Κριτήρια σχεδιασμού και παραμονής 2019-2020

Οι κατηγορίες του σχεδιασμού παραμένουν πέντε (5):  Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

                                  
Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές. Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας καθώς και από την κατάταξη τους στο Ranking-System της IAAF.        

Κατ εξαίρεση η ΕΠ.Α.Σ. μπορεί να στηρίζει επίλεκτους  αθλήτριες και αθλητές που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων, με αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.   

ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Στήριξης είναι:

 • Οδοιπορικά κάθε μήνα (μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, και Δ).
 • Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους προπονητικών αναγκών.
 • Κατά περίπτωση κάλυψη, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΑΣ, άλλων αναγκών (Ακαδημαϊκές- Βιοποριστικές- Ιατρικές).  
 • Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού σε Ξενώνες με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια,  τη μόνιμη κατοικία, καθώς και την ηλικία τους (εκτός ειδικών περιπτώσεων η ηλικία των αθλητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 έτη). Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΕΠΑΣ
 • Εκπαιδευτικές υποτροφίες.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ με την συνέργεια του Metropolitan καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων, (βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη καθώς και προπονητική καθοδήγηση). 
 • Ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη στα τρία κέντρα υψηλού αθλητισμού (ΟΑΚΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ – ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ) , ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον Υπεύθυνο της Ιατρικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας και εγκριθεί από την ΕΠΑΣ
 • Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
 • Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
 • Συμμετοχή στα συστήματα πριμοδότησης που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1η – 3η Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η– 3η Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

• 1η -12η θέση στο Ranking-System της IAAF.        
• Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ – Κ20         

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 4η – 8η  Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο
• 4η – 8η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 4η – 8η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 2η – 3η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20       
• 4η – 6η  Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η  Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η – 8η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1η – 3η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20
• 2η – 3η  Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

• 13η -20η Θέση στο Ranking-System της IAAF

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

 9η -16η Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο.
• 9η– 16η Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 9η– 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 9η– 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23
• 4η– 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20
• 2η– 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20
• 7η– 12η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 2η– 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Κ20
• 1η– 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Κ20
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ
• 4η– 6η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20
• 9η– 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 4η– 6η   Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L

• 21η -30η  Θέση στο Ranking-System της IAAF.   

Επίτευξη ορίων για συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ για το 2019-20, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2019
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2020
Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκυο 2020                                                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

• 9η– 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα  Κ23
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα  Κ20
• 4η– 8η  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20
• 1η -3η  Ευρωπαϊκό   πρωτάθλημα Κ18
• 2η– 3η  Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Κ20
• 4η– 8η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η– 6η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Κ20
• 7η- 12η  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου K20   

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Όλοι οι αθλητές της κατηγορίας Κ18-Κ20-Κ23 που επέτυχαν τα αγωνιστικά όρια συμμετοχής στους αγώνες στόχους της ομοσπονδίας και επιβεβαίωσαν αυτά στους ίδιους  αγώνες.  (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ23  2019, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ20  2019, Παγκόσμιο. Πρωτάθλημα Ανοικτού Κ20  2020,  Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανοικτού Κ18  2019). 
 • Διακεκριμένοι αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Α/Γ που δεν πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια ένταξης στις 4 κατηγορίες (λόγω τραυματισμού ή απουσίας λόγω ειδικών συνθηκών) και χρήζουν υποστήριξης για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που πιθανόν θα προκύψουν στη διάρκεια της προπονητικής τους προετοιμασίας.
 • Αθλήτριες και αθλητές της εθνικής ομάδας συνθέτων αγωνισμάτων  σε περίπτωση ανόδου από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία (μόνο για αθλήτριες και αθλητές που θα βαθμολογηθούν)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

α. Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,  με προπονητή που τελεί υπό  την έγκριση της Ομοσπονδίας.                                  

β. Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται. 

γ. Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή στη λίστα της WADA ή στην ΚΕΑ του ΕΣΚΑΝ (έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Where about καθώς και πιστοποίηση στο πρόγραμμα I run clean της ΕΑΑ) καθώς  και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.                  

δ. Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.

ε. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.

