60μ εμπ ΠΚΒ΄: Νταμιάνοβα Σ. (Βενιζ) 11.96, Χ.Παπαδάκη (Βενιζ) 12.74, Σαρτζετάκη Υ.(Βενιζ) 12.74

Ακόντιο ΠΚΑ΄: Καπνισάκη Ειρήνη (Βενιζ) 25.40

3000μ Γυναικών: Σφακιωτάκη Ι.(Βενιζ) 12.32.29

Μήκος ΠΠΑ΄: Κονταράκης Β. (Βενιζ) 5.77, Καλαϊτζάκης Ν.(Κυδων) 5.28, Ντούντια Β. (Κυδων) 5.17

3000μ Ανδρών Μπενσαλέμ Μωχ. (Κύδων) 8.57.42

1500μ Ανδρών: Ετ. Αμπτελμπάστ (Κύδων) 4.28.72, Κούτρας Χ. (Βενιζ) 4.35.87, Καρυμπίδης Δ. (Κύδων) 4.42.56

Σφαίρα ΠΚΑ΄: Καπνισάκη Ειρ. (Βενιζ) 9.93, Βερυκάκη Αγ. (Κύδων) 8.98

600μ ΠΚΑ΄: Χατζηδάκη Ελ. (ΟΚΑ Αρκάδι) 1.43.07

400μ Γυναικών: Χατζηδάκη Ελ. (ΟΚΑ Αρκάδι) 1.08.91, Κουτζαμπουζούκη (ΟΚΑ Αρκάδι) 1.14.40

Μήκος Γυναικών: Σιουμάλα Νεφ. (Κύδων) 5.32, Κιτράκη Ελ. (Αρκάδι) 4.77, Λαγουβάρδου Αθ.(Κύδων) 4.68

Σφαίρα Παίδων: Δουρουντάκης Εμμ. (Ελ.Βενιζ) 14.84μ, Καβρός Νικ.(Βενιζ) 13.81, Πετράκης Μαν. (Βενιζ) 12.46

Ακόντιο Παίδων: Κοκκινάκης Γιώργος (Βενιζ) 53.45, Μπερτάκης Κ.(Κύδων) 40.30

1000μ ΠΠΑ΄: Παναγόπουλος Δημ. (Αρκάδι) 2.48.5

150μ ΠΠΑ΄: Καλαϊτζάκης Ν. (Κύδων) 19.09, Ντούντια Β. (Κύδων) 19.49, Ταμαπαλής Μιχ. (Αρκάδι) 20.00

300μ ΠΚΑ΄: Καποκάκη Ν. (Κύδων) 46.28, Στρογγυλού Ν. (Βενιζ) 47.19, Μανδραμπατζάκη Ελ. (Κύδων) 52.31

3000μ Βάδην ΠΚΑ΄: Μανωλεσάκη Χρ. (Κύδων) 18.52.5, Καλαγασίδη (Αρκάδι) 19.05.6, Βερδινάκη Σ. (Αρκάδι) 19.41.3

300μ ΠΠΑ΄: Ντίμα Κ. (Βενιζ) 39.28, Πελεκανάκης Β. (Αρκάδι) 39.45, Καλαϊτζάκης Ν. (Κύδων) 41.99

Μήκος ΠΚΑ¨: Μπουράκη Αρ. (Βενιζ) 4.72, Καπνισάκη Ειρ. (Βενιζ) 4.42, Γιακουμογιαννάκη Α. (Κύδων) 4.38

80μ ΠΚΑ΄: Τζουγκαράκη Δ. (Βενιζ) 10.90, Παϊζάκη Κυριακή (Κύδων) 11.06, Αρναντωνάκη Γ. (Βενιζ) 11.22

100μ Ανδρών: Κοντζεδάκης Δ. (Κύδων) 11.91, Μπούτσουκας Μ. (Βενιζ) 12.33, Σκουλάκης Γ. (Κύδων) 12.50

1000μ ΠΚΑ¨: Μανδραμπατζάκη Ελ. (Κύδ) 3.37.29, Κουτουλάκη ε. (Βενιζ) 3.44.21

Τριπλούν Ανδρών: Ανδριανίδης Α.(Βενιζ) 13.82, Αποστολίδης Γ. (Βενιζ) 12.76, Κυτράκης θ. (Βενιζ) 12.32

Ύψος ΠΚΒ΄: Σαρτζετάκη Υ.(Βενιζ) 1.25, Τσιρτσάκη Κ.(Βενιζ) 1.20, Ανδρουλιδάκη Ε. (Βενιζ) 1.10

Επί κοντώ Γυν: Μιχιταριάν Αγ. (Βενιζ) 2.40

Επί κοντώ Ανδρών: Αβετικιάν Ιωάννης (Βενιζ) 3.20, Νταμοτσίδης Β. (Βενιζ) 2.90

200μ Ανδρών: Κοντζεδάκης Δ. (Κύδων) 24.11, Τζελεσης Π. (Κύδων) 24.42, Μάνταρας Αλ. (Κύδων) 24.62

Μήκος ΠΠΒ΄: Γαλανάκης Θ. (Κύδων) 4.85, Σκουλούδης Μ. (Βενιζ) 4.18, Νικολακάκης Α. (Βενιζ) 4.17

800μ Γυναικών : Κοτζαμποθυτζούκη Ελ. (Αρκάδι) 2.51.4

800μ Ανδρών: Τζουρμπάκης Μι. 2.01.7, Παρφένωφ Κύριλος (Ελ.Βεν) 2.14.0

400μ Ανδρών: Πατεράκης Εμ. (Κύδων) 51.27, Φραντζεσκάκης Λ. (Κύδων) 51.34, Μανωλεδάκης Γ. (Κύδων) 51.88

600μ ΠΠΒ΄: Μπαγουράκη Ι. (Αρκάδι) 1.47.57, Κατριτζιδάκης Γ. (Βενιζ) 1.54.3

Σφαίρα Γυναικών: Τσουκαλά Αννα (Βενιζ) 13.86μ, Γιακουμάκη Ελ. (Βενιζ) 7.84, Βορεινάκη Χρ. (Βενιζ) 6.96μ

Ύψος ΠΠΒ΄: Βουρδουμπάς Π. (Βενιζ) 1.35μ, Κουκουράκης Γρ. (Βενιζ) 1.30μ, Νικολακάκης Α. (Βενι) 1.30μ

1000μ ΠΚΒ ΄: Γαβρηλάκη Ε. (Βενιζ) 3.45.3, Σιαφλέκη (Αρκάδι) 3.46.0, Χατζηδάκη Ε. (ΟΚΑ Αρκάδι) 4.02.2

Σφαίρα ΠΠΑ΄: Δουρουντάκης Γ. (Βενιζ) 12.68, Κουλιεράκης Ν. (Βενιζ) 11.92, Μεγκλέμπεη Ι. (Κύδων) 11.66

1000μ ΠΠΒ΄: Τσοντάκης Γ. (Βενιζ) 3.23.4, Αργυρουδάκης Στ. (Βενιζ) 3.27.7, Μαστοράκης β. (ΓΕΗ) 3.28.9

150μ ΠΚΑ΄: Τζουγκαράκη Δ. (Βενιζ) 20.61, Αρναντωνάκη Γ. (Βενιζ) 20.68, Παϊζάκη Κ. (Κύδων) 21.02

60μ ΠΚΒ΄: Αρναντωνάκη Ι. (Βενιζ) 8.83, Μπιτζανάκη Αν. (Κύδ) 8.95, Σκανδαλάκη Α. (Βενιζ) 9.02

200μ Γυν: Ροκάκη Κατ. (Βενιζ) 28.10, Βενετάκη Β. (Αρκάδι) 29.16, Δρακακάκη Β. (Κύδων) 30.56

100μ Γυναικών: Ροκάκη Κ. (Βενιζ) 13.50, Αλεξανδράκη Μ.(Κύδων) 13.51, Λαγουβάρδου Αθ. (Κύδων) 13.76

Ύψος Ανδρών: Ανδρουλιδάκης Μαν.(Βενιζ) 1.90μ, Μανουσέλης Ν. (Βενιζ) 1.85μ, Πεντάρης Αν. (Βενιζ) 1.45μ

Σφύρα Γυναικών: Μαλιαρού Φ. (ΓΕΗ) 51.68, Γραμματικάκη Χρ. (ΓΕΗ) 44.95

Μήκος ΠΚΒ΄: Αρναντωνάκη Ι. (Βενιζ) 4.35, Μοχλάκη Β. (Βενιζ) 4.32, Κρητικάκη Αθ. (Κύδων) 4.08

Ύψος Γυναικών: Μπκιαράι Ε.(Αρκάδι) 1.50μ, Μπουράκη Αρ. (Βενιζ) 1.50μ, Τζέλεση Πολ. (Κύδων) 1.35μ

60μ ΠΠΒ΄: Ματσαμάκης Στ. (Βενιζ) 8.23, Βογιατζάκης Γ. (Κύδων) 8.39, Μαραγκάκης (Βενιζ) 8.68

Σφαίρα ΠΠΒ΄: Γαλανάκης Α. (Κύδων) 11.10, Πιτσουλάκης Κ. (Κύδων) 9.89, Αλεξάκης Ν. (Αρκάδι) 9.84

80μ ΠΠΑ΄: Καλαϊτζάκης Ν. (Κύδ) 10.35, Βιδάκης Μ. (Ελ. Βενιζ) 10.39, Ντήμας Κ. (Βενιζ) 10.45

Ακόντιο ΠΠΑ΄: Μούργου Κ. (Κύδων) 37.70, Σκύρλας Ρ. (Κύδων) 29.86, Πενταράκης Β. (Βενιζ) 29.50

Σφαίρα ΠΚΒ¨: Μπαγκάκη Ε. (Αρκάδι) 8.85, Κλαψινού Π. (Αρκάδι) 6.88, Σφακιανάκη Χ. (Κύδων) 6.14

80μ ΠΚΑ΄: Τσουρουνάκη Ελ. (Βενιζ) 13.82, Καπνισάκη Ειρ. (Βενιζ) 16.07

Σφύρα ΠΠΑ΄: Σφιγκάκης Τ. (Βενιζ) 64.97, Αναστασάκης Μ. (Βενιζ) 59.48, Μαυρουδής Κ. (ΓΕΗ) 56.84

Σφύρα Παίδων : Φυλλαδιτάκης Ν. (Βενιζ) 59.40, Μανουσέλης Π. (Βενιζ) 57.85, Σφιγκάκης Τ. (Βενιζ) 56.86

Σφύρα ΠΚΑ¨: Βαμβουκάκη Κ. (ΓΕΗ) 50.30, Κουνδουράκη Μ. (Βενιζ) 44.14, Μαραβελάκη Ε. (Βενιζ) 38.71

Σφύρα Κορασίδων : Μαλιαρού Φ. (ΓΕΗ) 49.24, Γραμματικάκη Χρ. (ΓΕΗ) 43.30, Ντουντουλάκη Φρ.(Βενιζ) 42.34

Σφύρα Εφήβων: Νικολιδάκης ν. (ΓΕΗ) 54.60, Μανουσέλης Π. (Βενιζ) 47.40

60μ εμπ. ΠΠΒ΄: Γασπαράκης σ. (Αρκάδι) 10.97, Καλαϊτζάκης Γ. (Βενιζ) 11.83

600μ ΠΠΒ΄: Καλαγάνης Π. (Βενιζ) 1.52.8, Κατριτζιδάκης Μ. (Βενιζ) 2.11.0

Μήκος Ανδρών: Μιχαλέλης Δ. (Βενιζ) 7.05, Βαμβακάκης Ν. (Βενιζ) 6.37, Κυτράκης Θ. (Βενιζ) 6.29

Φωτογραφίες από τους αγώνες εδώ και σύντομα τα πλήρη αποτελέσματα

Προηγούμενο άρθροΓύροι πόλεων – Χίος (τελικός)
Επόμενο άρθροΤι είναι η φλεγμονή