Αξιολόγηση σωματείων

 • 2022 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, Σ.Α.Κ.Α., ΓΣ Σέρρες ’93
 • 2021 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, Αμεινίας Παλ., Σ.Α.Κ.Α.
 • 2020 –
 • 2019 ΓΣ Κηφισιάς, Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΑΓΣ Ιωαννίνων
 • 2018 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς, ΑΓΣ Ιωαννίνων
 • 2017 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς, Σ.Α.Κ.Α.
 • 2016 ΓΣ Κηφισιάς, Ελ.Βενιζέλος Χανίων, Αμεινίας Παλ.
 • 2015 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς, Ο.Φ.Η.
 • 2014 Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς, Πανελλήνιος ΓΣ
 • 2013 Πανελλήνιος ΓΣ, Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς
 • 2012 Πανελλήνιος ΓΣ, Ελ.Βενιζέλος Χανίων, ΓΣ Κηφισιάς
 • 2011 Πανελλήνιος ΓΣ, Πανιώνιος ΓΣΣ, Ελ.Βενιζέλος Χανίων
 • 2010 Πανελλήνιος ΓΣ, Ελ.Βενιζέλος Χανίων, Ολυμπιακός
 • 2009 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Ελ.Βενιζέλος Χανίων
 • 2008 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Ηρακλής Θ.
 • 2007 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Πελασγός Λ.
 • 2006 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Ελ.Βενιζέλος Χανίων
 • 2005 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Πελασγός Λ.
 • 2004 Πανελλήνιος ΓΣ, Ολυμπιακός, Αίολος Μακεδονίας