Οι επιδόσεις Ελλήνων & Κυπρίων αθλητών σε αγώνες εξωτερικού
(πέραν των διοργανώσεων που θα βρείτε στα αποτελέσματα)

11/03 (ROU/Arad) Αναστασάκης, σφυρα – 70,71μ.
12/03 (ROU/Arad) Κοροσίδου, σφύρα – 63,37μ.
12/03 (ROU/Arad) Αναγνωστοπουλου, δίσκος – 53,35μ.
12/03 (ROU/Arad) Λαδά (Κύπρος) δίσκος – 49,38μ.
18/03 (USA/Alabama) Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.24.75
18/03 (USA/L.A.) Μπερδούση, 1500μ. – 4.35.53
19/03 (USA/L.A.) Μπερδούση, 3000μ. – 9.53.58
19/03 (USA/Arizona) Κυριαζής, ακόντιο – 77,92μ.
19/03 (USA/Georgia) Πουρσανίδης (Κύπρος) σφύρα – 66,40μ.
19/03 (USA/Georgia) Στεφανίδη Γ., επικοντώ – 3,80μ.
19/03 (USA/Georgia) Καλλένου, ύψος – 1,75μ.
19/03 (USA/Miami) Φαρμακίδης, επικοντώ – 4,70μ.
22/03 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, δίσκος – 53,12μ.
22/03 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, δίσκος – 51,40μ.
22/03 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφύρα- 59,64μ.
22/03 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφαίρα- 15,25μ.
25/03 (USA/Florida) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) 100μ. – 12.20 /+0,3
25/03 (USA/Florida) Φωτοπούλου Ο. (Κϋπρος) 200μ. – 24.87 /-0,1
25/03 (USA/Nashville) Κουντούρη (Κύπρος) 200μ. – 26.11 /+0,7
25/03 (USA/Nashville) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 56.50
26/03 (USA/L.A.) Μπερδούση, 3000μ. – 9.45.42
26/03 (USA/L.A.) Μπερδούση, 1500μ. – 4.31.74
26/03 (USA/Atlanta) Πουρσανίδης (Κύπρος) σφύρα – 68,80μ.

