Ομοσπονδιακοί προπονητές – αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

1. Να αποδέχονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και να συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς προπονητές και την Επιτροπή Αθλητικού Σχεδιασμού και να λειτουργούν στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων τους.

2. Να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας όσον αφορά την αγωνιστική προτεραιότητα των αθλητριών και αθλητών τους, σε σχέση με τους εκπροσώπους των αθλητών – τριών (μάνατζερ) και σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας απέναντι στους χορηγούς της.

3. Να συμμετέχουν ενεργά, μαζί με τις αθλήτριες και τους αθλητές τους, στις προπονητικές συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται από την Ομοσπονδία. Επίσης να παρακολουθούν ή να διδάσκουν σε σεμινάρια, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες δουλειάς που συγκροτεί η Ομοσπονδία για την εκτέλεση ερευνητικών η άλλων προγραμμάτων.

4. Να συμμετέχουν υποχρεωτικά και με δική τους ευθύνη, οι αθλήτριες και οι αθλητές τους στις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους στα συμβεβλημένα εργαστήρια με την ομοσπονδία, σύμφωνα με την καθοδήγηση των ειδικών επιστημόνων της Ομοσπονδίας.

5. Να επιβλέπουν την επιμελή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών (WHERE ABOUTʼS) των αθλητριών και αθλητών που γυμνάζουν, να τους ενημερώνουν και να παρακολουθούν την πιστή τήρηση των κανονισμών και των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν την αποφυγή της φαρμακοδιέγερσης, που έχουν θεσπιστεί από την IAAF, το ΕΣΚΑΝ και την Ελληνική Πολιτεία. Έχουν προσωπική ευθύνη να ελέγχουν τη λήψη κάθε μορφής σκευάσματος ή συμπληρώματος διατροφής (για αποφυγή κάθε πιθανού κρούσματος ντόπινγκ) με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που αθλήτρια ή αθλητής που γυμνάζουν τιμωρηθεί για λήψη απαγορευμένων ουσιών ή γενικότερα για παράβαση των κανονισμών Doping Control, (όπως για ανακριβή στοιχεία «where about»), τότε θα διακόπτεται η συνεργασία και το συμβόλαιο τους με τον ΣΕΓΑΣ. Επίσης η Ομοσπονδία θα διατηρεί το δικαίωμα να διώξει νομικά τον συγκεκριμένο προπονητή για δυσφήμηση του αθλήματος. Τέλος, σε περίπτωση τιμωρίας της αθλήτριας ή του αθλητή τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τυχόν απολαβές («πριμ») που έλαβαν από την Ομοσπονδία για επιτυχίες τους.

6. Να υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς τον αγωνιστικό απολογισμό τους, για κάθε αθλήτρια και αθλητή που γυμνάζουν, ασχέτως αν η αθλήτρια ή ο αθλητής συμπεριλαμβάνεται ή όχι στις κατηγορίες του σχεδιασμού.

7. Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές οφείλουν να απασχολούνται σε καθημερινή βάση στα Κέντρα Υψηλού Αθλητισμού Στίβου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας και να γυμνάζουν αθλήτριες και αθλητές που είναι ενταγμένοι στις κατηγορίες του σχεδιασμού και άλλων επίλεκτων, ταλαντούχων αθλητών – που θα τους ζητηθεί από την ΕΠΑΣ και τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή. Επίσης θα ασχολούνται και με το mentoring Νέων ή και παλαιότερων προπονητών που θα τους ανατεθεί από την ΕΠΑΣ .

8. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές πρέπει να έχουν αποκλειστική απασχόληση με την ομοσπονδία. Επιτρέπεται η συνεργασία με σωματείο σε συνεργάτες ομοσπονδιακούς με μηδενικές ή μειωμένες αποδοχές εκ μέρους της ομοσπονδίας.

9. Να γυμνάζουν έναν ικανό αριθμό αθλητών του σχεδιασμού, οι οποίοι θα πρέπει να τυγχάνουν της απολύτου έγκρισης του Εθνικού προπονητή και της ΕΠΑΣ.

(από ΣΕΓΑΣ, 26/9/2017)

-> Κανονισμός λειτουργίας Εθνικών Ομάδων – 
Υποχρεώσεις αθλητών