Οι επιδόσεις Ελλήνων & Κυπρίων αθλητών σε αγώνες εξωτερικού
(πέραν των διοργανώσεων που θα βρείτε στα αποτελέσματα)
Οι ημ/νιες αγώνων πανεπιστημίων ενδέχεται να διαφέρουν ανά 1 ημέρα.

10/03 (POR/Leiria) Γενεθλή [CYP] δίσκος – 50,62μ.
10/03 (POR/Leiria) Ρ.Αντωνίου [CYP] δίσκος – 55,13μ.
11/03 (POR/Leiria) Χρ.Κυριάκου [CYP] σφύρα – 58,96μ.
17/03 (USA/SanAntonio,TX) Λεβαντίνος, 400μ. εμπ. – 55.40
17/03 (USA/Irvine,CA) Ξυδώνα, 100μ. εμπ. – 15.42/+1,0
17/03 (USA/Irvine,CA) Ξυδώνα, μήκος – 5,45μ./+1,9
17/03 (USA/Irvine,CA) Ξυδώνα, ακόντιο – 37,91μ.
17/03 (USA/Maryland) Χριστογεώργου, ύψος – DNM
17/03 (Tucson,AZ) Σπανουδάκη, σφαίρα – 12,52μ.
17/03 (Tucson,AZ) Σπανουδάκη, δίσκος – 52,11μ.
17/03 (USA/San Antonio,TX) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 100μ. – 11.59/+3,7
17/03 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] 200μ. – 22.76/+0,9
17/03 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] 110μ. εμπ. – άκυρος
17/03 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] μήκος – 6,83μ./+0,2
17/03 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] σφαίρα – 12,04μ.

23/03 (USA/Birmingham,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 100μ. – 11.82/+2,0
23/03 (USA/Birmingham,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 200μ. – 24.99/+0,9
24/03 (USA/LosAngeles) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,21μ.
24/03 (USA/LosAngeles) Σκαρβέλη, δίσκος – 56,41μ.
24/03 (USA/LosAngeles) Σκαρβέλη, σφύρα – 68,37μ.
24/03 (USA/LosAngeles) Χριστοδούλου [CYP] 110μ. εμπ. – 14.70/+0,1
24/03 (USA/LosAngeles) Χριστοδούλου [CYP] επί κοντώ – 4,60μ.
24/03 (USA/LosAngeles) Χριστοδούλου [CYP] ακόντιο – 59,79μ.
24/03 (USA/WinstonSalem,NC) Βασιλείου, 800μ. – 1.57.57
24/03 (USA/WinstonSalem,NC) Κορακίδης, σφύρα – 66,15μ.
24/03 (USA/SanAntonio,TX) Ρωμαίου, μήκος – 5,64μ./+2,1
24/03 (USA/SanAntonio,TX) Ρωμαίου, τριπλούν – 11,85μ./+0,3
24/03 (USA/SanAntonio,TX) Γναφάκη, 100μ. – 12.78/+1,8
24/03 (USA/SanAntonio,TX) Γναφάκη, 400μ. εμπ. – 63.67
24/03 (USA/Philadelphia) Χριστογεώργου, ύψος – DNM
24/03 (USA/Philadelphia) Κοπνας, 800μ. – 2.02.47

30/03 (USA/Stanford) Σκαρβέλη, δίσκος – 52,21μ.
30/03 (USA/Stanford) Σκαρβέλη, σφύρα – 67,96μ.
30/03 (USA/Florida) Κορακίδης, σφύρα – 65,61μ.
30/03 (USA/Florida) Προδανας, σφύρα – 64,76μ.
31/03 (USA/Florida Σπανουδάκη, δίσκος – 49,59μ.
30/03 (USA/Florida) Χριστοδούλου [CYP] 110μ. εμπ. – 14.89/+0,3
30/03 (USA/Florida) Χριστοδούλου [CYP] ακόντιο – 58,20μ.
29/03 (USA/Texas) Γναφάκη, 400μ. εμπ. – 62.95
31/03 (USA/Texas) Γναφάκη, 400μ. εμπ. – 62.74
31/03 (USA/Texas) Λεβαντίνος, 400μ. εμπ. – 55.85
31/03 (USA/Smithfield) Παπουλης, 400μ. – 49.36
31/03 (USA/Cincinnati,OH) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 57.67

