Η Γερμανική Ομοσπονδία επικοινώνησε μια σειρά προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση των προπονήσεων αλλά και αγώνων σε επίπεδο συλλόγων. Η διατήρηση αποστάσεων, η συχνή απολύμανση, τα πρωτόκολλα ελέγχου και εισόδου είναι βασικά, ενώ ανάλογα με το αγώνισμα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες.

Προπονήσεις

Σε Αθλητικά στάδια και αίθουσες θα γίνεται προπόνηση σύμφωνα με τους περιορισμούς αποστάσεων και οργάνωση περαιτέρω μέτρων ασφαλείας.
Τα πεδία προπόνησης μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει αγωνισμάτων, με μικρό αριθμό ατόμων σε αρκετά μακρινή απόσταση στους διαδρόμους (ευθεία, απέναντι ευθεία, 2 στροφές), 2 χώρους εσωτερικά των στροφών και στους διαθέσιμους χώρους/κονίστρες εκτός των διαδρόμων.

 • Τα πρότυπα υγιεινής πρέπει να καθοριστούν και να διατηρηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. απολυμαντικά, μάσκες, γάντια κλπ.) και να ελέγχεται και πρωτοκολληθεί σχέδιο απολύμανσης ή υγιεινής. Πρέπει να οριστούν ποιά είναι τα υλικά απολύμανσης, υλικά υγιεινής, μάσκες κλπ σε επαρκείς ποσότητες)
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων και ντους.
 • Εφαρμογή εβδομαδιαίου προγράμματος πληρότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται, σε συντονισμό με τους φορείς των αθλητικών εγκαταστάσεων. Εκεί θα αναφέρονται οι υπεύθυνοι επόπτες και όλα τα άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ονομαστικά.
 • Η συμφωνία του προγράμματος πληρότητας με τους φορείς των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωτική.
 • Η προπονητική λειτουργία μπορεί να γίνει αρχικά μόνο για ελεγχόμενη προπόνηση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας, δηλαδή μόνο με επίβλεψη και υπό την καθοδήγηση εξουσιοδοτημένου προπονητή ανά άτομο ή εάν επιτρέπεται έναν προπονητή ανά μικρές ομάδες με 4-5 αθλητές. Αυτό σημαίνει ότι ομαδική προπόνηση με μεγαλύτερα γκρουπ για παιδιά και γενικά νέους και ενήλικες αρχικά δεν είναι δυνατή.
 • Ο οργανισμός (πχ σωματείο που χρησιμοποιεί τις εκάστοτε εγκαταστάσεις) πρέπει να συμμορφώνεται με ελάχιστη απόσταση χρηστών τουλάχιστον 2μ έτσι ώστε να αποφεύγεται η άμεση φυσική επαφή.
 • Για όλους τους χρήστες της αθλητικής εγκατάστασης, θα πρέπει να καταγράφονται και εκτελούνται οδηγίες για συμπεριφορά και πρότυπα υγιεινής (π.χ. απολύμανση χεριών, υγιεινή για περίπτωση βήχα και φτάρνισμα, απόσταση κλπ.)
 • Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τον κίνδυνο SARS-CoV-2 πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων, να ανανεώνεται ανά εβδομάδα και να υπάρχει επανεξέταση πριν από κάθε φορά από τον επόπτη.
 • Συστήνεται χρήση μάσκας για προπονητές.
 • Ο αθλητικός εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστά.
 • Να τηρείται και εκτελείται απολύμανση κοινόχρηστου αθλητικού εξοπλισμού (σύμφωνα με τα κριτήρια του σχεδίου απολύμανσης)
 • Στο τρέξιμο στο στίβο, λόγω της διασποράς των αναπνευστικών αερίων πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση ασφάλειας μεταξύ αθλητών και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών δρόμων (“κομματιών”).
 • Σε αίθουσες με βάρη, η χρήση γίνεται με ξεχωριστό σχέδιο και ανάλογα με τη χωρητικότητα
 • Οργανώστε το μέγεθος του δωματίου ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων
  Όσον αφορά τα όργανα που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται οι κανονισμοί απολύμανσης για κοινόχρηστους χώρους και απολύμανση επιφανειών.

