Σε ερωτηση κατοπιν χτεσινης συνέντευξης τύπου ο ΓΓΑ, σχετικα με την επιχορήγηση για το στίβο και αν θα είναι μεγαλύτερη, απάντησε:
Π. ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ: Ο στίβος θα έχει αύξηση και μάλιστα αρκετά σημαντική. Η επιχορήγησή του θα κινηθεί γύρω στα 9.000.000 ευρώ. Έχουμε μία πολιτική αυξήσεως των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν αθλήματα εθνικής αθλητικής προτεραιότητας, η οποία στηρίζεται όχι μόνο στα προϋπολογιστικά στοιχεία χρηματοδότησης, αλλά και σε διάφορες αναδιαρθρώσεις, οι οποίες έχουν γίνει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σας λέω σαν παράδειγμα, ότι από τις καταργήσεις επιτροπών, άνευ αντικείμενου, υπάρχουν εξοικονομήσεις σοβαρότατου ύψους, καθώς και από περιορισμούς κονδυλίων σε διαφόρους τομείς, δημοσίων σχέσεων, μετακινήσεων και άλλων, από τους οποίους έχουν αντληθεί κονδύλια. Επίσης από τη λειτουργία του ΣΕΦ ήδη έχουμε σαφή δείγματα, οικονομικού εξορθολογισμού, από την οποία θα αντληθούν κονδύλια. Υπάρχουν διάφορες πηγές από τις οποίες θα αντλήσουμε κονδύλια, τα οποία θα διαθέσουμε στον αθλητισμό

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, είπε τα εξής:

Στην προηγούμενη συνάντησή μας ανακοινώσαμε τους γενικούς άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού στα θέματα της εθνικής αθλητικής υποδομής. Ήταν το εναρκτήριο βήμα για τη διάβαση από τις δομές και την πρακτική του πελατειακού κράτους προς την κατεύθυνση του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού. Σήμερα, προχωράμε με το δεύτερο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Από την άναρχη και χωρίς κανόνες χρηματοδότηση Ομοσπονδιών και Σωματείων περνάμε στην χρηματοδότηση αθλημάτων, χαράζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική κριτηρίων, η σημασία των οποίων θα φανεί στο μέλλον. Είναι ένα ακόμα βήμα του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή θα δώσει ανάσα στον πραγματικό αθλητισμό, σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία και θα προσφέρει συγχρόνως την αναγκαία ώθηση στην αθλητική ανάπτυξη και στον λαϊκό αθλητισμό. Χρειάζονται πολλά ακόμη βήματα για να γίνει πραγματικότητα ο Εθνικός Αθλητικός Σχεδιασμός. Τα μελετάμε, τα αποφασίζουμε και θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά. Η γραμμή πλεύσης, όμως, την οποία ακολουθούμε είναι ήδη ορατή και από τις ακόλουθες αποφάσεις. Με εσωτερική εγκύκλιο – οδηγία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η αναγνωρισμένη αθλητική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στην χώρα κατατάσσεται σε κατηγορίες, ανάλογα με τη σημασία της στην εθνική αθλητική σχεδίαση. Τα κριτήρια της κατάταξης είναι τα εξής σωρευτικά:

α) Η παράδοση του αθλήματος
β) Η αρμονία του αθλήματος με την Ελληνική νοοτροπία
γ) Η λαϊκότητα του αθλήματος, η δημοφιλία του και ο βαθμός διάδοσής του
δ) Η σχέση του αθλήματος με τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και την γενικότερη γεωγραφική της ιδιοσυστασία
ε) Η ποιότητα της ενεστώσας οργάνωσης του αθλήματος
στ) Ο βαθμός της ενεστώσας ανάπτυξης και η ευχέρεια, οικονομική και θεσμική, της μελλοντικής ανάπτυξης του αθλήματος
ζ) Οι επιτυχίες και η προοπτική επιτυχιών του κάθε αθλήματος
η) Η διαφάνεια της αθλητικής δράσης
θ) Η καλλιέργεια του αθλητισμού χωρίς βία.
ι) Η συστηματική καλλιέργεια του καθαρού αθλητισμού και των αξιών της συμμετοχής και του ευ αγωνίζεσθαι
κ) Η καλλιέργεια του λαϊκού αθλητισμού
λ) Η καλλιέργεια δυνατοτήτων άσκησης και άθλησης χωρίς εξαιρέσεις, ιδιαίτερα πολιτών με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.

