Χαρακτηρισμός επίλεκτου αθλητή – στρατευμένου

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ.ΠΡΟΫΠΟθΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

1. Ο χαρακτηρισμός «Επίλεκτος Αθλητής» για έναν στρατευμένο προϋποθέτει υψηλό επίπεδο απόδοσης και επίδοσης αθλητού και συνεπάγεται ανάλογες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη προπονητική και αγωνιστική δραστηριότητα του. Αποτελεί σοβαρό κίνητρο για τους στρατευμένους αθλητές και τους επιτρέπει τη συνέχιση της αθλητικής τους δραστηριότητας κατά το χρόνο της στράτευσης τους, για προαγωγή του αθλητισμού σε εθνικό επίπεδο.

2. Οι αθλητές που χαρακτηρίζονται Επίλεκτοι δεν θα υπερβαίνουν τους 140, κατανέμονται δε κατά κλάδο, όπως παρακάτω:
α. Στρατός Ξηράς: 88
β. Πολεμικό Ναυτικό: 26
γ. Πολεμική Αεροπορία: 26

3. Αν ο αριθμός των αθλητών που χαρακτηρίζονται ως επίλεκτοι υπερβαίνει τον αριθμό (140) που έχει καθορισθεί με την παράγραφο 2 του παρόντος, για τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολύνσεις της παρούσας Διαταγής, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα εξής κριτήρια :
α. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
β. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
γ. Σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

4. Χαρακτηρίζεται ως «επίλεκτος» ένας στρατευμένος αθλητής, ο οποίος διακρίθηκε σε Ολυμπιακό αγώνισμα ατομικού αθλήματος ή σε ομαδικό Ολυμπιακό άθλημα ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, που διεξάγεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες (θερινούς ή χειμερινούς) και εκπληρώνει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Αθλητής, που κατά το έτος της κρίσεως χαρακτηρισμού του ως «επίλεκτου» ή το προηγούμενο αυτού, έχει συμμετάσχει με τις αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (θερινούς ή χειμερινούς).
β. Αθλητής, που κατά το έτος της κρίσεως χαρακτηρισμού του ως «επίλεκτου» ή το προηγούμενο αυτού, έχει συμμετάσχει με τις αντίστοιχες Εθνικές Ομάδες σε Παγκόσμια – Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα, σε Μεσογειακούς – Βαλκανικούς αγώνες, σε Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα καθώς και σε Παγκόσμια Στρατιωτικά Πρωταθλήματα, και έχει πετύχει τις παρακάτω αγωνιστικές διακρίσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του υποπαραγράφου δ:
(1) 1η – 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(2) 1η – 6η νίκη σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(3) 1η – 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, Νέων ή Ελπίδων, σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(4) 1η – 6η νίκη σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νέων ή Ελπίδων, σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(5) 1η – 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(6) 1η – 6η νίκη για ατομικά αθλήματα ή 1 η – 3η θέση σε ομαδικά αθλήματα ως μέλος των Εθνικών Ομάδων των ΕΔ που συμμετείχε σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα και διοργανώθηκε από το CISM.
(7) 1η – 3η νίκη σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(8) 1η – 3η νίκη σε Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, Εφήβων, Νέων σε ατομικά ή σε ομαδικά αθλήματα.
(9) 1η – 3η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών σε ατομικό άθλημα ή 1η νίκη σε ομαδικά αθλήματα την τελευταία αγωνιστική περίοδο.
γ. Αθλητής Ομαδικού Ολυμπιακού Αθλήματος που αγωνίζεται σε ομάδα ανώτατης κατηγορίας, ο οποίος κατά το έτος κρίσεως του ως «επίλεκτου» δεν εκπληρώνει καμία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων και εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, κατά προτεραιότητα:
(1) Έχει ενεργό συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς (1/2) αγώνες της ανωτάτης κατηγορίας του Εθνικού Πρωταθλήματος της τελευταίας προ της κατατάξεως του στις ΕΔ αγωνιστικής περιόδου, όπως προκύπτει από τα θεωρημένα από την οικεία Ομοσπονδία Φύλλα Αγώνων, ή την επίσημη στατιστική ανάλυση του Πρωταθλήματος.
(2) Έχει ενεργό συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς (1/2) αγώνες οποιαδήποτε κατηγορίας του Εθνικού Πρωταθλήματος ή Πρωταθλήματος Εξωτερικού της τελευταίας προ της κατατάξεως του στις ΕΔ αγωνιστικής περιόδου, όπως προκύπτει από τα θεωρημένα από την οικεία Ομοσπονδία Φύλλα Αγώνων, ή την επίσημη στατιστική ανάλυση του Πρωταθλήματος.
(3) Αγωνιζόμενος ως τερματοφύλακας έχει ενεργό συμμετοχή τουλάχιστον στο (1/3) των αγώνων Πρωταθλήματος της τελευταίας προ της κατατάξεως του στις ΕΔ αγωνιστικής περιόδου, όπως προκύπτει από τα θεωρημένα από την οικεία Ομοσπονδία Φύλλα Αγώνων, ή την επίσημη στατιστική ανάλυση του Πρωταθλήματος.
δ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις :
(1) Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.
(2) Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
(3) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσοτέρους από τους μισούς (1/2) αγώνες της κανονικής διάρκειας του αντίστοιχου Πρωταθλήματος.

5. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ συγκαλεί την Τεχνική Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 32 του (α) σχετικού, η οποία αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό των προτεινομένων Επίλεκτων αθλητών. Διαβιβάζει στα ΓΕ, τους πίνακες των χαρακτηρισθέντων προκειμένου να τοποθετηθούν στο ΑΚΕΔ ή σε Μονάδες/ Υπηρεσίες εκτός ΑΚΕΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παραρτήματος «Γ».

6. Οι χαρακτηρισθέντες σαν «Επίλεκτοι αθλητές» υποχρεούνται να :
α. Παρακολουθούν και συμμετέχουν στις προπονήσεις και αγώνες των Εθνικών Ομάδων, της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και των Ομάδων των Κλάδων τους.
β. Επιδεικνύουν ευγενή άμιλλα, κόσμια εμφάνιση και υψηλό ήθος ανάλογο της αθλητικής ιδιότητας τους.
γ. Επιδεικνύουν επίσης την αρμόζουσα στρατιωτική συμπεριφορά, διαπνέονται από υψηλό αθλητικό πνεύμα και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους στρατευμένους.
δ. Προσκομίζουν στα ΑΚΕΔ, οι μεν αθλητές των Εθνικών ομάδων, βεβαίωση ανά τετράμηνο από την οικεία ομοσπονδία ότι εξακολουθούν να είναι μέλη των Εθνικών ομάδων, οι δε αθλητές των συλλόγων των ανωτάτων Κατηγοριών, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και κάθε τετράμηνο Φύλλα Αγώνων ή Στατιστική Ανάλυση του οικείου Πρωταθλήματος, όπου θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή τους στους αγώνες των συλλόγων της Ανώτατης Κατηγορίας. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας τους, συνεπεία τραυματισμού τους, θα προσκομίζουν βεβαίωση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας τους, όπου θα πιστοποιείται το είδος του τραυματισμού, θεωρημένη από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της αντίστοιχης Ομοσπονδίας, με δικαίωμα πιστοποίησης του τραυματισμού από την αντίστοιχη Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του οικείου ΓΕ.
ε. Οι Διοικητές των ΑΚΕΔ, να αναφέρουν ανά τρίμηνο στο Τμήμα Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ την αθλητική πορεία καθώς και τυχόν μεταβολές των «επίλεκτων» αθλητών της δυνάμεως των.

7. Οι επίλεκτοι Αθλητές αποχαρακτηρίζονται από την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού του ΑΣΑΕΔ μετά από εισήγηση :
α. Της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Α.
β. Της οικείας Ομοσπονδίας.
γ. Των Διοικητών ΑΚΕΔ.
δ. Του οικείου Γενικού Επιτελείου τους.
ε. Του Τμήματος Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ ή της Τεχνι¬κής Επιτροπής Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Ένα (1) μήνα πριν την απόλυση τους.
(2) Εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χαρακτηρίστηκε ως «επίλεκτος» αθλητής και δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού που απαιτούνται, μετά την παρέλευση τετραμήνου από τον χαρακτηρισμό του, πλην τραυματικής αιτίας η οποία θα βεβαιώνεται από την αντίστοιχη Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Κλάδου στο οποίο υπηρετεί.
(3) Εάν τιμωρηθούν με τελεσίδικη απόφαση από την οικεία Ομοσπονδία για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή για αντιαθλητική συμπεριφορά.
(4) Εφ’ όσον τιμωρηθούν επίσης με τελεσίδικη απόφαση για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για ποινικό αδίκημα (πχ λιποταξία, κλπ).
(5) Εφ’ όσον κληθούν να συμμετάσχουν με την Εθνική Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων ή τις αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές ομάδες του αντίστοιχου Κλάδου σε διεθνείς ή εσωτερικές διοργανώσεις και δεν προσέλθουν, πλην τραυματικής αιτίας η οποία θα βεβαιώνεται από την αντίστοιχη Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Κλάδου στο οποίο υπηρετούν.
(6) Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του Κλάδου στο οποίο υπηρετούν και εφόσον καταταγούν αθλητές με καλύτερες αγωνιστικές διακρίσεις ανεξάρτητα από το άθλημα.

8. Αθλητές που έχουν αποχαρακτηρισθεί για πειθαρχικά παραπτώματα δεν δύνανται να επανακριθούν.

9. Οι αποχαρακτηριζόμενοι αθλητές, πλην αυτών της παραγράφου 7ε (1), μετατίθενται υποχρεωτικά, με εισήγηση της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, εντός δήμερου, με μέριμνα των Γ.Ε.

10. Η Τεχνική Επιτροπή, ανωτέρω παραγράφου 7, για τον Χαρακτηρισμό ή Αποχαρακτηρισμό Επίλεκτων αθλητών συγκαλείται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο άμα την κατάταξη των προς χαρακτηρισμό «επίλεκτων» αθλητών ή εκτάκτως, εφόσον απαιτηθεί, κατά την κρίση του Διευθυντού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.

πηγή: ΑΣΑΕΔ