Κανονισμός λειτουργίας Εθνικών Ομάδων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ–ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Να συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες, που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση κι αξιολογούνται από την Ομοσπονδία σαν αγώνες – στόχοι, όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω:
• Ολυμπιακοί Αγώνες
• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου (Α-Γ, Ε-Ν, Π-Κ)
• Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου (Α-Γ, Νέων, Ε-Ν, Π-Κ)
• Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (πρώην Ευρωπαϊκό Κύπελλο «BRUNO ZAULI») & Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων Αγωνισμάτων
• Ευρωπαϊκό Κύπελλο Βάδην & 10.000μ. & Χειμερινών Ρίψεων
• Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου Δρόμου & Βάδην
• Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος
• Παγκόσμιο & Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος
• Μεσογειακοί Αγώνες
• Βαλκανικά Πρωταθλήματα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου
• Διεθνή meetings που διοργανώνονται στην Ελλάδα
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, Νέων Α/Γ & Εφήβων-Νεανίδων

Η μη συμμετοχή δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή τραυματισμού, που θα βεβαιώνεται από ιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και μετά από έγκριση της ΕΠΑΣ

2. Συμμετέχουν στα προπονητικά CAMP της Ομοσπονδίας (προετοιμασίας ή πριν από μεγάλες διοργανώσεις) και είναι στη διάθεση των εθνικών προπονητών και του υπεύθυνου Ομοσπονδιακού για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών όλων των κατηγοριών.

3. Όταν συμμετέχουν σε αγώνες, στους οποίους εκπροσωπούν την Εθνική ομάδα, οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ιματισμό που παρέχει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού, πλην αυτών, που έχουν συμβληθεί με την Ομοσπονδία, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.
Η υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν είδη της εκάστοτε χορηγού εταιρείας ισχύει όχι μόνο μέσα στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους, αλλά και καθʼ όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια (εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική ενδυμασία, αλλιώς πολιτική περιβολή) και κατά την αναχώρηση / άφιξη και στα ξενοδοχεία, που καταλύει η εθνική ομάδα.
Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων των αθλητών- αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφόσον συμμετέχουν εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους οι αθλητές-αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε μέσω αυτής δεν θα πρέπει να προβάλουν αμέσως ή εμμέσως καμία άλλη εταιρεία.
Τέλος, απαγορεύεται και η με κάθε άλλον τρόπο, πέραν της εγκεκριμένης περιβολής διαφήμιση άλλων εταιρειών ή χρήση προϊόντων, όπως τατουάζ, κολιέ, σκουλαρίκια, κορδέλες και λοιπά αξεσουάρ.
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο αθλητής-αθλήτρια θα τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του νόμου για τον αθλητισμό και θα στερείται των εκτάκτων παροχών που τυχόν θα δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς και θα επιβαρύνεται με τις οικονομικές κυρώσεις, που θα προκύψουν σε βάρος της Ομοσπονδίας, λόγω παραβίασης όρων του συμβολαίου της με τη χορηγό εταιρεία ιματισμού. Τα πρόστιμα αυτά θα αφαιρούνται από τις πάσης φύσεως παροχές, που δικαιούνται ή και θα δικαιούνται στο μέλλον, οι παραβάτες αθλητές-αθλήτριες.

4. Υποχρεούνται να μετέχουν σε επίσημες ομαδικές φωτογραφήσεις καθώς και σε σεμινάρια, δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ.

5. Οφείλουν, σε όλους τους αγώνες που μετέχουν, να σέβονται τους κανόνες που αφορούν την τοποθέτηση και την κατάσταση των διακριτικών αριθμών που φέρουν στην αθλητική τους περιβολή και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που παρεμποδίζουν την προβολή των οργανωτών και χορηγών του αγώνα (π.χ. δίπλωμα του αριθμού).

5. Δεν επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων των αθλητών και αθλητριών στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η εθνική ομάδα.

6. Δεν επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων των αθλητών και αθλητριών στους ξενώνες της Ομοσπονδίας καθώς και στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η Εθνική ομάδα.

7. Πρέπει να γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας στους τυχόν ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεών τους .

8. Οφείλουν να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν τα εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι συμβατές με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος ειδικότερα και μπορούν να προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέματος θα επιληφθεί η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων ή η Δικαστική Επιτροπή, που θα κάνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με δυνατότητα παραπομπής στην ΕΦΙΠ.

9. Οι αθλητές-αθλήτριες των κατηγοριών του Σχεδιασμού, καθώς και οι αθλητές των προεθνικών ομάδων, που υποστηρίζονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να τίθενται υπό την προπονητική καθοδήγηση Ομοσπονδιακών Προπονητών οιασδήποτε βαθμίδας ή άλλων προπονητών της επιλογής ή της έγκρισης της ΕΠΕΟ (οι οποίο πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος).

* Με την έναρξη της αγωνιστικής προετοιμασίας (Οκτώβριος), δηλώνουν υπεύθυνα στην ΕΠΑΣ τον προπονητή με τον οποίο θα συνεργασθούν ο οποίος θα πρέπει να έχει την έγκριση της ΕΠΑΣ και θα έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της παρακολούθησης του προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματός τους.
* Αλλαγή προπονητή στη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς, επιτρέπεται για πολύ σοβαρους λόγους και μόνο με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Στην αντίθετη περίπτωση ο νέος προπονητής δεν θα δικαιούται τις πάσης φύσεως παροχές της Ομοσπονδίας, που προκύπτουν από διακρίσεις του αθλητή – αθλήτριας του και περιλαμβάνονται στο σύστημα πριμοδότησης – βαθμολόγησης του ισχύοντος σχεδιασμού.
Εφόσον όμως υπάρξει έγκριση της Ομοσπονδίας οι τυχόν έκτακτες παροχές «πριμ», που θα καταβάλλονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μοιράζονται στους δύο προπονητές ανάλογα με το χρονικό διάστημα,. που ο καθένας είχε υπό την προπονητική του επίβλεψη τον αθλητή ή την αθλήτρια .

10. Υποχρεούνται σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και της I.A.A.F. (άρθρο 19) να καταθέτουνστην Ομοσπονδία τα προσωπικά συμβόλαια, που συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς .

11. Στην αρχή της περιόδου (1-15 Οκτωβρίου) δηλώνουν εγγράφως στην Ομοσπονδία τον εκπρόσωπο τους (Manager εφόσον υπάρχει), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή τους σε αγώνες του εξωτερικού .
Για τη συμμετοχή τους σε διεθνή meetings Ι.Α.Α.F. και Ε.Α.Α. ζητούν έγκαιρα και εγγράφως (μέσω του προπονητή τους ή του εκπροσώπου τους) την έγκριση της Ομοσπονδίας καθώς και να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε όλους τους αγώνες που θα κάνουν εντός Ελλάδος. Επίσης πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και έγκαιρα την ΕΠΑΣ, όταν χρειάζεται η εξασφάλιση αδείας από την εργασία τους (υπηρεσία δημοσίου κ.α.) ή τις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας (για τους υπηρετούντες).

12. Όταν τους ζητηθεί, με νόμιμη διαδικασία κλήσης, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε έλεγχο αντί – ντόπινγκ (Doping Control), με βάση τα ισχύοντα διεθνώς από την I.A.A.F. (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι). Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η αθλήτρια θα στερείται των παροχών του σχεδιασμού, μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής, που θα τους επιβληθεί, αλλά και θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις οικονομικές απολαβές, που έχει λάβει από την ημερομηνία έναρξης της ποινής που θα επιβληθεί.

13. Κάθε αθλητής – αθλήτρια θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος για έλεγχο ντόπινγκ, που μπορεί να διενεργηθεί είτε από τον παγκόσμιο οργανισμό ενάντια στο ντόπινγκ (W.A.D.A.), είτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (Εθνικό συμβούλιο καταπολέμησης doping) και έχει προγραμματισθεί από την IAAF, είτε από άλλο αθλητικό φορέα (π.χ. Γ.Γ.Α. Δ.Ο.Ε. Ε.Ο.Ε., Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)
Ειδικότερα, όσον αφορά την αποστολή των «where aboutʼs» στην Παγκόσμια Ομοσπονδία (I.A.A.F.) και στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τη διαδικασία υλοποιεί ο κάθε αθλητής-αθλήτρια με δική του αποκλειστικά ευθύνη, όπου συμπληρώνει και αποστέλλει έγκαιρα τη φόρμα εντοπισμού αθλητή ηλεκτρονικά ή με Fax στην Ι.Α.Α.F. (ADAMS) η στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Ο προπονητής του αθλητή είναι συνυπεύθυνος για την ακρίβεια και την τήρηση των στοιχείων των «where about» έναντι της Ομοσπονδίας.

14. Με εισσήγηση της ΕΠΑΣ καθορίζεται κάθε χρόνο η κατάσταση των αθλητών-αθλητριών, που δικαιούνται διαμονής στους ξενώνες Αγίου Κοσμά, του Ολυμπιακού Σταδίου αλλά και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ξενώνων. Σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία διακόπτει την παραμονή τους σε αυτούς. Επίσης με ειδσήγηση της ΕΠΑΣ διακόπτεται η διαμονή στους ξενώνες εκείνων των αθλητών-αθλητριών, που βρέθηκε θετικό δείγμα τους σε έλεγχο doping ή που έχουν διακόψει την προπονητική τους προετοιμασία .

15. Η ΕΠΑΣ με εισήγηση της προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., εγκρίνει δαπάνες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες περοετοιμασίας τους (διατροφή, ιατρικές δαπάνες, αεροπορικά εισιτήρια, τόσο τα δικά τους όσο και του προπονητή τους για τη συμμετοχή τους σε αγώνες ή για προετοιμασίες κλπ) .

16. Η Ομοσπονδία παρέχει πλήρη ιατρική και φυσιοθεραπευτική κάλυψη μέσα από την υγειονομική της υπηρεσία στους αθλητές – αθλήτριες του σχεδιασμού, καθώς και σε αθλητές – αθλήτριες των προεθνικών ομάδων
Μετάβαση στο Εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, η οποία θα πραγματοποιείται μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητη, μετά από εισήγηση της υγειονομικής επιτροπής του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. .

17.Εκτός όλων των παραπάνω είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τον κανονισμό Αθλήματος το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό και να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

18. Σε περίπτωση παραβίασης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η Ομοσπονδία ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, μπορεί να επιπλήττει, να περικόπτει ή να αναστέλλει τις παροχές, που προβλέπει η κατηγορία του Σχεδιασμού, στην οποία είναι ενταγμένος ο αθλητής – αθλήτρια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Άλλοι κανονισμοί / υποχρεώσεις

-> Υποχρεώσεις Ομοσπονδιακών προπονητών και προπονητών που γυμνάζουν αθλητές-τριες που είναι ενταγμένοι στο σχεδιασμό