07/04 (USA/Georgia) Γκούσιν, ύψος – 1,81μ.
07/04 (USA/Tucson,AZ) Ρωμαίου, τριπλούν – 12,53μ./-0,1
07/04 (USA/Akron,OH) Γναφάκη, 300μ. εμπ. – 43.36
06/04 (USA/Princeton,NJ) Προδανάς, δίσκος – 44,86μ.
07/04 (USA/BatonRouge,LA) Σπανουδάκη, σφαίρα – 13,29μ.
07/04 (USA/BatonRouge,LA) Σπανουδάκη, δίσκος – 49,18μ.
06/04 (USA/SaltLakeCity,UT) Ξυδώνα, μήκος – 5,61μ./-0,8
06/04 (USA/Tuscaloosa,AL) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 6,05μ./+0,4
06/04 (USA/Tuscaloosa,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 100μ – 11.89/+1,0
06/04 (USA/Tuscaloosa,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 200μ. – 23.97/+0,7
06/04 (USA/Tuscaloosa,AL) Κουντούρη [CYP] 200μ. – 25.31/+0,5
06/04 (USA/Tuscaloosa,AL) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 56.12
07/04 (USA/Houston) Ζαχαρίου [CYP] 800μ. – 1.54.91

14/04 (USA/LaJolla,CA) Σκαρβέλης, σφαίρα – 19,64μ.
12/04 (USA/Tennessee) Σκαρβέλη, δίσκος – 51,94μ.
12/04 (USA/Tennessee) Σκαρβέλη, σφύρα – 60,71μ.
12/04 (USA/Tennessee) Κορακίδης, σφύρα – 63,64μ.
12/04 (USA/Iowa) Σπανουδάκη, σφαίρα – 13,23μ.
12/04 (USA/Iowa) Σπανουδάκη, δίσκος – 49,92μ.
14/04 (USA/Fairfax,VA) Προδανάς, δίσκος – άκυρος
14/04 (USA/Texas) Ρωμαίου, τριπλούν – 12,85μ./+0,8
14/04 (USA/Texas) Ρωμαίου, μήκος – 5,98μ./+2,3 & 5,95μ./+2,0
14/04 (USA/Logan,UT) Ξυδώνα, 100μ. εμπ. – 15.32/+1,0
14/04 (USA/Logan,UT) Ξυδώνα, σφαίρα – 9,54μ.
14/04 (USA/Logan,UT) Ξυδώνα, ακόντιο – 35,99μ.
14/04 (USA/Logan,UT) Ξυδώνα, ύψος – 1,56μ.
14/04 (USA/NewBrunswick,NJ) Χριστογεώργου, ύψος – 1,45μ.
14/04 (USA/SanAntonio,TX) Λεβαντίνος, 200μ. – 23.22/+1,6
13/04 (USA/Gainesville,FL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 100μ. – 11.63./+2,1
13/04 (USA/Gainesville,FL) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 6,27μ./+1,6
14/04 (USA/Miami) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 55.71
14/04 (USA/Miami) Κουντούρη [CYP] 200μ. – 25.73/+0,3
13/04 (USA/Hammond,LA) Ζαχαρίου [CYP] 800μ. – 1.57.75
14/04 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] 110μ. εμπ. – 15.08/+1,1
14/04 (USA/Miami) Χριστοδούλου [CYP] μήκος – 7,26μ./+1,3

