Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης με την υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, διοργανώνει τους αγώνες στίβου «33α ΚΝΩΣΕΙΑ 2020», οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
2) ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ :
► ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ: Δρόμοι, Άλματα, Ακοντισμός
► ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Σφαιροβολία, Δισκοβολία, Σφυροβολία

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Στους αγώνες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμ-φωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών» και εί-ναι γεννημένοι – ες το 2007 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.
β) Οι αθλητές – αθλήτριες μπορούν να συμμετέχουν στα αγωνί-σματα, σύμφωνα με τα έτη γέννησης που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

4) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι αθλητές – τριες θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη γραμματεία των αγώνων 60΄ πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, παρουσιάζοντας απαραίτητα το δελτίο τους και την κάρτα υγείας αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώ-νων στίβου, στην αίθουσα κλήσης οι αθλητές – τριες θα παρουσιάζουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα παρακάτω:
α) Οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν στα αγωνίσματα από 800μ και μεγαλύτερης απόστασης και στη σκυταλοδρομία 4Χ200, πρό-σφατή ιατρική βεβαίωση (το πολύ 2 ημέρες πριν από τον αγώνα), ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον COVID – 19 ή αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό που θα έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή τους αγωνίσματος.
β) Για όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα, οι αθλητές – τριες θα προσκομίζουν προσωπική δήλωση ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα του COVID – 19.

5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Το αρχικό και τα διαδοχικά ύψη στα αγωνίσματα του ύψους θα κα-θοριστούν από το τεχνικό υπεύθυνο των αγώνων σε συνεργασία με τους προπονητές των σωματείων.
2) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί στίβου 2020 – 21.
3) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τε-χνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονι-σμούς.

6). ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ:
Στο πλαίσιο πρόληψης της διάδοσης του COVID – 19, δεν θα πραγμα-τοποιηθούν απονομές επάθλων.

7) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεω-τική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και α-γώνες.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή θα είναι θεω-ρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κανένας αθλητής – αθλήτρια δεν θα αγωνιστεί εάν δεν επιδείξει στην αίθουσα κλήσης την κάρτα υγείας αθλητή και ότι άλλο αναφέρεται στην παράγραφο 4 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης του COVID – 19 .
Η πιστοποίηση υγείας αθλητή ισχύει για ένα (1) έτος από την ημε-ρομηνία της ιατρικής θεώρησης.
Σε κάθε περίπτωση όμως, για τα θέματα που αφορούν την υγεία των αθλητών – τριών, αλλά και για κάθε πιθανό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των αγώνων σε έναν αγωνιζόμενο και οφείλεται σε έλλειψη ολοκληρωμένου προληπτικού ιατρικού ελέγχου, υπεύθυνοι είναι ο εκπρόσω-πος του σωματείου και ο προπονητής που δηλώνουν αυτούς τους αθλητές – τριες και σε καμία περίπτωση οι διοργανωτές των αγώνων.

Προηγούμενο άρθροΜιραμπελο (Αγ.Νικόλαος) 17.6.2020
Επόμενο άρθροΚνώσεια (Ηράκλειο) 20.6.2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