Κριτήρια σχεδιασμου και παραμονής 2017-2018

Ο σχεδιασμός που θα ισχύσει για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους (2017-2018) :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του σχεδιασμού αυξάνονται από τέσσερις (4) σε πέντε (5), Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές. Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζεται κατ εξαίρεση η ΕΠ.Α.Σ. μπορεί να στηρίζει αθλήτριες και αθλητές που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων.

2. ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ είναι:

– Οδοιπορικά (μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, και Δ).
– Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού (εκεί που υπάρχουν ξενώνες), με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια και την μόνιμη κατοικία αθλητριών και αθλητών. Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από πρόταση της ΕΠΕΟ.
– Υποτροφίες

Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους για:
– Προπονητική προετοιμασία
– Βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις.
– Ιατρική – φυσικοθεραπευτική υποστήριξη
– Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις
– Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
– Συμμετοχή στα συστήματα πριμοδότησης που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ (υψηλών διακρίσεων – pointsystem).

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 1η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η – 3η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23
• 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

• – Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ – Ε/Ν

Δεν φαίνεται να ισχύει -παρά μόνο για παραμονη- πια το : 1η έως 12η επίδοση στη Παγκόσμια κατάταξη Α/Γ
(Η επίδοση να έχει επιτευχθεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ – σε διεθνή μίτινγκ – σε διεθνείς συναντήσεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/ Γ
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)
• 2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 1η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
• 4η – 6η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ
• 9η – 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ
• 4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 7η – 12η Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 1η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ
• 4η – 6η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ
• 4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L
• 1η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

• 12η -16η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ
• 9η – 12η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
• 9η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
• 7η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
• 4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 4η – 8η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ
• 4η – 6η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
• 7η – 12η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
• 4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L
• 2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων.

• – Επίτευξη ορίων Σ.Ε.Γ.Α.Σ για Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Α/Γ Ανοικτού και Κλειστού για το 2017-18 με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με προπονητή που τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας.
2. Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.
3. Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους doping, όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
4. Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.
5. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
6. Υποβολή από τους προπονητές του στην αρχή της χρονιάς προπονητικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και υλοποίησή του μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.

Για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών σε κατηγορία μπαίνουν οι (4) αθλητές αθλήτριες που θα συμμετέχουν και (1) ένας-μία αναπληρωματικός.

Τέλος προβλέπεται ότι η ένταξη αθλητριών και αθλητών στις κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ ή η άνοδος σε μεγαλύτερη κατηγορία θα γίνεται άμεσα μετά από την επίτευξη των προϋποθέσεων για την αντίστοιχη κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης ή ανόδου ο έλεγχος doping μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο Εθνικό προπονητή. (Άμεσα μετά τον αγώνα επίτευξης της διάκρισης ένταξης).

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ 2Η ΧΡΟΝΙΑ
(Διακρίσεις το 2017 παραμονή και το 2018)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

1η Θέση Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η Θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23
– Επίτευξη Παγκόσμιου ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

1η έως 12η επίδοση στη Παγκόσμια κατάταξη Α/Γ
(Η επίδοση να έχει επιτευχθεί στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ – σε διεθνή μίτινγκ – σε διεθνείς συναντήσεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η Θέση Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
1η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν
2η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)
1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)
4η – 6η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν
4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν
1η – 3η Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ
2η – 3η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Π/Κ
1η – 3η Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν
1η – 3η Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν
4η – 8η Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν