Κριτήρια σχεδιασμού και παραμονής 2018-2019

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές.
Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζεται κατ εξαίρεση η ΕΠ.Α.Σ. μπορεί να στηρίζει αθλήτριες και αθλητές που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων.

2. ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ είναι:
– Οδοιπορικά (μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, και Δ).
– Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού (εκεί που υπάρχουν ξενώνες), με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια και την μόνιμη κατοικία αθλητριών και αθλητών. Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από πρόταση της ΕΠΕΟ.
– Υποτροφίες

Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους για:
– Προπονητική προετοιμασία
– Επιστημονική υποστήριξη: (βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη). .
– Ιατρική – φυσικοθεραπευτική υποστήριξη στα τρία κέντρα υψηλού αθλητισμού (ΟΑΚΑ-ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ-ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ) ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον Αρχίατρο της ομοσπονδίας και εγκριθεί από την ΕΠΑΣ.
– Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
– Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
– Συμμετοχή στα συστήματα πριμοδότησης που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ (υψηλών διακρίσεων – pointsystem).

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η – 3η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)
• – Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/ Γ
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)
• 2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 4η – 6η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 9η – 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ??
• 4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 7η – 12η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ
• 4η – 6η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων

• Επίτευξη ορίων Σ.Ε.Γ.Α.Σ για τις διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ για το 2018, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες: Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2018, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Α/Γ 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

• 12η -16η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 9η – 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 7η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ??
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η – 6η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 7η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με προπονητή που τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας.
2. Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.
3. Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους doping, όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
4.Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.
5. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
6. Υποβολή από τους προπονητές του στην αρχή της χρονιάς προπονητικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και υλοποίησή του μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.
7. Για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών σε κατηγορία μπαίνουν οι (4) αθλητές αθλήτριες που θα συμμετέχουν και (1) ένας-μία αναπληρωματικός.
8. Μόνο για την κατηγορία των Π/Κ η ένταξή τους σε κατηγορία μετά τις αγωνιστικές επιτυχίες που προβλέπονται από τον σχεδιασμό για το (2018) δεν θα δίνεται Μηνιαία οικονομική στήριξη αλλά το ποσό που προβλέπεται θα δίνεται στους αθλητές-τριες μετά από πρόταση του αντίστοιχου Εθνικού προπονητή για ενίσχυση εκπαιδευτικών αναγκών των Αθλητών-τριών.
9.Τέλος προβλέπεται ότι η ένταξη αθλητριών και αθλητών στις κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ ή η άνοδος σε μεγαλύτερη κατηγορία θα γίνεται άμεσα μετά από την επίτευξη των προϋποθέσεων για την αντίστοιχη κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης ή ανόδου ο έλεγχος doping μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο Εθνικό προπονητή. (Άμεσα μετά τον αγώνα επίτευξης της διάκρισης ένταξης).

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
(Διακρίσεις το 2018 παραμονή και το 2019)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

1η Θέση Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η Θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23
– Επίτευξη Παγκόσμιου ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)
1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ
1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

* Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την κατηγορία Α/Γ έχουμε παραμονή στην Α΄ κατηγορία για εκείνους τους αθλητές που θα πετύχουν επίδοση ίση με την 1η η έως 12η της Παγκόσμιας κατάταξης Α/Γ (Η επίδοση να έχει επιτευχθεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ – σε διεθνή μίτινγκ IAAF ,EAA– σε διεθνείς συναντήσεις με την Εθνική ομάδα)

* Σε κάθε περίπτωση για να παραμείνουν αθλητές-τριες στην κατηγορία που προβλέπεται, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση για την αγωνιστική πορεία το 2018 από τον Εθνικό προπονητή και αποδοχή αυτής από την ΕΠΑΣ.

ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Π/Κ, Ε/Ν & ΝΑ/ΝΓ (2018-19)

ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α) Να έχουν πετύχει τα όρια της EAA του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Π/Κ του 2018.
Β) Να έχουν πετύχει όρια του ΣΕΓΑΣ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ 2018.
Γ) Μετά από εισήγηση του εθνικού προπονητή Π/Κ και απόφαση της ΕΠΑΣ για περιορισμένο αριθμό αθλητών- τριών που είχαν μεγάλη αγωνιστική εξέλιξη την προηγούμενη χρονιά.

