Σε μια περίπου αντίστοιχη απόφαση με της Ελλάδος προχώρησε η Κύπρος ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπου ως προς το στίβο θα μπορούν μόνο να εισέρχονται με περιορισμούς οι αθλητές Υψηλών επιδόσεων από ΚΟΕ και Σχεδιασμό ΚΟΑ (->εδώ)

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ατομική άθληση σε ανοικτές εγκαταστάσεις για αθλήματα που χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας (στα οποία δεν εντάχθηκε ο στίβος) καθώς και ειδικά οι ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών σωματείων Α’ κατηγορίας, σε μικρές ομάδες των πέντε ατόμων.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν αριθμητικοί περιορισμοί ενώ δεν επιτρέπεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών.
Η δυνατότητα προπονήσεων για τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και με βάση πάντοτε την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων/ομίλων συνεχίζεται.

Στο Διάταγμα περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 22) του 2020.

2.1 Ο κανονισμός 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη και το κόμμα «αθλήσεως,», της φράσης «εξαιρουμένων εκείνων στους οποίους, με βάση τα Διατάγματα, επιτρέπεται η άθληση,».

2.2 Ο κανονισμός 2.7 του περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) αντικαθίσταται από τον 

α) Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών κι αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό υψηλής επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή,

β) επιτρέπεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η προπόνηση αθλητών κι αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό υψηλής επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή,

γ) επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Σωματείων που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας, οι ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε μικρές ομάδες των πέντε ατόμων, περιλαμβανομένου του προπονητή, χωρίς να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής τους.

2.3 Ο κανονισμός 2.8 του περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) αντικαθίσταται από τον 

(α) Επιτρέπεται η ατομική άθληση, ήτοι περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, σε ανοικτούς χώρους, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των γονέων των ανήλικων τέκνων που αθλούνται

(β) Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του Κανονισμού 2.1, επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοικτές εγκαταστάσεις για τα πιο κάτω ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας:
(i) αντισφαίριση, (ii) γκολφ, (iii) ιππασία, (iv) σκοποβολή, (v) τοξοβολία, (vi) υποβρύχια δραστηριότητα, (vii) ορειβασία-αναρρίχηση, (viii) αεραθλητισμός, (ix) μηχανοκίνητος αθλητισμός, νοουμένου ότι σε κάθε μηχανοκίνητο όχημα επιτρέπεται μόνο ένας αθλητής, (x) άθληση στη θάλασσα με ιστιοφόρα σκάφη (ιστιοπλοία), κανό και καγιάκ, νοουμένου ότι σε κάθε σκάφος επιτρέπεται μόνον ένας αθλητής.
Νοείται ότι, για όλα τα πιο πάνω αθλήματα, δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία πέραν των δύο προσώπων στην ίδια εγκατάσταση, χωρίς να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών (όπου εφαρμόζεται) και τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Αναφορικά με το νέο διάταγμα της Κυβέρνησης που αφορά στα μέτρα χαλάρωσης για την άθληση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζει ότι στο παρόν στάδιο επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η πρόθεση του Οργανισμού, σε συνεργασία και συνεννόηση πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, είναι όπως ο κατάλογος αυτός επεκταθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να ενταχθούν στη συγκεκριμένη εξαίρεση και οι αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στον Σχεδιασμό Ταλέντων του ΚΟΑ. Στόχος είναι όπως η επανένταξη των αθλητών των πιο πάνω σχεδιασμών γίνει σταδιακά και με ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει καταρτίσει γενικό πρωτόκολλο σωστής και ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επαναλειτουργήσουν. Το πρωτόκολλο αυτό έχει ήδη αποσταλεί στις Ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα ατομικά αθλήματα για τα οποία επιτρέπεται η άθληση κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να το προσαρμόσουν εάν χρειάζεται και να ενημερώσουν  τους αθλητές και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επαναλειτουργήσουν. Επιπρόσθετα, στις Ομοσπονδίες που επηρεάζονται έχει σταλεί σήμερα και το πρωτόκολλο που ετοίμασε το Υπουργείο Υγείας με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης για τους οργανωμένους αθλητικούς χώρους.
 
Αναφορικά με τα μέτρα που επιτρέπουν την ατομική άθληση σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις για συγκεκριμένα ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία πέραν των δύο προσώπων στην ίδια εγκατάσταση. 
(υπάρχουν κάποιες διευκρινίσεις για Σκοποβολή, τοξοβολία, ιππασία, γκολφ, καθώς και ατομικά μαχητικά αθλήματα /επαφής)

Τονίζεται ότι η χρήση των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται χωρίς να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών.
Η δυνατότητα προπονήσεων για τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και με βάση πάντοτε την εξέλιξη της κατάστασης.
Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων/ομίλων συνεχίζεται σύμφωνα και με το σχετικό διάταγμα ημερ. 30/04/2020 (ΚΔΠ 183/2020).

Συμπληρωματικές οδηγίες (ΚΟΑ) για Προσωπικό – Αθλητές – Προπονητές

1. Χρησιμοποιούμε μόνο ΜΙΑ είσοδο
2. Κατά την είσοδο αθλητών και προπονητών γίνεται έλεγχος με θερμόμετρο.
3. Η είσοδος επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε όσους αναγράφονται στον κατάλογο του ΚΟΑ που σας έχει προμηθεύσει ο Οργανισμός (αθλητές και προπονητές). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
4. Όλοι οι εισερχόμενοι, δηλαδή προσωπικό, αθλητές (εκτός ασφαλώς από την ώρα της προπόνησης), προπονητές,  συνεργεία συντήρησης κλπ. φοράνε ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ με αντισηπτικό που είναι τοποθετημένο στην είσοδο.
5. ΌΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ
– κρατάμε απόσταση ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ από τους άλλους
– δεν κάνουμε ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ  Ή ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ
– δεν ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ μας
6. Προσωπικό, Αθλητές και Προπονητές ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ προσωπικά και αθλητικά είδη, τα οποία πλένονται στο σπίτι
7.  Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δύσπνοιας σε μέλος του προσωπικού, αθλητών ή προπονητή ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ τον Υπεύθυνο του Χώρου.
8.  Σε περίπτωση επαφής με άλλο άτομο στη διάρκεια της προπόνησης, ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ Ή ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ και στη συνέχεια ξεπλένουμε το πρόσωπο μας με άφθονο νερό.
9.  Τα όργανα που χρησιμοποιούνται από αθλητές και οι επιφάνειες των χώρων ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ αμέσως μετά τη χρήση και ΠΡΙΝ  επαναχρησιμοποιηθούν από άλλο αθλητή.
10. Θεωρούμε δεδομένο ότι τα ρούχα προπόνησης θα πλένονται και  απολυμαίνονται στο σπίτι.
11.  Όλοι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ μπουκάλια με νερό, κατά προτίμηση εμφιαλωμένο
12. Αποδυτήρια, ντους, κλειστό γυμναστήριο και κυλικείο της εγκατάστασης ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ. Αποφεύγουμε τις τουαλέτες, οι οποίες ωστόσο καθαρίζονται και απολυμαίνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Προηγούμενο άρθροTorun2021: Με επιπλέον μέρα, με DNA για Κ20
Επόμενο άρθροΚαι το Ευρωπαικό Κ18 στο 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