Η όσμωση των κριτηρίων αυτών με τους κανόνες της κοινής λογικής και με βάση τις επιλογές που υπαγορεύουν οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειονότητα, η κοινή πεποίθηση ότι ο αθλητισμός, που χρηματοδοτείται ή ενισχύεται από τον ιδρώτα του Ελληνικού λαού, πρέπει να του ανήκει, υπαγορεύει την ανάγκη χάραξης προτεραιοτήτων. Ήδη μελετάμε παραδείγματα άλλων χωρών προς την κατεύθυνση ενός συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων χρηματοδότησης των αθλημάτων, το οποίο θα εφαρμόσουμε το 2011. Με βάση τα παραπάνω και με την πείρα που θα αποκομίσουμε, η κατάταξη και τα κριτήρια των αθλημάτων, θα νομοθετηθούν σε εύθετο χρόνο, περιορίζοντας αποφασιστικά την τεράστια διακριτική ευχέρεια που έχει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Το εύρος της εξουσίας αυτής πρέπει να περιορισθεί, γιατί θεσμικά δεν χρειάζεται. Έτσι προς το παρόν τα αθλήματα κατατάσσονται ως εξής:

Α. Αθλήματα Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας

1. Volley
2. Γυμναστική
3. Ειδική Άθληση
4. Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο
5. Ιστιοπλοΐα
6. Κωπηλασία
7. Basket
8. Στίβος
9. Υγρός στίβος
10. Handball

Η κατάταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα από το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση με συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να αναπτύξει τα αθλήματα αυτά σε βάθος, να τα προβάλει, να τα διαδώσει, να στηρίξει το σύνολο της δράσης τους, μέχρι και τον χώρο του λαϊκού αθλητισμού. Οι Ομοσπονδίες των αθλημάτων αυτών θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταστούν υπεύθυνοι σύμβουλοι της Πολιτείας για την ευόδωση του παραπάνω σκοπού. Οι Ομοσπονδίες θα κληθούν να υποβάλουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να συζητήσουν μαζί της, πενταετές πρόγραμμα αθλητικού σχεδιασμού, καθώς και να προβαίνουν σε εξάμηνο οικονομικό και ουσιαστικό απολογισμό της δράσης τους, από τον οποίο θα εξαρτάται η περαιτέρω χρηματοδότησή τους.

Β. Αθλήματα Εθνικού Αθλητικού Ενδιαφέροντος

11. Άρση Βαρών
12. Κανόε – Καγιάκ
13. Πάλη
14. Πινγκ – Πονγκ
15. Ποδηλασία
16. Πυγμαχία
17. Tae-Kwon-Do (ΕΛ. Ο.Τ.)
18. Τζούντο

Η κατάταξη στην κατηγορία αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να διατηρεί το υπάρχον επίπεδο ανάπτυξης αυτών των αθλημάτων. Η περαιτέρω εμβάθυνση και διάδοσή τους με εφαλτήριο την κρατική χρηματοδότηση επαφίεται στις οργανώσεις των αθλημάτων αυτών. Οι Ομοσπονδίες των αθλημάτων αυτών θα κληθούν να εργασθούν σε τριετή προγράμματα αθλητικής σχεδίασης, να τα συζητήσουν με την ΓΓΑ και να προβαίνουν σε εξάμηνο οικονομικό και ουσιαστικό απολογισμό της δράσης τους.

Γ. Κρατικώς Ενισχυόμενα Αθλήματα

19. Ιππασία
20. Ξιφασκία
21. Σκάκι
22. Σκοποβολή
23. Τένις
24. Τοξοβολία

Τα αθλήματα αυτά έχουν επαρκή διάδοση, ώστε να ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει όμως να στηριχθούν πρώτα και κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Πολιτεία δεν θα τα συντηρεί, αλλά θα τα ενισχύει με τακτική επιχορήγηση στο μέτρο των δυνατοτήτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των υποδομών τους. Θα εξετάζει χρηματοδοτήσεις επιμέρους δράσεων στη βάση συγχρηματοδοτικών σχημάτων, δεν αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση της καλλιέργειάς τους σε βάθος.

Δ. Αθλήματα Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με Στοχευμένη Κρατική Συνδρομή

25. Γκολφ
26. Θαλάσσιο Σκι
27. Μοντέρνο Πένταθλο
28. Ορειβασία
29. Χιονοδρομία

Τα αθλήματα αυτά πρέπει να στηριχθούν σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η κρατική συνδρομή περιορίζεται σε επιλεγμένες δράσεις και υποδομές. Θα χρηματοδοτούνται κατά περίπτωση.

Ε. Αθλήματα Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με Αθλητική Αναγνώριση

30. Αεραθλητισμός
31. Αθλήματα Υποβρύχιας Δραστηριότητας, Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης
32. Ζίου ζίτσου
33. Καράτε
34. Κέρλινγκ
35. Κικ-μπόξινγκ
36. Κουνγκ Φου
37. Μαχητικές Τέχνες, Σάμπο, Κούρες, Τσιδαόμπα
38. Μπέιζμπολ
39. Μπόουλινγκ
40. Μπριτζ
41. Παγκράτιο
42. Παγοδρομία
43. Ράγκμπυ
44. Softball
45. Σωματική Διάπλαση
46. Tae Kwon Do (Α.Ο.Τ.Ε.) (μη αναγνωρισμένη Ομοσπονδία)
47. Τρίαθλο
48. Χόκεϋ επί χόρτου

Εκτιμούμε ότι το μέλλον τους δεν μπορεί να εξαρτάται από τακτική χρηματοδότηση, παρά μόνο με συνδρομή, η οποία θα αφορά την παροχή εγκαταστάσεων για τη διενέργεια πρωταθλημάτων ή άλλων επιλεγμένων δράσεων. Τα αθλήματα αυτά πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος.