01/04 (USA/Texas) Κυριαζής, ακόντιο – 81,87μ.
01/04 (USA/Texas) Φαρμακίδης, επικοντώ – 5,06μ.
01/04 (USA/Stanford) Παναγιώτου (Κύπρος) 5000. – 16.31.06
02/04 (USA/Ohio) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 58.58
02/04 (USA/Nevada) Μπερδούση, 1500μ. – 4.36.48
02/04 (USA/Nevada) Μπερδούση, 5000μ. – 17.04.41
02/04 (USA/Florida) Πουρσανίδης (Κϋπρος) σφύρα – 70,08μ.
02/04 (USA/Florida) Φωτοπούλου Φ. (Κϋπρος) μήκος – 6,02μ. /+0,3
02/04 (USA/Florida) Φωτοπούλου Ο. (Κϋπρος) 100μ. – 11.52 /+3,3
02/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, δίσκος – 58,79μ.
02/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, δίσκος – 47,37μ.
02/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφύρα- 59,15μ.
02/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφαίρα- 15,92μ.
08/04 (USA/Georgia) Στεφανίδη Γ., επικοντώ – 3,90μ.
08/04 (USA/Georgia) Καλλένου (Κύπρος) ύψος – 1,80μ.
08/04 (USA/Georgia) Πουρσανίδης (Κϋπρος) σφύρα – 67,78μ.
08/04 (USA/Kentucky) Κουντούρη (Κύπρος) 200μ. – 25.93 /-0,5
08/04 (USA/Kentucky) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 56.61
09/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,75μ.
09/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφύρα – 57,83μ.
09/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 100μ. – 11.58 /+1,4
09/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 200μ. – 24.26 /+2,0
09/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) 100μ. – 12.00 /+2,9
09/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) μήκος – 5,72μ. /+1,3
09/04 (USA/L.A.) Παναγιώτου (Κύπρος) 800μ. – 2.10.88
09/04 (USA/L.A.) Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.27.27
09/04 (USA/Eugene) Μπερδούση, 1500μ. – 4.33.64
09/04 (USA/Alabama) Γκότσης, 3000μ. – 8.39.46
09/04 (USA/Alabama) Φαρμακίδης, επικοντώ – 4,75μ.
15/04 (USA/Indianapolis) Κουντούρη (Κύπρος) 200μ. – 24.89 /+1,9
15/04 (USA/Indianapolis) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 56.27
15/04 (USA/Eugene) Παππα, 5000μ. – 15.33.78
16/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,42μ.
16/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, δίσκος – 57,03μ.
16/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,03μ.
16/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, δίσκος – 52,48μ.
16/04 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφύρα – 60,03μ.
16/04 (USA/Norwalk,CA) Μπερδούση, 3000μ. στ. – 11.07.37
16/04 (USA/Norwalk,CA) Μπερδούση, 1500μ. – 4.31.88
21/04 (USA/ChulaVista,CA) Σκαρβέλη, δίσκος – 54,32μ.
23/04 (USA/SanDiego,CA) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,61μ.
23/04 (USA/SanDiego,CA) Σκαρβέλη, σφαίρα – 15,36μ.
23/04 (USA/SanDiego,CA) Σκαρβέλη, δίσκος – 53,92μ.
23/04 (USA/SanDiego,CA) Σκαρβέλη, σφύρα – 59,70μ.
23/04 (USA/SanDiego,CA) Μπερδούση, 3000μ. στ. – 11.05.54
23/04 (USA/Auburn,AL) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) μήκος – 5,93μ. /+1,1
23/04 (USA/Auburn,AL) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 100μ. – 11.79 /+1,6
23/04 (USA/Auburn,AL) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 200μ. – 24.45 /+1,1
23/04 (USA/Auburn,AL) Παναγιώτου (Κύπρος) 800μ. – 2.13.63
23/04 (USA/Auburn,AL) Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.21.69
23/04 (USA/Ohio) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 56.48
23/04 (USA/Virginia) Στεφανίδη Γ., επικοντώ – 4,00μ
23/04 (USA/Virginia) Καλλένου (Κύπρος) ύψος – 1,71μ.
23/04 (USA/Virginia) Πουρσανίδης (Κύπρος) σφύρα – 68,52μ.
23/04 (USA/Cambridge,MA) Φαρμακίδης, επικοντώ – 4,67μ.
27/04 (USA/DesMoines) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,60μ.
30/04 (USA/DesMoines) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,60μ.
30/04 (USA/L.A.) Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.24.64
30/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) μήκος – 5,83μ. /+1,6
30/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 100μ. – 11.62 /+4,9
30/04 (USA/L.A.) Φωτοπούλου Ο. (Κύπρος) 200μ. – 24.71 /+2,0
30/04 (USA/Georgia) Καλλένου (Κύπρος) ύψος – 1,75μ.
30/04 (USA/Georgia) Στεφανίδη Γ., επικοντώ – 4,03μ.
30/04 (USA/Stonehill,MA) Φαρμακίδης, επικοντώ – 4,85μ.

01/05 (USA/PaloAlto,CA) Παππα, 10.000μ. – 31.46.85
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,39μ.
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλης, δίσκος – 57,64μ
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,30μ.
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, δίσκος – 50,81μ.
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, σφύρα – 61,05.
01/05 (USA/L.A.) Σκαρβέλη, ακόντιο – άκυρη
01/05 (USA/L.A.) Μπερδούση, 1500μ. – 4.35.97
01/05 (USA/L.A.) Μπερδούση, 5000μ. – 17:46.15
04/05 (USA/Jacksonville) Δημητράκης, 800μ. – 1.49.04
06/05 (USA/Bloomington,IN) Κουντούρη (Κύπρος) 200μ. – 25.28 /-0,3
06/05 (USA/Bloomington,IN) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 55.14
06/05 (USA/Eugene) Παππα, 1500μ. – 4.17.53
06/05 (QAT/Doha) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,73μ.
06/05 (QAT/Doha) Κυριακοπούλου, επικοντώ – 4,53μ.
06/05 (QAT/Doha) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,26μ. /+1,7
06/05 (QAT/Doha) Τσάκωνας Λ., 200μ. – 20.66 /+1,9
14/05 (CHN/Shanghai) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,52μ.
14/05 (USA/Alabama) Κυριαζής, ακοντισμός – 78,24μ.
14/05 (USA/Alabama) Στεφανίδη Γ., επικοντώ – 4,00μ.
14/05 (USA/Alabama) Καλλένου (Κύπρος) ύψος – 1,80μ.
14/05 (USA/Alabama) Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.30.21 – προκρ. 4.24.12
14/05 (USA/Alabama) Πουρσανίδης (Κύπρος) σφύρα – 68,68μ.
14/05 (USA/Alabama) Φωτοπούλου Φ. (Κύπρος) μήκος – 6,10μ. /+1,4
14/05 (USA/Alabama) Φωτοπούλου O. (Κύπρος) 100μ. – 11.76 /+0,4
14/05 (USA/Seattle,WA) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,54μ.
14/05 (USA/Seattle,WA) Σκαρβέλης, δίσκος – 57,26μ.
14/05 (USA/Seattle,WA) Σκαρβέλη, σφαίρα – 15,93μ.
14/05 (USA/Seattle,WA) Σκαρβέλη, δίσκος- 49,93μ.
14/05 (USA/ Seattle,WA) Μπερδούση, 3000μ. στ. – 10.42.72
14/05 (USA/Ohio) Κουντούρη (Κύπρος) 200μ. – 25.45 /+1,1
14/05 (USA/Ohio) Κουντούρη (Κύπρος) 400μ. – 56.51
14/05 (USA/Connecticut) Φαρμακίδης, επικοντώ – 5,00μ.
14/05 (GER/Aschheim) Αντωνόπουλος, ύψος – 1,91μ.
15/05 (FRA/Montgeron) Αναγνωστοπούλου, δίσκος – 58,34μ.
18/05 (CHN/Beijing) Πατσουκάκης, επικοντώ – 5,20μ.
18/05 (NED/Najmegen) Χαντίρι (Κύπρος) 1500μ. – 3.42.47
20/05 (CZE/Ostrava) Τσάκωνας Λ., 200μ. – 20.36
20/05 (CZE/Ostrava) Τσάκωνας Γ., μήκος
20/05 (CZE/Ostrava) Καραλής, επικοντώ – 5,55μ.
20/05 (USA/L.A.) Δημητράκης, 1500μ. – DNF
21/05 (ALB/Elbasan) Κεραμάς (Αλβανία) 400μ. – 49.32
22/05 (MOR/Rabat) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.38 /+1,4
22/05 (MOR/Rabat) Μπανιώτης, ύψος – 2,25μ.
22/05 (MOR/Rabat) Κυριακοπούλου, επικοντώ – 4,50μ.
22/05 (MOR/Rabat) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,75μ.
22/05 (MOR/Rabat) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,28μ. /-0,4
22/05 (MOR/Rabat) Παρέλλης (Κύπρος) δίσκος – 63,46μ.
25/05 (SEN/Dakar) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.52 /+2,3
25/05 (SEN/Dakar) Λεδάκη, επικοντώ – 4,00μ.
25/05 (SEN/Dakar) Αναγνωστοπούλου, δίσκος – 58,27μ.
25/05 (SEN/Dakar) Σταθελάκος (Κύπρος) σφύρα – 66,97μ.
26/05 (AUT/St.Poelten) Μ.Κιάφας, 110μ. εμπ. – 14.70 /-1,3
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Γ.Στεφανίδη, επικοντώ – 3,95μ.
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Φαρμακίδης, επικοντώ – 4,85μ.
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Καλλένου (Κύπρος) ύψος – 1,71μ.
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Φ.Φωτοπούλου (Κύπρος) μήκος – 5,93μ. /+0,3
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Ο.Φωτοπούλου (Κύπρος) 100μ. – 11.76 /-0,3, προκρ. 11.60 /+0,7
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Μ.Παναγιώτου (Κύπρος) 1500μ. – 4.34.04
26-28/05 (USA/Jacksonville,FL) Πουρσανίδης (Κύπρος) σφύρα – 67,35μ.
27-28/05 (USA/Lawrence,KS) Κυριαζής, ακόντιο – 75,70μ.
27-28/05 (USA/Lawrence,KS) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,22μ.
27-28/05 (USA/Lawrence,KS) Σκαρβέλης, δίσκος – 56,42μ.
27-28/05 (USA/Lawrence,KS) Σκαρβέλη, σφαίρα – 16,03μ.
27-28/05 (USA/Lawrence,KS) Σκαρβέλη, σφύρα – 59,03μ.
28/05 (USA/Eugene) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,61μ.
28/05 (USA/Eugene) Αναστασίου, 200μ. – 24.72 /-1,1
28/05 (BEL/Oordegem) Φιλάνδρα, 800μ. – 2.04.01
28/05 (BEL/Oordegem) Γιαννοπούλου, 800μ. – 2.05.46
28/05 (BEL/Oordegem) Ευαγγελίδου (Κύπρος) 800μ. – 2.02.10
28/05 (BEL/Oordegem) Βασιλάκης, 800μ. – 1.51.02
28/05 (BEL/Oordegem) Στεργίου, 800μ. – 1.51.59
28/05 (BEL/Oordegem) Μιχαηλάς (Κύπρος) 800μ. – 1.49.82
28/05 (BEL/Oordegem) Δημητρίου (Κύπρος) 800μ. – 1.50.72
28/05 (BEL/Oordegem) Ηλίας (Κύπρος) 800μ. – 1.54.96
28/05 (BEL/Oordegem) Μούτσο (Αλβανία) 800μ. – 1.50.26
28/05 (BEL/Oordegem) Κεραμάς (Αλβανία) 800μ. – 1.49.45
28/05 (BEL/Oordegem) Μαρινάκου, 1500μ. – 4.12.38
28/05 (BEL/Oordegem) Τριανταφυλλη, 1500μ. – 4.51.71
28/05 (BEL/Oordegem) Δημητράκης, 1500μ. – 3.41.77
28/05 (BEL/Oordegem) Νακόπουλος, 1500μ. – DNF
28/05 (BEL/Oordegem) Βασιλείου, 1500μ. – 3.45.86
28/05 (BEL/Oordegem) Μηλιαρας, 1500μ. – 3.54.70
28/05 (BEL/Oordegem) Τιμινης (Κύπρος) 1500μ. – 4.08.47
28/05 (BEL/Oordegem) Φράγκου (Κύπρος) 3000μ. στ. – 8.54.34
28/05 (BEL/Oordegem) Στυλιανού (Κύπρος) επικοντώ – 5,51μ.

