Τραυματισμοί

ΘΛΑΣΗ ΜΥΩΝ

Τοπικός τραυματισμός στη περιοχή των μυών ή στη μυοτενόντια περιοχή κοντά στις αρθρώσεις, με ρήξη των μυικών στοιχείων, μικρή (α’ βαθμού, γύρω στο 5%) ή μερική με διατήρηση της συνέχειας αλλά και ρήξη των τριχοειδών αγγείων με δημιουργία αιματώματος (β’ βαθμού) ή ολική (γ’ βαθμού)

Συμπτώματα:

 • Άμεσος πόνος
 • Τοπική ευαισθησία στη περιοχή
 • Ανάπτυξη οιδήματος (πρηξίματος)
 • Περιορισμός της κίνησης στις κοντινές αρθρώσεις
 • Συχνά μπορεί άμεσα να παρατηρηθεί εκχύμωση (μελάνιασμα) στην περιοχή της θλάσης. (λέγεται και αιμάτωμα).

Αντιμετώπιση:

 • Συντηρητική αγωγή – ιδίως σε Α’ βαθμού
 • Τοποθέτηση πάγου τις δυο πρώτες ημέρες
  (τα ψυκτικά στην αρχή απλά ελαττώνουν τον πόνο)
 • Περίδεση του μυός με ελαστικό επίδεσμο
 • Χρήση ναρθήκων ανάπαυσης εαν χρειαστεί
 • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Φυσικοθεραπεία για αποκατάσταση, εφόσον είναι απαραίτητο

Ο περιορισμός της φλεγμονής, η σύσπαση του μυός χωρίς κίνηση, η ανάκτηση του πλήρους εύρους κίνησης των αρθρώσεων είναι διαδοχικά τα πρώτα μελήματα. Όταν οι ενεργητικές κινήσεις στο μέλος γίνονται χωρίς πόνο, σειρά παίρνουν οι διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Συνήθως η αποκατάσταση είναι κοντά στη μια εβδομάδα για Α’ βαθμού και 2-4 εβδομάδες για Β’ βαθμού. Σε Γ’ βαθμού θα γίνει επέμβαση.
Σε βάθος χρόνου, πολλές θλάσεις μυών είναι πιθανό να δημιουργήσουν επασβεστώσεις.

ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης, η οποία δεν ακολουθείται από μετατόπιση των αρθρικών επιφανειών.

Συμπτώματα:

 • Πόνος και ευαισθησία περιοχής.
 • Οίδημα.
 • Εκχύμωση.
 • Δυσκινησία.

Αντιμετώπιση:

 • Τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων επί 10-20 λεπτά.
 • Περίδεση με ελαστικό επίδεσμο για ακινητοποίηση άρθρωσης
 • Ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, ή ανύψωση σε αναπαυτική θέση αν πρόκειται για πόδι.
 • Ανάπαυση.

Rest – ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ
Ice – ΠΑΓΟΣ
Compression – ΕΠΙΔΕΣΗ
Elevation – ΑΝΥΨΩΣΗ

Η αντιμετώπιση της φλεγμονής και σταδιακά η ενδυνάμωση αρχικά ισομετρικά και η ανάκτηση του εύρους κίνησης είναι που πρέπει να γίνουν, με έμφαση στην ιδιοδεκτικότητα.

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ

Κάκωση συνδέσμων μιας άρθρωσης με μετατόπιση των αρθρικών επιφανειών των οστών.

Συμπτώματα

 • Παραμόρφωση.
 • Δυνατό, αφόρητο άλγος με την κίνηση.
 • Έλλειψη κίνησης.
 • Οίδημα (όχι απαραίτητα).
 • Εκχύμωση (όχι απαραίτητα).

Αντιμετώπιση

 • Επιθέματα Επιθέματα ψυχρά επί 10–15 λεπτά.
 • Ακινητοποίηση άρθρωσης με πρόχειρο νάρθηκα.
 • Τοποθέτηση μέλους σε αναπαυτική θέση.
 • Απαγορεύεται ανάταξη από μη ειδικό ιατρό.
 • Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.