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α) Να έχουν πετύχει το 2018, τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ε/Ν του 2017.
Β) Επίσης όσοι ήταν Παίδες και Κορασίδες το 2018 (γεννημένοι – νες το 2001) και είχαν πιάσει το όριο του ΣΕΓΑΣ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παίδων –Κορασίδων του 2018.

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Να έχουν πετύχει τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΝΑ/ΝΓ του 2017.Οι Προεθνικές ομάδες είναι ανοικτές για καινούργιες εντάξεις καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πετύχει κάποιος αθλητής η αθλήτρια τα συγκεκριμένα κριτήρια . Οι νέες εντάξεις στην κατηγορία των επίλεκτων θα αρχίσουν από την περίοδο του
κλειστού στίβου (επίσημοι αγώνες η ημερίδες του ΣΕΓΑΣ).

Απεντάξεις από τις προεθνικές ομάδες θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση που οι προπονητές των επίλεκτων αθλητών δεν συνεργάζονται με τους αντίστοιχους εθνικούς προπονητές, η αρνούνται να συμμετάσχουν στα CAMP τις ομοσπονδίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές δίδονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αθλητή και αθλήτριας, μετά από εισήγηση του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Α) Ιατροφαρμακευτική, φυσιοθεραπευτική υποστήριξη των κέντρων του ΣΕΓΑΣ και του METROPOLITAN HOSPITAL.
Β) Ετήσιο ιατρικό έλεγχο.
Γ) Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών ).
Δ) Ετήσιο ιατρικό πλήρες check up.
Ε) Αγορά οργάνων.
ΣΤ) Εργαστηριακές μετρήσεις ( Αξιολόγηση εξετάσεων και παροχή συμβουλών από βιοχημικό και διαιτολόγο συνεργαζόμενο με τον ΣΕΓΑΣ).
Ζ) Στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη σοβαρών προπονητικών ή βιοποριστικών αναγκών.
H) Φιλοξενία σε ξενώνες για όσους αθλητές η αθλήτριες μετακινούνται από την επαρχία στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και γυμνάζονται με Ομοσπονδιακούς προπονητές, καθώς επίσης και ενίσχυση διατροφής, σε ειδικές περιπτώσεις.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ (CAMP)
Βασική παράμετρος του προγράμματος αυτού θα είναι η διοργάνωση προπονητικών συγκεντρώσεων(CAMP) με συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών που ανήκουν στις Προεθνικές Ομάδες και των προπονητών τους. Η συμμετοχή στα camps για τους αθλητές και προπονητές των προεθνικών ομάδων είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι προπονητές των αθλητών- αθλητριών των Προεθνικών Ομάδων οφείλουν:
Να καταθέτουν στην αρχή της χρονιάς στον αρμόδιο Εθνικό προπονητή για έγκριση τον αγωνιστικό και προπονητικό σχεδιασμό του αθλητή – αθλήτριας τους και επίσης και ετήσιο απολογισμό στο τέλος της χρονιάς.Θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μαζί τους, όπως και με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές που θα τους υποδειχτούν.Να συμμετάσχουν στις προπονητικές και επιμορφωτικές δράσεις της ομοσπονδίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ &ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Οι αθλητές – τριες των προεθνικών ομάδων οφείλουν:
Α) Να προπονούνται με προπονητές της έγκρισης του ΣΕΓΑΣ. Β) Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας όταν τους ζητηθεί. Γ) Να συμμετέχουν στα camp της Ομοσπονδίας. Δ) Να περνούν τους αγωνιστικούς και εργαστηριακούς ελέγχους όταν τους ζητηθεί. Ε) Να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στα ζητήματα Doping.
Για να λειτουργήσει ο θεσμός των Προεθνικών Ομάδων με όλα όσα αναφέρονται παραπάνω η συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται (ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!!!