Αγώνες

 • Τεχνικά αγωνίσματα (κονίστρας) : Οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με περιορισμούς επαφής και προφυλάξεις ασφαλείας και χωρική κατανομή στο γήπεδο ή σταδιακή χρονικά εκτέλεση.
 • Ατομικά αγωνίσματα σπριντ (σε διαδρόμους) : Συμμόρφωση με τους περιορισμούς επαφής και προφυλάξεις ασφαλείας μόνο με ενδιάμεσους ελεύθερους διαδρόμους (π.χ. 2, 4, 6, 8).
 • Αγωνίσματα αποστάσεων: Οι αγώνες από 800μ. και πάνω δεν μπορούν να διεξαχθούν πρακτικά με περιορισμούς επαφής και προφυλάξεις ασφαλείας.
  Είναι δυνατοί μόνο όταν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υγιείς, με κατάλληλα πρόσφατα πιστοποιητικά υγείας (π.χ. τεστ κορωνοιού, μέτρηση πυρετού)
 • Σκυταλοδρομίες: επίσης δεν μπορούν να διεξαχθούν πρακτικά με περιορισμούς επαφής και προφυλάξεις ασφαλείας και είναι δυνατοί μόνο όταν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υγιείς

Βασικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή αγώνων:

 • Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, ο μέγιστος δυνατός αριθμός των συμμετεχόντων ανά αγώνισμα μπορεί να είναι περιορισμένος και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων και των εργαζομένων.
 • Απαραίτητη η χρήση μάσκας και ενδεχομένως γαντιών για τους υπαλλήλους και τους προπονητές
 • Οι χώροι αγωνισμάτων και προθέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αθλητές και προσωπικό μόνο κατά την καθορισμένη περίοδο του αντίστοιχου αγωνίσματος και να αποφεύγεται η παραμονή πριν και μετά
 • Η πορπονητική επίβλεψη να γίνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο και να τηρεί τις προφυλάξεις ασφαλείας. Μόνο οι αγωνιζόμενοι αθλητές έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο και οι απαραίτητοι εργαζόμενοι (πχ κριτές) καθώς και ιατρικό προσωπικό.
 • Η προθέρμανση πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Οι αίθουσες κλήσης πρέπει να είναι οργανωμένες σύμφωνα με τις αποστάσεις ασφαλείας
 • Διαχωρισμός χώρων εισόδου και εξόδου από το χώρο του γηπέδου και εγκαταστάσεων αγώνων
 • Διαχωρισμός χώρων προθέρμανσης / εισόδου και περιοχών εξόδου / αποθεραπείας
 • Απολύμανση κοινόχρηστου αθλητικού εξοπλισμού και συστημάτων
 • Σε κακές καιρικές συνθήκες, ανάλογα με τις αποστάσεις ασφαλείας και τον αριθμό των συμμετεχόντων να διατίθενται αντίστοιχοι προστατευτικοί-αποθηκευτικοί χώροι
 • Σε μικρές ηλικιακές κατηγορίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι αθλητές συνήθως δεν είναι ανεξάρτητοι και ότι ομαδικά ταξίδια δεν είναι επίσης δυνατά στην τρέχουσα κατάσταση. Διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα υγιεινής και τις αποστάσεις ασφαλείας, άλλοι επιβλέποντες και γονείς που ταξιδεύουν μαζί τους θα παραμένουν εκτός των χώρων του αγώνα.
 • Η ηλικιακή διάρθρωση των εργαζομένων πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη στη λογική των ευπαθών ομάδων.

Διοργανώσεις / πρωταθλήματα

 • Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των συλλόγων και τον μέγιστο δυνατό αριθμό συμμετοχών μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες διοργανώσεις, χωρίς παρουσία κοινού
 • Οι προϋποθέσεις πρόκρισης-συμμετοχής σε πρωταθλήματα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, καθώς υπάρχουν λίγα διαθέσιμα αποτελέσματα φέτος
 • Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας, να να προγραμματιστεί και να προσαρμοστεί προσεκτικά η παράλληλη ή διαδοχική διεξαγωγή αγωνισμάτων συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραμονής στην περιοχή προθέρμανσης και των τρόπων άφιξης / αναχώρησης
 • Να υπολογίζεται επιπλέον χρόνος προγραμματισμού και δι-οργάνωσης
 • Η αυξημένη χρήση σχετίζεται πιθανώς με αυξημένο κόστος
Προηγούμενο άρθροΣυνεργασία ΣΕΓΑΣ με πνευμονολόγο, προοπτική αγώνων – και ΑΜΑ
Επόμενο άρθροΕπιστολή Ερμη 1877 “Τα σωματεία σφραγίδα, ο αόρατος εχθρός και η νέα εποχή”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