20/04 (Azusa,CA) Ξυδώνα, 7θλο – 4831β.
[15.18/-0,0, 1,63μ., 9,88μ., 25.64/+1,9, 5,25μ./+1,2, 37,17μ., 2.33.47
20/04 (USA/Azusa,CA) Χριστοδούλου [CYP] 10θλο – 7159β.
[11.31/+0,2, 7,04μ./+2,6, 11,92μ., 1,83μ., 51.07, 14.90/+0,8, 37,12μ., 4,70μ., 56,46μ., 5.01.61]

21/04 (USA/Torrance,CA) Μέρλος, ύψος – 2,09μ.
21/04 (USA/Torrance,CA) Γκούσιν, ύψος – 1,88μ.
21/04 (USA/Torrance,CA) Γναφάκη, 400μ. εμπ. – 62.68
21/04 (USA/Kansas) Ρωμαίου, τριπλούν – άκυρη
21/04 (USA/LongBeach,CA) Σπανουδάκη, σφαίρα -12,75μ.
21/04 (USA/LongBeach,CA) Σπανουδάκη, δίσκος – 46,92μ.
21/04 (USA/Lewisburg,PA) Προδανάς δίσκος – 33,78μ.
21/04 (USA/StonyBrook,NY) Χριστογεώργου, ύψος – 1,50μ.
21/04 (USA/Auburn,AL) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 5,94μ./-0,7
21/04 (USA/Auburn,AL) Φ.Φωτοπούλου [CYP] 100μ. – 12.17/-1,7
21/04 (USA/Auburn,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 100μ. – 12.01/-1,9
21/04 (USA/Auburn,AL) Ο.Φωτοπούλου [CYP] 200μ. – 23.95/+0,4
21/04 (USA/Columbus,OH) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 54.82
21/04 (USA/Houston) Ζαχαρίου [CYP] 800μ. – 1.53.05
21/04 (USA/Houston) Λεβαντίνος, 110μ. εμπ. – 17.11/-1,3
21/04 (USA/Houston) Λεβαντίνος, 400μ. εμπ. – 56.18
21/04 (USA/Hartford,CT) Παπούλης, 400μ. – 49.57

27/04 (USA/Fayetteville,AR) Σκαρβέλη, σφύρα – 65,82μ.
27/04 (USA/Fayetteville,AR) Κορακίδης, σφύρα – 67,09μ.
27/04 (USA/Fayetteville,AR) Χριστοδούλου [CYP] ακόντιο – 60,41μ.
27/04 (USA/Philadelphia) Προδανάς, σφύρα – 63,19μ.
27/04 (USA/DesMoines,IA) Σπανουδάκη, δίσκος – 50,54μ.
27/04 (USA/Lubbock,TX) Ρωμαίου, τριπλούν – άκυρη
27/04 (USA/Provo,UT) Ξυδώνα, 200μ. – 25.88/-0,2
27/04 (USA/Provo,UT) Ξυδώνα, ύψος – 1,52μ
27/04 (USA/Provo,UT) Ξυδώνα, μήκος – 5,27μ./-0,0]
28/04 (USA/BatonRouge,LA) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 6,13μ./+1,8
28/04 (USA/Oxford,OH) Κουντούρη [CYP] 200μ. – 24.80/+1,8
28/04 (USA/Oxford,OH) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 55.38