ΣΤ. Αθλήματα με Τοπική Σημασία

49. Κρίκετ (Κέρκυρα)
50. Μπάντμιντον (Σιδηρόκαστρο)

Τα αθλήματα αυτά, που παρουσιάζουν τοπική ανάπτυξη, θα χρηματοδοτηθούν με ιδιαίτερη έμφαση στις αθλητικές υποδομές.

Οι επιμέρους χρηματοδοτήσεις και οι πολιτικές με τις οποίες συνδέονται θα ανακοινώνονται από αύριο με δελτία τύπου και θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο.

Τίθενται όμως οι ακόλουθοι νέοι γενικοί κανόνες. Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους εγκρίνεται η οροφή των ετησίων χρηματοδοτήσεων για τις Ομοσπονδίες και το Σωματειακό Αθλητισμό. Η πρόοδος των εκταμιεύσεων θα γίνεται και με βάση τακτικές ενημερώσεις, που αφορούν την ουσία των αθλητικών δράσεων και δύο τουλάχιστον ελέγχους σε ετήσια βάση, απολογιστικών και οικονομικών στοιχείων. Περαιτέρω, η πρόοδος των χρηματοδοτήσεων θα εξαρτάται και από παραμέτρους σχετικές με τη βία στους αθλητικούς χώρους, τον καθαρό αθλητισμό (ντόπινγκ) και τη διαφάνεια στην οργάνωση και τη λειτουργία των Ομοσπονδιών.

Σωματειακός Αθλητισμός

Η Ελληνική Πολιτεία ενδιαφέρεται για τον Σωματειακό Αθλητισμό. Το Σωματείο αποτελεί το πρωτογενές κύτταρο ανάπτυξης του αθλητικού γίγνεσθαι. Οι χρηματοδοτήσεις των Σωματείων θα επαναληφθούν φέτος σταδιακά, με έμφαση στο Στίβο, στην Κολύμβηση και στα ομαδικά αθλήματα. Οι χρηματοδοτήσεις των λοιπών αθλητικών Σωματείων, παρά τις οδύνες που θα δημιουργήσει η απόφαση αυτή, θα αρχίσει σταδιακά και με κανόνες, μακριά από κάθε πρακτική πελατειακού κράτους και τριτοκοσμικής λογικής, όσο ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο των Σωματείων – μαϊμού. Στόχος μας είναι: Ούτε ένα Ευρώ σε Σωματείο-μαϊμού. Στόχος μας είναι επίσης το τοπίο των Σωματείων-μαϊμού να ξεκαθαρίσει μέσα στο 2010. Οι Ομοσπονδίες καλούνται από σήμερα να εκκαθαρίσουν το Μητρώο της σωματειακής τους βάσης. Τα Σωματεία τα ίδια, είτε μέσω των Ομοσπονδιών τους, που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν θα κληθούν να υποβάλλουν στην ΓΓΑ φάκελο με πλήρη στοιχεία: α) της αθλητικής τους ιστορίας, β) της νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους, γ) της φορολογικής και ασφαλιστικής υπόστασής τους, δ) των αθλητικών τμημάτων και των αθλητών τους, ε) των εγκαταστάσεών στις οποίες ασκούν την δραστηριότητά τους, στ) των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες μετέχουν και τα ονόματα των αθλητών που μετέχουν στις διοργανώσεις αυτές, ζ) τα ονόματα των προπονητών, τους οποίους ενδεχομένως απασχολούν και κατάσταση λοιπού προσωπικού που απασχολείται στο Σωματείο, η) στοιχεία που αφορούν τον προϋπολογισμό τους και τις πήγες εσόδων τους, θ) κάθε αίτημα χρηματοδότησης θα αναφέρει τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί το αιτούμενο ποσό και θα ελέγχεται με απολογιστικά στοιχεία.

Έτσι σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα καταγραφεί σταδιακά ο υγιής αθλητισμός και θα κατανέμονται τα χρήματα με κανόνες, ανάλογα με τη δράση του κάθε Σωματείου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει πραγματικότητα, έτσι ώστε σύντομα και με οποιοδήποτε κόστος ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει και να αισθάνεται σίγουρος ότι οι πόροι, τους οποίους με κόπους διαθέτει στον αθλητισμό, φθάνουν πραγματικά σε αυτόν. Η σωματειακή βάση των Ομοσπονδιών θα ελεγχθεί έτσι και αλλιώς από το Ελεγκτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των καθηκόντων του και σε ό,τι αφορά εν γένει την αθλητική αναγνώριση Ομοσπονδιών.

πηγη: ΓΓΑ

Προηγούμενο άρθροΟ Φιλιππίδης 5,70 πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού.
Επόμενο άρθροΜαταίωση meeting & βαλκανικών. Κριτήρια και οι ημερίδες για Ντόχα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