02/06 (CZE/Prague) Τραικοβιτς (Κύπρος) 110μ. εμπ. – 13.65 /-0,3
02/06 (CZE/Prague) Αρτυματά (Κύπρος) 200μ. – 23.19 /-0,0
02/06 (ITA/Rome) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,75μ.
02/06 (ITA/Rome) Κυριακοπούλου, επικοντώ – 4,75μ.
02/06 (ITA/Rome) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,01μ. /-0,3
02/06 (ITA/Rome) Μπανιώτης, ύψος – 2,24μ.
02/06 (ITA/Rome) Χονδροκούκης (Κύπρος) ύψος – 2,20μ.
03/06 (ESP/Huelva) Χαντίρι (Κύπρος) 1500μ. – 3.39.50
04/06 (SVK/Bratislava) Δημητράκης, 1500μ. – 3.40.44
04/06 (BEL/Oordegem) Νακόπουλος, 1500μ. – 3.42.01
04/06 (BEL/Oordegem) Βασιλείου, 1500μ. – 3.43.87
04/06 (BEL/Oordegem) Μαρινάκου, 1500μ. – 4.10.63
04/06 (BEL/Oordegem) Ευαγγελίδου (Κύπρος) 800μ. – 2.03.38
04/06 (BEL/Oordegem) Φιλάνδρα, 800μ. – 2.04.09
04/06 (BEL/Oordegem) Γιαννοπούλου, 800μ. – 2.18.84
04/06 (BEL/Oordegem) Μιχαηλάς (Κύπρος) 800μ. – 1.49.03
04/06 (BEL/Oordegem) Δημητρίου (Κύπρος) 800μ. – 1.48.77
04/06 (BEL/Oordegem) Κεραμάς (Αλβανία) 800μ. – 1.50.33
05/06 (GBR/Birmingham) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,77μ.
05/06 (GBR/Birmingham) Κυριακοπούλου, επικοντώ – 4,50μ.
05/06 (GBR/Birmingham) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,26μ. /-0,1
06/06 (CZE/Prague) Καραλης, επικοντώ – 5,31μ.
06/06 (CZE/Prague) Πατσουκάκης, επικοντώ – άκυρος
06/06 (CZE/Prague) Κεφαλα, 3000μ. στ. – 10.27.58
07/06 (FRA/Montreuil) Αναγνωστοπούλου, δίσκος – 58,22μ.
08-11/06 (USA/Eugene,OR) Κυριαζής, ακόντιο – 77,25μ. (#2)
08-11/06 (USA/Eugene,OR) Σκαρβέλης, σφαίρα – 20,17μ. (#4)
08-11/06 (USA/Eugene,OR) Σκαρβέλης, δίσκος – 54,50μ.
08-11/06 (USA/Eugene,OR) Πουρσανίδης, σφύρα – 68,83μ.
11/06 (SUI/Geneve) 4χ100μ. Γ [Βενιέρη,Πεσιρίδου,Γάτου,Σπανουδάκη] 44.78
11/06 (SUI/Geneve) Γάτου, 100μ. – 11.86 /-0,9
11/06 (SUI/Geneve) Πεσιρίδου, 100μ. εμπ. – 13.28/-0,6 , προκρ. 13.42 /-0,3
11/06 (SUI/Geneve) Μανιαδάκη, 3000μ. στ. – 10.42.13
11/06 (SUI/Geneve) Παπούλιας, 3000μ. στ. -9.28?
11/06 (NED/Leiden) Δημητράκης, 800μ. – DNF
11/06 (BEL/Lier) Νακόπουλος, 800μ. – 1.50.16
11/06 (BEL/Lier) Βασιλείου, 800μ. – 1.51.05
11/06 (POL/Zary) Καραλης, επικοντώ – 5,40μ.
14/06 (SUI/Luzern) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.60 /-0,7
14/06 (SUI/Luzern) Κυριακοπούλου, επικοντώ – 4,40μ.
16/06 (SWE/Stockholm) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,35μ.
23/06 (ESP/Madrid) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.47 /+0,9 , προκρ. 13.37 /+2,1
24/06 (CZE/Prague) Λεδάκη, επικοντώ – 4,27μ.
25/06 (ESP/Bilbao) Δημητρίου (Κύπρος) 800μ. – 1.49.84
28/06 (GER/Landau) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,70μ.
28/06 (IRL/Cork) Βασιλάκης, 800μ. – 1.52.14
29/06 (AUT/Linz) Καραλης, επικοντώ – 5,31μ.