04/05 (QAT/Doha) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,64μ.
04/05 (QAT/Doha) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,64μ.
04/05 (USA/Bloomington,IN) Κουντούρη [CYP] 100μ. – 12.44/+0,3 (πρ. 12.44/-0,3)
04/05 (USA/Bloomington,IN) Κουντούρη [CYP] 200μ. – 25.00/+0,2
04/05 (USA/SanAntonio,TX) Ζαχαρίου [CYP] 800μ. – 1.52.12
03/05 (USA/Cambridge,MA) Παπούλης, 800μ. – 1.51.12
04/05 (USA/Houston) Λεβαντίνος, 110μ. εμπ. – 16.36/+1,3
04/05 (USA/Houston) Λεβαντίνος, 400μ. εμπ. – 55.55
05/05 (USA/Athens,GA) Γκούσιν, ύψος – 1,86μ.
05/05 (USA/Tennessee) Σκαρβέλη, σφύρα – 67,78μ.
05/05 (USA/Baltimore,MD) Προδανάς, σφύρα – 64,66μ.
05/05 (USA/Baltimore,MD) Προδανάς, δίσκος – 41,01μ.
05/05 (USA/Philadelphia) Κοπανας, 400μ. – 49.30
05/05 (IRL/Waterford) γουλαρας, 110μ. εμπ. εφ. – 14.20/+2,1
06/05 (GER/Halle) Σπυριδωνίδης 10θλο – 7101β.
[11.38/-0,3, 7,24μ./-0,5, 11,79 μ., 1,92 μ., 51.30, 15,34/+3,7, 36,97μ., 4,90μ., 41,88μ., 4.51.42]

09/05 (MDV/Chisinau) Πετρόγκονας, 800μ. – 1.57.54
11/05 (USA/Hanover,NH) Παπούλης, 800μ. – 1.50.03
10/05 (USA/CoralGables,FL) Χριστοδούλου [CYP] ακόντιο – 56,77μ.
11/05 (USA/CoralGables,FL) Χριστοδούλου [CYP] 10θλο – 7271β.
[11.35/+0,3, 7.19/+2,5 & 6,83μ./+1,9, 12,19μ., 1,94μ., 51.47, 14.84/-0,0, 37,10μ., 4,40μ., 58,16μ., 4.53.58]

10/05 (USA/Fresno,CA) Ξυδώνα, 7θλο – 4962β.
[14.91/+2,0, 1,65μ., 9,36μ., 25.57/+2,6, 5,57μ./+0,7, 39,58μ., 2.36.76]
11/05 (USA/Fresno,CA) Ξυδώνα, μήκος – 5,49μ./+3,8 & 5,46μ./1,6
11/05 (USA/Knoxville,TN) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 6,20μ./-0,0
11/05 (USA/Knoxville,TN) Μέρλος, ύψος – 2,16μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Γκούσιν, ύψος – 1,83μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Κυριαζής, ακόντιο – 80,33μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Σκαρβέλη, σφαίρα – 17,23μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Σκαρβέλη, δίσκος – 49,39μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Σκαρβέλη, σφύρα – 66,19μ.
11/05 (USA/Knoxville,TN) Κορακίδης, σφύρα – 67,05μ.
12/05 (USA/Princeton,NJ) Προδανάς, σφύρα – 64,19μ.
12/05 (USA/Bloomington,IN) Σπανουδάκη, δίσκος – 52,51μ.
11/05 (USA/Waco,TX) Ρωμαίου, τριπλούν – 13,25μ./+4,2 & 12,80μ./-0,2
11/05 (USA/Waco,TX) Ρωμαίου, μήκος – 6,08μ./+2,9 & 5,85μ./+2,0
11/05 (USA/Geneva,OH) Χριστογεώργου, ύψος – 1,45μ.
11/05 (USA/Geneva,OH) Χριστογεώργου, τριπλούν – 10,17μ./?
11/05 (USA/Lawrence,KS) Λεβαντίνος, 400μ. εμπ. – 55.63
11/05 (USA/Lawrence,KS) Λεβαντίνος, 110μ. εμπ. – 15.68/+4,0
11/05 (USA/Buffalo,NY) Κουντούρη [CYP] 400μ. – 56.01
13/05 (FRA/Montgeron) Αναγνωστοπούλου, δίσκος – 58,79μ.

