τους αθλητές και τους προπονητές τους σε συνεργασία με τον Τομέα επιμόρφωσης θα γίνονται σεμινάρια (βιωματικά και θεωρητικά) σε θέματα προπονητικής ψυχολογίας Διατροφής κ.α. Επίσης θα μπορεί να γίνονται μετρήσεις κατά την διάρκεια των προπονήσεων και test πεδίου.