02/07 (GBR/) Βασιλάκης, 800μ. – 1.56.15
02/07 (GBR/) Λευκοπούλου, 800μ. – 2.14.0?
02/07 (GBR/Birmingham) Σταματόγιαννης, σφαίρα – 18,86μ.
03/07 (BEL/Lokeren) Κεραμιδά, 200μ. – 23.51 /+0,1
03/07 (BEL/Lokeren) Χαντίρι (Κύπρος) 1500μ. – 3.45.66
09/07 (BEL/Kortrijk) Κεραμιδά, 100μ. – 11.48 /+3,3
15/07 (MON/Monaco) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,81μ.
15/07 (MON/Monaco) Κυριακοπούλου, επικοντώ – DNS
15/07 (MON/Monaco) Παπαχρήστoυ, τριπλούν – NM
15/07 (SWE/Goeteborg) Αλεξούλη, μήκος – 6,11μ.
15/07 (SWE/Goeteborg) Πετσούδη, 100μ. εμπ. – DNF
16/07 (GER/Rottach) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,70μ.
18/07 (HUN/Szekesfehervar) Τσάκωνας, 200μ. – 20.34 /+0,7
18/07 (HUN/Szekesfehervar) Αναστασάκης, σφυροβολία – 73,63μ.
18/07 (HUN/Szekesfehervar) Χονδροκούκης (Κύπρος) ύψος – 2,26μ.
18/07 (FRA/Sotteville) Ευαγγελίδου (Κύπρος) 800μ. – 2.03.33
19/07 (GER/Jockgrim) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,62μ.
22/07 (ITA/Silandro) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,65μ.
23/07 (GBR/London) Στεφανίδη Κ., επικοντώ – 4,80μ
23/07 (GBR/London) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13”54/-1,0 (προκρ. 13.46 /-0,4)
23/07 (BEL/Ninove) Βασιλείου, 1500μ. – 3.43.28
23/07 (BEL/Ninove) Μαυρίδης, 110μ. εμπ. – 14”55/+1,5
23/07 (BEL/Ninove) Χατζησάββας, 110μ. εμπ. – 15”05/+1,0
30/07 (BEL/Leuven) Βασιλείου 1500μ. – 3.49.83
30/07 (BEL/Leuven) Ευαγγελίδου (Κύπρος) 1500μ. – 4.11.28
30/07 (BEL/Leuven) Δημητρίου (Κύπρος) 800μ. – 1.48.05
31/07 (LUX/Schifflange) Δημητρίου (Κύπρος) 800μ. – DNS
31/07 (LUX/Schifflange) Ευαγγελίδου (Κύπρος) 800μ. – 2.06.18
05/08 (GBR/London) Σταματόγιαννης, σφαίρα – 18,81μ.