21/04 (USA/Cambridge,MA) Παπούλης, 400μ. – 49.63
18/05 (POL/Duszniki) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,45μ.
19/05 (GBR/London) Καρακατσάνη, 10000μ. – 34.10.95
19/05 (GBR/London) Τάσσης, 10000μ. – 30.00.64
19/05 (GER/Karlsruhe) Τσουπάκη, 5000μ. – 17.13.56
19/05 (GER/Karlsruhe) Γιαννοπούλου, 800μ. – DNF
19/05 (GER/Karlsruhe) Κοτίτσας, 800μ. – 1.50.44
19/05 (GER/Karlsruhe) Δημητρίου [CYP] 800μ. – 1.48.52
19/05 (GER/Karlsruhe) Τσάκαλος, 5000μ. – 15.29.39
20/05 (POL/Bialystok) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,45μ.
20/05 (JPN/Osaka) Αναστασάκης, σφύρα – 73,80μ.

25/05 (USA/Sacramento) Κυριαζής, ακόντιο – 62,70μ.
25/05 (USA/Sacramento) Σπανουδάκη, δίσκος – 50,73μ.
25/05 (USA/Sacramento) Ρωμαίου, τριπλούν – 13,11μ./+2,0
25/05 (USA/Florida) Φ.Φωτοπούλου [CYP] μήκος – 5,94μ./+0,1
25/05 (USA/Florida) Μέρλος, ύψος – 2,11μ.
25/05 (USA/Florida) Γκούσιν, ύψος – 1,80μ.
25/05 (USA/Florida) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,06μ.
25/05 (USA/Florida) Σκαρβέλη, σφύρα – 65,25μ.
25/05 (USA/Florida) Κορακίδης, σφύρα – 65,39μ.
25/05 (USA/Florida) Προδανάς, σφύρα – 63,78μ.
26/05 (GER/Halle) Φραντζεσκάκης, σφύρα εφήβων – 80,05μ.
26/05 (GER/Halle) Μουτζενίδης, σφαίρα εφήβων – 20,43μ.
26/05 (USA/Eugene) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,60μ.
26/05 (BEL/Oordegem) Στυλιανού [CYP] επί κοντώ – 5,40μ.
26/05 (BEL/Oordegem) Δημητρίου [CYP] 800μ. – 1.47.19
26/05 (BEL/Oordegem) Σπύρου [CYP] 800μ. – 1.52.89
26/05 (BEL/Oordegem) Χριστοφή [CYP] 100μ. εμπ. – 13.62/-1,0
26/05 (BEL/Oordegem) Φράγκου [CYP] 3000μ. στ. – 8.58.31
26/05 (BEL/Oordegem) Παναγιώτου [CYP] 1500μ. – 4.24.22
26/05 (BEL/Oordegem) Τιμινής [CYP] 5000μ. – 15.46.45
26/05 (BEL/Oordegem) Κρασιά [CYP] επί κοντώ – 3,83μ.
26/05 (BEL/Oordegem) Ανανιάδης [CYP] ύψος – 2,00μ.
27/05 (FRA/Forbach) Τσιάμης, τριπλούν – 16,30μ./-0,4
27/05 (IRL/Dublin) Γουλαρας, 110μ. εμπ. – 15.10/+4,1

29/05 (POL/Bydgoszcz) Σάκης, 3000μ. στ. – 9.02.44
29/05 (POL/Bydgoszcz) Αρτυματά [CYP] 400μ. – 52.81
31/05 (ITA/Rome) Τεντόγλου, μήκος – 7,69μ./-1,2
31/05 (ITA/Rome) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,52μ.
01/06 (ESP/Andujar) Μπανιώτης, ύψος – 2,24μ.
02/06 (AUT/Innsbruck) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,55μ.
02/06 (IRL/Tullamore) Γουλαρας, 110μ. εμπ. – 14.48/+1,1
02/06 (BEL/Putbos) Γκούρλιας 3000μ. – 8.00.31
02/06 (BEL/Putbos) Δημητρίου [CYP] 800μ. – 1.48.28
02/06 (GBR/London) Τιμινής [CYP] 3000μ. στ. – 10.04.28

