Χρονομέτρηση αγώνων δρόμου

Η χρονομέτρηση αγώνων δρόμου πέρα από τη διαδικασία με χρονόμετρο ηλεκτρονικό / χειρός, γίνεται συνήθως με τσιπ ” Transponders” που δένονται πχ στο παπούτσι ή πιο συχνά πλέον βρίσκονται προσκολλημένα στον αριθμό συμμετοχής (bib).

Το τσιπ βασίζεται σε Radio Frequency Identification (RFid) και με μοναδικό κωδικό το καθένα επικοινωνεί σε συγκεκριμένη συχνότητα με δέκτες που τοποθετούνται σε αφετηρία-τερματισμό και συνήθως ορισμένα ενδιάμεσα σημεία. Μεταδίδει το χρόνο και άμεση πληροφόρηση στο σύστημα δεδομένων που είναι συνδεδεμένο με τα στοιχεία του αθλητή που έχει αντιστοιχηθεί.

Δίνει έτσι και το χρόνο που μεσολαβεί από το χρόνο του πρώτου πυροβολισμού – έναρξης του αγωνίσματος [gun time] μέχρι τη στιγμή που ο δρομέας θα περάσει το σημείο αφετηρίας και προκύπτει και ο καθαρός χρόνος [net-time] που είναι σημαντικός για όσους δεν ξεκινούν στην πρώτη γραμμή (βέβαια για την επίσημη κατάταξη των πρώτων χρησιμοποιείται to gun-time)

Ο χρόνος στρογγυλοποιείται στο επόμενο δευτερόλεπτο.

Οι κανονισμοί της IAAF επιτρέπουν την επίσημη χρονομέτρηση με transponders

IAAF Rule 165.24 – Transponder System

a) none of the equipment used at the start, along the course or at the finish line constitutes a significant obstacle or barrier to the progress of the runner
b) the weight of the transponder and its housing carried on the runners’ uniform, race number or shoe is not significant.
c) the system is synchronized to the start signal. The official time is that elapsed between the start signal and the runner reaching the finish line. The time elapsed between a runner crossing the start and the finish line can be made known to the runner, although it will not be considered the official time.
d) the system requires no action by the runner during the competition, at the finish line or at any stage in the results processing
e) For all races, all times not ending in zero shall be converted and recorded to the next longer whole second, e.g. 2:09:44.3 shall be recorded as 2:09:45. 103 RULE 165 IAAF COMPETITION RULES 2018-2019 Note: The official time shall be the time elapsed between the firing of the starting gun (or the synchronised start signal) and the athlete reaching the finish line. However, the time elapsed between an athlete crossing the start line and the finish line can be made known to him, but will not be considered an official time.
f) Whilst the determination of the finishing order and times may be considered official, Rules 164.2 and 165.2 must be applied where required.
Note: It is recommended that Judges and/or video recording(s) also be provided to assist in determining the finishing order and the identification of athletes. It is important that when using transponder timing that appropriate back-up systems are put in place by the Organisers, especially to respect Rule 165.24(f). The provision of back-up Timekeepers, and more importantly Finish Judges to adjudicate on close finishes (which might not be differentiated by chip timing) is strongly recommended.

Εταιρείες χρονομέτρησης στην Ελλάδα