25/08 (SUI/Lausanne) Παπαχρήστου, τριπλούν – 14,18μ./+0,3
25/08 (SUI/Lausanne) Δουβαλίδης, 110μ. εμπ. – 13.69/+0,5
25/08 (SUI/Lausanne) Τσάκωνας, 200μ. – 20.21/+0,4
25/08 (SUI/Lausanne) Μπανιώτης, ύψος – 2,20μ.
25/08 (SUI/Lausanne) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,47μ.
27/08 (FRA/Paris) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,51μ.
31/08 (SUI/Zuerich) Στεφανίδη, επικοντώ – 4,71μ.
01/09 (SUI/Zuerich) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,62μ.
03/09 (GER/Berlin) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,72μ.
06/09 (ITA/Rovereto) Παρέλλης, δίσκος – 64,29μ.
08/09 (LIE/Schaan) Φιλιππίδης, επικοντώ – 5,60μ.
08/09 (LIE/Schaan) Καραλής, επικοντώ – DNM

09/09 (BEL/Brussels) Στεφανίδη, επικοντώ – 4,76μ.
09/09 (BEL/Brussels) Παπαχρήστου, τριπλούν – 13,84μ./+0,6
09/09 (BEL/Brussels) Τραικοβιτς (Κύπρος) 110μ. εμπ. – 13.44/+0,2
09/09 (BEL/Brussels) Παρέλλης (Κύπρος) δίσκος – 62,28μ.

10/09 (AUT/Salzburg) Καραλής, επικοντώ – 5,30μ.

σημείωση: Ορισμένες ημερομηνίες στους κολλεγιακούς αγώνες στις ΗΠΑ ενδέχεται να διαφέρουν 1 ημέρα

Σύνθετα

08-09/04 (USA/Florida) Χριστοδούλου Α. (Κύπρος) 7060β
[11.12, 7,05μ., 11,69μ., 1,86μ., 50.72 / 15.04, 36,77μ., 4,40μ., 62,26μ., 4.46.31]

29-30/04 (ITA/Florence) Υφαντίδου 5953β.
[13.74, 1,63μ., 13,18μ., 25.98 / 5,91μ., 56,88μ., 2.20.78]
29-30/04 (ITA/Florence) Καστανά 4797β.
[15.62, 1,51μ., 10,12μ., 26.95 / 5,35μ., 43,14μ., 2.24.38]
29-30/04 (ITA/Florence) Μαντης DNF
[11.25, 6,70μ., 12,87μ., 1,77μ., 50.56 / 15.61, 37,09μ., 4,15μ., – -]

13-14/04 (USA/Florida) Χριστοδούλου Α. (Κύπρος) 7334β
[10.94, 7,19μ., 12,20μ., 1,80μ., 50.25 / 14.68, 38,03μ., 4,30μ., 59,25μ., 4.50.04]

25-26/04 (GER/Ratingen) Χριστοδούλου Α. (Κύπρος) DNF
[11.26, 6,86μ., 12,10μ., 1,77μ., 51.94 / x]

Προηγούμενο άρθροΣυρτάκι και φιλανθρωπία στο Salzburg (+video)
Επόμενο άρθροParalympics-3: Κι άλλο μετάλλιο από ελληνικής πλευράς – 2ος ο Σενικίδης