03/06 (NED/Hengelo) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.58/-0,5
03/06 (NED/Hengelo) Τεντόγλου, μήκος – 7,82μ./+0,6
04/06 (CZE/Prague) Πεσιρίδου, 100μ. εμπ. – 13.08/+1,0
04/06 (CZE/Prague) Παναγή [CYP] μήκος – 6,41μ./+1,1
05/06 (DEN/Aarhus) Αρτυματά [CYP] 400μ. – 51.69
05/06 (FIN/Turku) Τσάκωνας, 200μ. – 20.72/-0,0
05/06 (FIN/Turku) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,51μ.
06/06 (NED/Klaverblad) Μάστορας, ύψος – DNS

07/06 (NOR/Oslo) Στεφανίδη, επί κοντώ – DNM
07/06 (NOR/Oslo) Παπαχρήστου, τριπλούν – DNM
07/06 (CZE/Turnov) Αναγνωστοπούλου, δίσκος – 58,39μ.
07/06 (USA/Eugene) Σκαρβέλη, σφύρα – 69,10μ.
08/06 (GER/Anhalt) Παναγή [CYP] μήκος – 6,43μ./+0,3
08/06 (POL/Chorzow) Αλεξούλη, μήκος – 6,21μ./+0,7
08/06 (NED/Nijmegen) Χατίρι [CYP] 1500μ. – 3.39.56
08/06 (NED/Nijmegen) Δημητράκης, 1500μ. – 3.40.14
08/06 (NED/Nijmegen) Μηλιαρας, 1500μ. – 3.45.56
08/06 (NED/Nijmegen) Γκούρλιας, 5000μ. – DNF
08/06 (ESP/Huelva) Μπανιώτης, ύψος – 2,23μ.
08/06 (USA/Eugene) Μέρλος, ύψος – 2,18μ.
09/06 (USA/Eugene) Γκούσιν, – 1,78μ.
09/06 (USA/Eugene) Ρωμαίου, τριπλούν – 12,91μ./+2,9 & 12,86μ./+1,1
09/06 (SUI/Geneva) Ειρ.Βασιλείου, 400μ. – 53.08
09/06 (SUI/Geneva) Τιμινής [CYP] 3000μ. στ. – 9.58.08
10/06 (SWE/Stockholm) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – DNM
10/06 (SWE/Stockholm) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,50μ.
10/06 (SWE/Stockholm) Τεντόγλου, μήκος – 8,05μ./+3,1 & 7,98μ./-0,3

13/06 (CZE/Ostrava) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,40μ.
13/06 (CZE/Ostrava) Τεντόγλου, μήκος – 7,88μ./-1,6
13/06 (CZE/Ostrava) Τσάκωνας, 200μ. – 20.48/-0,9
13/06 (CZE/Ostrava) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.62/+0,1
13/06 (CZE/Ostrava) Κωνσταντίνου [CYP] ύψος – 2,10μ.
16/06 (GER/Tuebingen) Δημητράκης, 1500μ. – 3.40.68
16/06 (SUI/Bern) Ειρ.Βασιλείου, 400μ. – 53.73
16/06 (SUI/Bern) Αν.Βασιλείου, 400μ. – 54.10

22/06 (ESP/Madrid) Μπανιώτης, ύψος – 2,23μ.
22/06 (ESP/Madrid) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,56μ.
22/06 (ESP/Madrid) Ευαγγελίδου [CYP] 1500μ. – 4.13.99
22/06 (BLR/Minsk) Α.Κυριακοπούλου, 800μ. – 2.06.58
22/06 (BLR/Minsk) Αλεξούλη, μήκος – 6,13μ./-0,6
22/06 (BLR/Minsk) Υφαντίδου, ακόντιο – 52,77μ.
23/06 (GBR/Eton) Τουσέ, 1500μ. – 4.19.70
23/06 (GBR/Eton) Τουσέ, 5000μ. – 15.52.79
24/06 (BEL/Lokeren) Χρυσανθόπουλος, επί κοντώ – 5,21μ.
26/06 (GBR/Belfast) Τσάκωνας, 200μ. – 20.69/-0,8
26/06 (GBR/Belfast) Γουλαρας, 110μ. εμπ. εφ. – 14.63/-0,7
29/06 (SVK/Samorin) Τσάκωνας, 100μ. – 10.18/+1,6
30/06 (FRA/Paris) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,45μ.
30/06 (FRA/Paris) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.56/+0,7