στ. Υποβολή από τους προπονητές τους στην αρχή της χρονιάς προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού,  σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και  υλοποίησή του μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών  πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.

ζ. Για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών σε κατηγορία μπαίνουν οι (4) αθλητές αθλήτριες που θα συμμετέχουν και (1) ένας-μία αναπληρωματικός.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΩΝ (Κ23 & Κ20) ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ 2Η ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20

1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20

1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23

1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23

2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20

4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20

1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Κ20

1η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Κ20

4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ20

Σε κάθε περίπτωση για να παραμείνουν αθλήτριες και αθλητές στην κατηγορία που προβλέπεται, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση από τον Εθνικό προπονητή και αποδοχή αυτής από την ΕΠΑΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  Κ18, Κ20 & Κ23 (2019-20)

Κ18

α) Να έχουν πετύχει τα όρια της EAA  του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος Κ18 του 2018.

β) Να έχουν πετύχει  όρια της ΕΑΑ  για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 2020.

γ) Μετά από εισήγηση του εθνικού προπονητή Κ18 και απόφαση της ΕΠΑΣ για περιορισμένο αριθμό αθλητών- τριών που είχαν μεγάλη αγωνιστική εξέλιξη την προηγούμενη χρονιά.    

Κ20

α) Να έχουν πετύχει το 2018, τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 του 2019.

β) Να έχουν πετύχει  όρια της  IAAF για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 2020.

Κ23

Να έχουν πετύχει τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23 του 2019.

Οι Προεθνικές ομάδες είναι ανοικτές για καινούργιες εντάξεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πετύχει κάποιος αθλητής ή αθλήτρια τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι νέες εντάξεις  θα αρχίσουν από την περίοδο του κλειστού στίβου (επίσημοι αγώνες η ημερίδες του ΣΕΓΑΣ).  

Απεντάξεις από τις προεθνικές ομάδες θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση που οι προπονητές των επιλεγμένων αθλητών δεν συνεργάζονται με τους αντίστοιχους εθνικούς προπονητές,  αρνούνται να συμμετάσχουν στα CAMP τις ομοσπονδίας, διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών του ΕΣΚΑΝ και της WADA όπως και μη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ..

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι παροχές δίδονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αθλητή και αθλήτριας, μετά από εισήγηση του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή και μπορεί να περιλαμβάνουν:  

α) Ιατροφαρμακευτική και φυσιοθεραπευτική  υποστήριξη στα κέντρα υψηλού αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ. 

β)  Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης της Ομοσπονδίας.

γ) Προμήθεια  αθλητικού εξοπλισμού, όπου κρίνεται αναγκαίο και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αντίστοιχου εθνικού προπονητή στην ΕΠΑΣ.

δ) Στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη σοβαρών προπονητικών ή βιοποριστικών αναγκών.

ε) Φιλοξενία σε ξενώνες για όσους αθλητές η αθλήτριες μετακινούνται από την επαρχία στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και γυμνάζονται με Ομοσπονδιακούς προπονητές, καθώς επίσης και ενίσχυση διατροφής, σε ειδικές περιπτώσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  

Βασική παράμετρος της επιτυχίας  του θεσμού των προεθνικών ομάδων  είναι η διοργάνωση προπονητικών συγκεντρώσεων (camp) με συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών που ανήκουν στις Ομάδες αυτές και των προπονητών τους. Η συμμετοχή στα camps για τους αθλητές και προπονητές των προεθνικών ομάδων είναι υποχρεωτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι προπονητές των αθλητών- αθλητριών των Προεθνικών Ομάδων οφείλουν να καταθέτουν στην αρχή της χρονιάς στον αρμόδιο Εθνικό προπονητή για έγκριση τον αγωνιστικό και προπονητικό  σχεδιασμό  του αθλητή – αθλήτριας τους και  επίσης και ετήσιο απολογισμό στο τέλος της χρονιάς. Θα πρέπει  να συνεργάζονται στενά μαζί τους, όπως και με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές που θα τους υποδειχτούν και να συμμετέχουν στις προπονητικές και επιμορφωτικές δράσεις της ομοσπονδίας.