03/07 (ITA/CelleLigure) Κεραμάς 800μ. – 1.48.65
04/07 (GER/Landau) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,71μ.
05/07 (SUI/Lausanne) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,82μ.
05/07 (SUI/Lausanne) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,52μ.

08/07 (GER/RottachEgern) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,60μ.
08/07 (BRA/BragancaPaulista) Παρέλλης [CYP] δίσκος – 62,94μ.
09/07 (SUI/Luzern) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.37/+0.5
09/07 (SUI/Luzern) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.50/+0.5
09/07 (SUI/Luzern) Πόλακ, επί κοντώ – 4,10μ.
13/07 (MOR/Rabat) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,60μ.

17/07 (FRA/Sotteville) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.60/+1,7
17/07 (FRA/Sotteville) Στυλιανού [CYP] επί κοντώ – 5,30μ.
18/07 (SUI/Bellinzona) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.50/+0,9
18/07 (SUI/Bellinzona) Αρτυματά [CYP] 400μ. – 51.14

20/07 (MON/Monaco) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,80μ.
21/07 (BEL/HeusdenZolder) Γκούρλιας, 5000μ. – 13.48.23
21/07 (BEL/HeusdenZolder) Τσολη [?] 1500μ. – 4.17.35

26/07 (HUN/Szombathely) Αναστασάκης, σφύρα – 73,33μ.
26/07 (HUN/Szombathely) Σκαρβέλη, σφύρα – 66,31μ.

28/07 (BEL/Ninove) Κοίνη, 1500μ. – 4.23.50
28/07 (BEL/Ninove) Ευαγγελίδου [CYP] 800μ. – 2.04.63
28/07 (BEL/Ninove) Χριστοφή [CYP] 100μ. εμπ. – DNF
28/07 (BEL/Ninove) Δημητριάδης [CYP] 200μ. – 21.31/-0,3

04/08 (BEL/KesselLo) Γκούρλιας, 3000μ. – 7.57.46

18/08 (GBR/Birmingham) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,52μ.
18/08 (GBR/Birmingham) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,40μ.
18/08 (GBR/Birmingham) Τεντόγλου, μήκος – 7,82μ./-0,2
18/08 (GBR/Birmingham) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.57/-1,2

22/08 (NOR/Bergen) Πεσιρίδου, 100μ. εμπ. – 13.26/-0,4
23/08 (ITA/Rovereto) Τεντόγλου, μήκος – 8,00μ./-0,7
23/08 (ITA/Rovereto) Τραίκοβιτς [CYP] 110μ. εμπ. – 13.54/+0,7

29/08 (SUI/Zuerich) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,71μ.
30/08 (SUI/Zuerich) Στεφανίδη, επί κοντώ – 4,87μ.
30/08 (SUI/Zuerich) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,57μ.
31/08 (BEL/Brussels) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,63μ.
31/08 (SUI/Langenthal) Κυριακοπούλου, επί κοντώ – 4,45μ.
02/09 (GER/Berln) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,25μ./+0,5

08/09 (LIE/Schaan) Φιλιππίδης, επί κοντώ – 5,66μ.
11/09 (TUR/Antalya) Αναστασάκης, σφύρα – 71,42μ.
11/09 (TUR/Antalya) Τόκα, 400μ. εμπ. – 61.24

Προηγούμενο άρθροΑνακατασκευές και προβλήματα στα Στάδια στην έναρξη της περιόδου
Επόμενο άρθροΌρια Ευρωπαικού κλειστού (Glasgow, 1-3/3)